Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fallskjermseksjonen Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 25.-26.feb 2012 Helsfyr Rica Hotel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fallskjermseksjonen Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 25.-26.feb 2012 Helsfyr Rica Hotel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fallskjermseksjonen Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 25.-26.feb 2012 Helsfyr Rica Hotel

2 Fallskjermseksjonen Agenda ledermøte 2012 EmneAnsMerknad 10001015Velkomst og innledningStyret/ JEW 10151035Styrets arbeid 2011StyretFNLF og NLF 10351055Status langtidsplanStyret 10551115Økonomi 2011JEW 11151140Handlingsplan 2013Styret 11401200EPUHC 12001300LUNSJ 13001330Endringer i lovnorm for klubber etter Idrettstinget 2011 AM 13301520Tema: KlubbutviklingStyret 15201530Orientering arbeidsgruppe toppidrett 2013-2015 KL

3 Fallskjermseksjonen Styrets arbeid 2011

4 Fallskjermseksjonen Fallskjermåret 2011… 59.929 hopp –Annet hoppmønster Flere elever enn noen gang! Medaljer EM/WC –Sølv til 42 FF og bronse Polaris Økning i ikkerapporteringspliktige hendelser –Sier noe om rapporteringskultur FS satsning NM i Tønsberg 2011 Ulykken

5 Fallskjermseksjonen Styrets ansvar Forvaltning av seksjonen etter føringer gitt av Seksjonsmøtet –Faglig og sportslig ansvar for fallskjermhopping i Norge –Langtidsplanen Sørge for at seksjonens virksomhet er forsvarlig organisert og drives i samsvar med forbundets kvalitets- og sikkerhetssystemer –Komiteer –Arbeidsutvalg Plikter å påse at seksjonens virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll Mer info: http://www.nlf.no/info/lover-og-vedtekter http://www.nlf.no/sites/default/files/fallskjerm/dokument/Instruks%20for%2 0Styre%20og%20sekretariat%20gjeldende%20ref%20185429-v1.pdf

6 Fallskjermseksjonen Styret 2011-2013 Frode Finnes Larsen (seksjonsleder) Mathias Holtz (nestleder) Ramsy SuleimanIngela ReppeBodil Leira Stene Inger Aakre (vara) Stig Berge (vara)

7 Fallskjermseksjonen Styrets arbeidsform Formelle styremøter Saksbehandling mellom møter Strategi og handlingsplaner –Styrets politikk for tingperioden –Mandat og handlingsplaner for komiteer Daglig drift: Fagsjef, landslagssjef og komiteer –Styret skal være styre… Ungdomsutvalget deltar i styremøter NLF: overordnet politikk, rammer og avtaler

8 Fallskjermseksjonen Hovedaktiviteter for Styret i 2011 6 formelle møter hvor 47 saker er behandlet Planlegging og gjennomføring av seksjonsmøtet 2011 Oppfølging av gjeldende langtidsplan Utviklingen av nytt målsettingsdokument for idrettssatsingen Revidering av FS prosjektet Handlingsplan 2013 Oppfølging av administrasjon og komiteer

9 Fallskjermseksjonen Styret NLF 2011 Oppfølging av langtidsplan NLF ATO/LAPL Ny generalsekretær i NLF Organisasjon Forretningsdrift Felles kvalitetssystem Idrett Luftsportsuka, 18-22.07.2012, Starmoen

10 Fallskjermseksjonen Status langtidsplan

11 Fallskjermseksjonen Langtidsplanen Klubbenes oppdrag til Styret To nivåer: NLF og FNLF Planene ligger ute på nettet –Hyperkopling: FNLFFNLF –Hyperkopling: NLFNLF Tilbakemelding fra klubber: –Mal sendes ut i etterkant

12 Fallskjermseksjonen Status langtidsplan Sikkerhet Løypemelding…

13 Fallskjermseksjonen Status langtidsplan Luftrom

14 Fallskjermseksjonen Status langtidsplan Regelverk

15 Fallskjermseksjonen Status langtidsplan Miljø

16 Fallskjermseksjonen Status langtidsplan Anlegg

17 Fallskjermseksjonen Status langtidsplan Klubber

18 Fallskjermseksjonen Status langtidsplan Kompetanse

19 Fallskjermseksjonen Status langtidsplan Informasjon

20 Fallskjermseksjonen Status langtidsplan Rekruttering

21 Fallskjermseksjonen Status langtidsplan Konkurranseidrett

22 Fallskjermseksjonen Økonomi 2011

23 Fallskjermseksjonen Økonomi Økonomi Regnskapet er ikke revidert pga sykdom. Vi har sunn vekst, og har i 2011 et overskudd på kr. 717.237,-. Budsjett- 300.000 Seksjonens regnskap. FS 4 Vedlikehold ØÆ Ift budsjett 186.167 218.199 173.801 1.017.237

24 Fallskjermseksjonen Økonomi Årsaken til det relativt gode resultatet er: –vekst i medlemsmassen –Høyere overføring fra NIF ift budsjettert –Stram økonomistyring generelt –Ikke gjennomført FS 4 fullt ut –Ikke benyttet vedlikeholdsmidlene på ØÆ –Større inntekter på variable poster som moms kompensasjon, VO, NIF.

25 Fallskjermseksjonen Medlemmer Medlemmer Vi er per 31.12.2011 forbundets største seksjon med 5305 m edlemmer. ”All time high” Stor økning i antallet tandem (270) Merk også en økning i antall lisensierte hoppere(151).

26 Fallskjermseksjonen Medlemsskap Selektert gruppe Medl 31.12.2010 % av alleMedl 31.12.2011 % av alleEndring 2010/11 Endring % Fallskjerm 489027,72530529,454158,49 Fallskjerm/K vinner 136827,98150728,4113910,16 NLF 17639100,0018014100,00375,002,13

27 Fallskjermseksjonen Medlemstall i klubbene Medlemskap i klubber Klubb:200920102011 Asker og Bærum FSK13 12 Bergen FSK192172148 Bodø FSK507073 FSK Krigsskolen423632 Føniks FSK120142170 Grenland FSK212242255 HAGL FSK159229261 Hønefoss FSK (ny 2011)6 Kjevik FSK1245267 Lesja FSK138174159 Nimbus FSK117 81 NTNU FSK296254321 Oslo FSK9437511 042 Rana FSK16 15 Stavanger FSK202309298 Troms FSK78102128 Tromsø FSK708562 Trondanes Frilynte FSK211917 Tønsberg FSK9551 1601 092 Veteranenes FSK4749 Voss FSK8728981 017 Sum4 6674 8905 305

28 Fallskjermseksjonen Idrettsregistreringen

29 Fallskjermseksjonen Handlingsplan 2013

30 Fallskjermseksjonen Styrets strategiprosess Kjøreplan for styret, administrasjon og komiteer Seksjonsmøtet 2011 Seksjonsmøtet 2011 Strategiprosessen Langtidsplanen Styrets tolkning av langtidsplanen Styrets politikk og holdninger Styrets handlingsplan Organisasjon S S W W O O T T Fallskjermmiljø S S W W O O T T

31 Fallskjermseksjonen Holdninger og verdier som Styret vil bevare og kjempe for… Sosialt, inkluderende og tolerant miljø Gode relasjoner og samarbeid mellom klubber Moro og glede! Frivillighet! Høy kompetanse! Høyt nivå! Ryddig økonomi Høy aktivitet! Medlemsutvikling Sikkerhet og kvalitet! Service til klubbene Rapporteringskultur! Variert miljø

32 Fallskjermseksjonen Styrets handlingsplan Grunnlag: Strategiprosessen og langtidsplan Toppidrett FS prosjektet FF landslag Revidering idrettsdokument Toppidrett utover 2013 Klubbutvikling Klubbhåndboka Koordinatorer Kommunikasjon Prosess med klubber Administrasjon og organisasjon Rapporterings- system IT strategi Kartlegge kompetanse Kvalitetssystem (NLF) Orgutvalg (NLF)

33 Fallskjermseksjonen Handlingsplan

34 Fallskjermseksjonen LUNSJ!

35 Fallskjermseksjonen Endringer i lovnorm

36 Fallskjermseksjonen Klubbutvikling

37 Fallskjermseksjonen Utgangspunkt Egent kapittel i langtidsplanen Noen utfordringer/utsagn på styrets strategisamling: –Er Styret synlig nok? –Er FNLF sitt tilbud til klubbene tydelig? –Avstand til klubber (rolle)? –Åpenhet og kommunikasjon rundt beslutninger (for eksempel idrettssatsning)? –Rapportering aktivitet er tungvindt –Dårlig ettervekst av gode HI kandidater –Manglende IT-strategi (helhetsfokus) –Økonomisk styring av klubber. Godtgjørelse, skatt og regelverk –Flyøkonomi og styring –Støy og anlegg –Holdninger til dugnad –Langsiktige og trygge plasser for en fallskjermklubb

38 Fallskjermseksjonen Spørsmål i invitasjon Alle klubbledere skal ha tenkt igjennom og være klar til å drøfte følgende problemstillinger under agendapunktet Klubbutvikling: –Hva er de tre største utfordringene for din klubb kommende sesong? –Hva gjøres for å håndtere disse? –Hva kan FNLF gjøre / hvilke forventinger har klubben til FNLF?

39 Fallskjermseksjonen Andre stikkord Klubber vs. FNLF Samarbeid på tvers av klubber

40 Fallskjermseksjonen Notater fra diskusjon

41 Fallskjermseksjonen Notater fra diskusjon

42 Fallskjermseksjonen toppidrett 2013-2015


Laste ned ppt "Fallskjermseksjonen Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 25.-26.feb 2012 Helsfyr Rica Hotel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google