Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledersamling i Motorflyseksjonen Gardermoen 22. september 2012 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledersamling i Motorflyseksjonen Gardermoen 22. september 2012 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledersamling i Motorflyseksjonen Gardermoen 22. september 2012 1

2 Klubb B Klubb C Klubb D Klubb E Klubb F Klubb G Klubb H Klubb I Klubb J Klubb K Klubb L Klubb M Klubb N Klubb O Klubb P Klubb Q Klubb A Mange frivillige bidrar i mange ledd 2 Styret GAP Sjøfly- komm. Fly- tjeneste n Akro komm. Konkurra nse komm. S & U komm. Sekretariatet Fagsjef

3 Så langt har vi …. Fortalt om hva NLF/M holder på med Hvilke ressurser som finnes tilgjengelig Hvilke hovedproblemstillinger vi ser 3

4 Innspill og forslag fra klubbene Hvordan oppfattes NLF/M (sentral admin. og styre)? Hva bør de fokusere på/arbeide med? Jobber seksjonen med de rette tingene? Synlighet? Fungerer dialogen mellom klubbene og sentral enhet? Hvordan få ledermøter til å fungere som god kanal for utveksling av ønsker og tilbakemeldinger? 4

5 Innspill & kommentarer Tilbakemelding fra deltakerne i Ledermøtet – Bra antall deltakere, engasjerte/deltakende – Var et bra og matnyttig møte, relevante tema er tatt opp – Det er skjedd en meget positiv utvikling i Motorflyseksjonen det siste året – Ønske om slike møter 2 ganger i året for å sikre mer kontinuitet og tettere dialog i organisasjonen Kanskje en billigere måte å holde mer kontinuerlig kontakt med alle, enn at styret reiser rundt og bare treffer noen få klubber Gir fornemmelse av mer direkte påvirkningskraft for klubbens ledelse Tema: Erfaringsutveksling/oppdatering på aktuelle saker/kompetanseheving – Tror det var bra at det var på een dag, så de som ønsket det kunne reise hjem – Synd at vi ikke rakk SOP fra NRFK, da det kan være viktig å vise frem hva noen av klubbene gjør/får til – Mulig/ønskelig med mer samarbeid mellom seksjonene og klubber? – Kanskje NLF/M bør og kan be klubbene stille opp med bistand/innsats? 5

6 Innspill & kommentarer Bookingsystem – Bra at NLF/M ikke oppfatter MelWin som en ”hellig ku” Er det mulig å redusere sentrale kostnader knyttet til MelWin, dersom ingen av klubbene ønsker å videreføre bruken av dette systemet? – Det er et ønske om at NLF/M tar en kontakt med MyWebLog på vegne av klubbene Systemet oppleves som veldig brukervennlig og funksjonelt av de klubbene som alt har tatt det i bruk Sikre at det ikke er en ”en-manns-bedrift” (risiko for videre drift/support) Luftfartsskolen – Noen klubber opplever det slik at potentielle PPL-A elever ”forsvinner” inn i Luftfartsskolen, uten en gode forankring i klubben ifht praktisk skolering Kanskje det skyldes at de går direkte til yrkesflyger utdannelse i USA? LFS ønsker å være teori-leverandør og samarbeide med NLF/M om den praktiske opplæring. Begge parter ønsker å tiltrekke seg flest mulig nye pilot-elever/medlemmer BAK har forsøkt å få info om teorielever i regionen som de kunne tilby praktisk opplæring til, men ikke fått info fra LFS Bli-Pilot-informasjonsmøtene må bli mer balanserte mellom ATPL og PPL-A Fagsjef vil følge opp dette i sin dialog med Luftfartsskolen 6

7 Innspill & kommentarer CAMO – Utfordre Luftfartstilsynet på om de skal fortsette å ta betydelige gebyrer, samtidig som CAMO aktiviteten utføres av NLF/M – Noen klubber vurderer overføring til svensk CAMO for å redusere kostnad Muligheter for signifikant reduksjon av CAMO kostnader vurderes av NLF/M sentralt NLF/M håper å kunne presentere en tilfredsstillende løsning for medlemmene så raskt som mulig og ber om tålmodighet litt til, slik at grunnlaget for en felles CAMO ikke undergraves nå før løsning er identifisert Frustrasjon over dårlige teori-eksamen spørsmål – Spesielt ble MYP-eksamen fremhevet – NLF/M (George) forteller det foregår et arbeid (til dels sammen med Luftfartsskolen) for å påvirke Luftfartsmyndighetene 7

8 Innspill & kommentarer GAP – Klubbrepresentantene viser sund interesse for GAP tema Bra for både sikkerhet og socialt – Ønske om å få linker til tidligere utviklet GAP materiell på gap.no – Legge ut linker til diverse kilder for sikkerhetskurs/materiell (e.g. AOPA) – Mulighet for at medlemmer i GAP gruppen eller Sikkerhet & Utdannelses- komiteen kan holde foredrag/presentasjon rundt flytrygging og gode holdninger ifbm klubbmøter? – Det oppfordres av flere til økt trening i spinn/stall/flip-prevention og håndtering Licence to operate – Kommunikasjon med omgivelsene ifht Reel miljø-belastning Samfunnsnytte ……. 8

9 Innspill & kommentarer Bra at NLF/M arbeider med å få tilgang til Avinor’s plasser utenom åpningstid NLF/M ønsker innspill fra klubbene med eksempler på at man har søkt om tilgang til Avinor’s flyplasser utenfor åpningstid, og fått avslag – Avtaleverk og struktur er på plass, men det viser seg i praksis å være vanskelig å få OK fra lufthavnssjefene – Ønsker å få eksempler som kan brukes i arbeidet mor Avinor/LT Det foreslås at Fagernes brukes som et eksempel 9

10 Innspill & kommentarer 3 klubber har hatt besøk av NLF det siste året – Er det nok? – Er det noe konkret NLF kan hjelpe med lokalt i klubben din? Meny-kartet er omfattende …. 90% av medlemmene har ikke noe forhold til NLF !? – Hva holder NLF egentlig på med, og hvorfor skal vi betale kontingent til dem? 10

11 Innspill & kommentarer Medlemsutvikling/rekruttering – Pris på sertifikat og flytimer – Alder på fly/utstyr – Tilgang til flyplasser/avstand mellom flyplass og nærmeste by – Konkurrerende aktiviteter, - ikke være flaue over hva vi holder på med – Analysere om det er forskjeller mellom landsdeler? – ”dødsspiral” ifht rekruttering som vi må komme oss ut av Kostnad per flytime er viktig, men vi må også få til fornyet flypark – Gi etablerte flygere nye og spennende fly å bruke – Tryggere/mindre overraskelser på vedlikehold Bistand fra NLF (Tom B) – Noen klubber kan ha behov for ”en ny giv” eller ”vitamininnsprøyting” 11

12 Innspill & kommentarer Finansiering – Deltakere kunne melde om positiv erfaring fra DnB (Gardermoen), Fokus Bank (Værnes) og Nordea (Moss/Rygge) med 80% finansiering – Det ble luftet en ide om at Hangarfondet evt. kan brukes som en ”kollektiv sikkerhet” for fly-finansiering – Ta et initiativ til kollektiv forhandling overfor bank og forhandlere? Flylege situasjonen – Det er nå innført et årlig gebyr på 12.000 NOK for å fungere som flylege – I tillegg er det et krav om tilgang til Helsenett, som dersom det må installeres koster ca. 20.000 NOK – Disse ekstra kostnader må dekkes av flygerne – Ingen slike gebyrer i Sverige/Danmark, og det vurderes at almen leger uten spesiell flylege-kompetanse kan ta medical check ifbm LAPL 12

13 Innspill & kommentarer Få aktivitetskalenderen på nlf.no til å bli mer levende – Ha een plass å finne info om fremtidige aktiviteter – Holde den oppdatert så den er interessant å komme til Det etterlyses informasjon om interessante steder å fly til (mat, drikke, hyggelige opplevelser) – Evt. lage en ”booklet” som viser hvilke muligheter som finns Hva slags holdning skal NLF/M ha til muligheten for norsk språk på radio? – Flere mener det kan være en sikkerhetsrisiko at det kan snakkes norsk (fordi det vil ekskludere utlendinger som ikke forstår de beskjedene som blir gitt) – Noen mener det motsatte, at det kan være en sikkerhetsrisiko dersom det ikke er lov å gi en beskjed på norsk i en kritisk situasjon 13

14 Innspill & kommentarer Klubbene vet at NLF finnes, - kanskje NLF/M ikke trenger være å synlige ut over det? Klubbe søker stort sett å løse sine problemer lokalt, - og ser ikke nødvendigvis etter hjelp utefra – Mange lokale utfordringer som kanskje ikke hører til i sentrale fora – Men slike ledermøter kan bidra til erfaringsdeling og inspirasjon også ifht lokale problemstillinger 14

15 Generelle kommentarer/informasjon På Flesland må det nå files Flightplan for alle flyginger (slik det allerede er fra Gardermoen) Kanskje vi bør satse på ”kvalitet” frem for ”kvantitet” blant medlemmene våre (akseptere å ha færre, men aktive og engasjerte medlemmer)? 15


Laste ned ppt "Ledersamling i Motorflyseksjonen Gardermoen 22. september 2012 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google