Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SU 2013/2014 Leder SU Knut Lien Medlem/ MSJ Rolf I. Sotberg til ( )

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SU 2013/2014 Leder SU Knut Lien Medlem/ MSJ Rolf I. Sotberg til ( )"— Utskrift av presentasjonen:

1 SU 2013/2014 Leder SU Knut Lien Medlem/ MSJ Rolf I. Sotberg til ( ) Medlem Tone D Bergan Medlem Espen Høst Medlem/ MSJ Eirik Breen fra ( ) F/NLFs fagseminar 2014, # 1

2 SUs aktivitet/saksbehandling
Bytte av HI i 2013 Bergen FSK Tønsberg FSK Kjevik FSK Stavanger FSK Voss FSK KS FSK Lesja FSK F/NLFs fagseminar 2014, # 2

3 SUs aktivitet/saksbehandling
Bytte av HI i 2014 NTNU FSK F/NLFs fagseminar 2014, # 3

4 SUs aktivitet – Status HI planer 2013
Føniks ok NTNU ok Stavanger ok Veteranene ok Frist for HI plan er F/NLFs fagseminar 2014, # 4

5 SUs aktivitet - klubbesøk
Voss FSK Oslo FSK Tønsberg FSK Stavanger FSK Grenland FSK F/NLFs fagseminar 2014, # 5

6 SUs aktivitet/dokumenter Serviceordre 2013
2013 – 01: UPT staging loop 2013 – 02: Cypres funksjonskontroll 2013 – 03: Sunpath kontroll av kuttkabler 2013 – 04: Kontroll av reservekabelføring 2013 – 05: Y- stropp for elevseletøy 2014 – 01: Sunpath split Collin Lanyard 2015 – 02: UPT split Collin Lanyard F/NLFs fagseminar 2014, # 6

7 SUs aktivitet/dokumenter SU bulletiner 2013/2014
2013 – 1: Tony Suit X-bird 3 midlertidig bruksforbud 2013 – 2: Opphevelse av SU bulletin 2013 – 3: Diverse materiellrelaterte presiseringer Dacron liner vs softlinks Utfordringer med slitasje F/NLFs fagseminar 2014, # 7

8 SUs aktivitet/dokumenter Service bulletiner 2013/2014
2014 – 1: Forsvarets salg av Techno 240 påminnelse om gyldige serviceordrer på materiellet. F/NLFs fagseminar 2014, # 8

9 Materiellsaker VIGIL – typegodkjent SU-møte 1/2013 Ny MARD løsning:
Reserve Boost fra Sunrise Manufacturing (Wings) Avventer typegodkjenning til tidligst 1/5-2014 Ny reserveskjerm NANO fra Icarus Canopies Ble tilgjengelig september 2013 Avventer typegodkjenning til tidligst 1/ Cypres 2 med ”nye funksjoner” Justering av fyringshøyde Fyringshastighet på Speed Cypres (96 -> 102 mph) Cypres 2 med ”Changeable mode” FXC utfases innen 1. januar 2016 F/NLFs fagseminar 2014, # 9

10 Andre materiellsaker MK-kurs 2014: MK-kurs 2015: Materiellhåndboka:
Gjennomføres oktober i Kristiansand Endring av pensum (FAA Parachute Riggers Handbook) Oppdatering av arbeidsoppgaver MK-kurs 2015: Vurderer nytt kursformat etter forslag fra Tore Buer (C-kurs oppgave) Materiellhåndboka: Større oppdatering på gang (gammelt ut og nytt inn) C-kurs oppgave fra Inger Margrethe Bøe vil legges til grunn Endringer på struktur Trenger frivillige til å bidra underveis (arbeidsgruppe) F/NLFs fagseminar 2014, # 10

11 SUs aktivitet/dokumenter Granskningskommisjon
Ulykke på Geiteryggen kl 17:51 AMK varslet 17:52 HI varslet 17:54 Fagsjef varslet 17.56 Hopperen erklæres død Styret F/NLF nedsatte granskningskommisjon. Granskningskommisjonen nedsatt og består av Espen Høst som leder, Erik Johnsen, Hans Christian Heer Amlie og Fagsjef Bruksforbud på Tony Suit X-bird 3 Granskningsrapporten levert. F/NLFs fagseminar 2014, # 11

12 SUs aktivitet/dokumenter Granskningskommisjon
Ulykke på Oppdal kl 14:30 Hopperen savnet og lokal prosedyre iverksatt AMK varslet 15:20 Fagsjef varslet 15.37 Hopperen funnet død 15.54 Styret F/NLF nedsatte granskningskommisjon. Granskningskommisjonen som består av Eirik Breen som leder, Jan Stenmoe, Anders Emil Hustoft og Fagsjef Mangler opplysninger fra obduksjonen og hypoxi vurdering Årsak til nødsituasjonen er containerlåsing pga feilrutet pilotbånd og ikke utført reservetrekk Nødåpner har fungert på rett høyde, men ikke registrert hastighetsreduksjon under avlesningen hos Air Tech GmbH F/NLFs fagseminar 2014, # 12

13 Sentrale kurs 2013 Kurs 2013 MK kurs - 9 deltagere
Tandemkurs – 4 deltagere AFF - kurs – 5 deltagere, (1) I2-kurs – 16 deltagere, (1) I1-kurs – 2 påmeldte, Avlyst F/NLFs fagseminar 2014, # 13

14 Aktivitet 2014 Tandemseminar 15/3 KS B-kurs 24 – 27/04 KS (01.02)
Tandemkurs /5 – 01/06 ØÆ(01.03) AFF-I kurs /6 – 15/06 ØÆ(01.03) C-kurs: Del I 06 – 07/ OLT(01.07) Del II 07 – 09/ OLT MK-kurs – 26/ TBD(01.11) F/NLFs fagseminar 2014, # 14

15 Deltagere på B-kurs 2014 Kurs 2013 F/NLFs fagseminar 2014, # 15 Bergen
Sandro Lang Bodo Cato Holmstrøm HaGL Olbjørn Lien Lesja Jan Einar Soltvedt Oslo Espen Finne David Seppola Jim Stigen Stavanger Kjell Haugland Stian Francis Allen Egseth Tonsberg Jens Gaupset Dennis Barstad Siri Victoria Lund Erik Trondsen Voss Einar BJørkaas Helle Petter Stensvold Kurs 2013 F/NLFs fagseminar 2014, # 15

16 Deltagere på MK-kurs 2014 Kurs 2014 F/NLFs fagseminar 2014, # 16

17 Andre utfordringer Avslag på dispensasjon fra BSL 3-2
Elektronisk rapporteringssystem Elektronisk kursrapportering Felles manifesteringssystem? Fornyelser på hoppfelt bevitnet sendt (Frist!) Medlemskap skal være betalt til NLF Forsikringer ved hopping i utlandet Unntak for hoppantall A og B lisens F/NLFs fagseminar 2014, # 17

18 SFF forskningsrapport
En av författarnas slutsatser är att säkerhetsarbetet (hur man gör när man hoppar, i vilken utsträckning man följer existerande regler och i vilken mån man rapporterar tillbud och incidenter) påverkas mer av de lokala hoppfältskulturerna än av nationella regler. Därför, menar de, borde man arbeta mer ”nerifrån och upp” än tvärtom när det gäller arbetet med säkerhet och utbildning. (Anton Westman) Les her: F/NLFs fagseminar 2014, # 18

19 Holdningene i klubbene
De hjelper ikke uansett hvor bra det sentrale sikkerhetssystemet er. Det må følges opp i klubbene Vi har flere agendapunkter som omhandler det i morgen F/NLFs fagseminar 2014, # 19

20 Inspeksjoner fra LT ?????? F/NLFs fagseminar 2014, # 20


Laste ned ppt "SU 2013/2014 Leder SU Knut Lien Medlem/ MSJ Rolf I. Sotberg til ( )"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google