Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 1 SU 2013/2014 Leder SU Knut Lien Medlem/ MSJ Rolf I. Sotberg til (31.12.13) Medlem Tone D Bergan Medlem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 1 SU 2013/2014 Leder SU Knut Lien Medlem/ MSJ Rolf I. Sotberg til (31.12.13) Medlem Tone D Bergan Medlem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 1 SU 2013/2014 Leder SU Knut Lien Medlem/ MSJ Rolf I. Sotberg til (31.12.13) Medlem Tone D Bergan Medlem Espen Høst Medlem/ MSJ Eirik Breen fra (01.01.14)

2 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 2 SUs aktivitet/saksbehandling Bytte av HI i 2013 -Bergen FSK -Tønsberg FSK -Kjevik FSK -Stavanger FSK -Voss FSK -KS FSK -Lesja FSK

3 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 3 SUs aktivitet/saksbehandling Bytte av HI i 2014 –NTNU FSK

4 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 4 SUs aktivitet – Status HI planer 2013 Føniks ok NTNU ok Stavanger ok Veteranene ok Frist for HI plan er 01.03.14

5 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 5 SUs aktivitet - klubbesøk Klubbesøk –Voss FSK –Oslo FSK –Tønsberg FSK –Stavanger FSK –Grenland FSK

6 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 6 SUs aktivitet/dokumenter Serviceordre 2013 2013 – 01: UPT staging loop 2013 – 02: Cypres funksjonskontroll 2013 – 03: Sunpath kontroll av kuttkabler 2013 – 04: Kontroll av reservekabelføring 2013 – 05: Y- stropp for elevseletøy 2014 – 01: Sunpath split Collin Lanyard 2015 – 02: UPT split Collin Lanyard

7 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 7 SUs aktivitet/dokumenter SU bulletiner 2013/2014 2013 – 1: Tony Suit X-bird 3 midlertidig bruksforbud 2013 – 2: Opphevelse av SU bulletin 2013-1 2013 – 3: Diverse materiellrelaterte presiseringer –Dacron liner vs softlinks –Utfordringer med slitasje

8 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 8 SUs aktivitet/dokumenter Service bulletiner 2013/2014 2014 – 1: Forsvarets salg av Techno 240 påminnelse om gyldige serviceordrer på materiellet.

9 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 9 Materiellsaker VIGIL – typegodkjent SU-møte 1/2013 Ny MARD løsning: –Reserve Boost fra Sunrise Manufacturing (Wings) –Avventer typegodkjenning til tidligst 1/5-2014 Ny reserveskjerm –NANO fra Icarus Canopies –Ble tilgjengelig september 2013 –Avventer typegodkjenning til tidligst 1/10-2014 Cypres 2 med ”nye funksjoner” –Justering av fyringshøyde –Fyringshastighet på Speed Cypres (96 -> 102 mph) –Cypres 2 med ”Changeable mode” FXC utfases innen 1. januar 2016

10 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 10 Andre materiellsaker MK-kurs 2014: –Gjennomføres 24-26 oktober i Kristiansand –Endring av pensum (FAA Parachute Riggers Handbook) –Oppdatering av arbeidsoppgaver MK-kurs 2015: –Vurderer nytt kursformat etter forslag fra Tore Buer (C-kurs oppgave) Materiellhåndboka: –Større oppdatering på gang (gammelt ut og nytt inn) –C-kurs oppgave fra Inger Margrethe Bøe vil legges til grunn –Endringer på struktur –Trenger frivillige til å bidra underveis (arbeidsgruppe)

11 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 11 SUs aktivitet/dokumenter Granskningskommisjon 2013 – 1: Granskningskommisjon –Ulykke på Geiteryggen 29.03.13 kl 17:51 –AMK varslet 17:52 –HI varslet 17:54 –Fagsjef varslet 17.56 –Hopperen erklæres død –30.03.13 Styret F/NLF nedsatte granskningskommisjon. Granskningskommisjonen nedsatt og består av Espen Høst som leder, Erik Johnsen, Hans Christian Heer Amlie og Fagsjef –31.03.13 Bruksforbud på Tony Suit X-bird 3 –28.01.14 Granskningsrapporten levert.

12 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 12 SUs aktivitet/dokumenter Granskningskommisjon 2013 – 2: Granskningskommisjon –Ulykke på Oppdal 20.10.14 kl 14:30 –Hopperen savnet og lokal prosedyre iverksatt –AMK varslet 15:20 –Fagsjef varslet 15.37 –Hopperen funnet død 15.54 –21.10.13 Styret F/NLF nedsatte granskningskommisjon. Granskningskommisjonen som består av Eirik Breen som leder, Jan Stenmoe, Anders Emil Hustoft og Fagsjef –Mangler opplysninger fra obduksjonen og hypoxi vurdering –Årsak til nødsituasjonen er containerlåsing pga feilrutet pilotbånd og ikke utført reservetrekk –Nødåpner har fungert på rett høyde, men ikke registrert hastighetsreduksjon under avlesningen hos Air Tech GmbH

13 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 13 Sentrale kurs 2013 Kurs 2013 –MK kurs - 9 deltagere –Tandemkurs – 4 deltagere –AFF - kurs – 5 deltagere, (1) –I2-kurs – 16 deltagere, (1) –I1-kurs – 2 påmeldte, Avlyst

14 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 14 Aktivitet 2014 Tandemseminar 15/3 KS B-kurs 24 – 27/04 KS (01.02) Tandemkurs 29/5 – 01/06 ØÆ(01.03) AFF-I kurs 08/6 – 15/06ØÆ(01.03) C-kurs: Del I 06 – 07/09 OLT(01.07) Del II 07 – 09/11 OLT MK-kurs 24 – 26/10 TBD(01.11)

15 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 15 Deltagere på B-kurs 2014 Kurs 2013 BergenSandro Lang BodoCato Holmstrøm HaGLOlbjørn Lien LesjaJan Einar Soltvedt OsloEspen Finne OsloDavid Seppola OsloJim Stigen StavangerKjell Haugland StavangerStian Francis Allen Egseth TonsbergJens Gaupset TonsbergDennis Barstad TonsbergSiri Victoria Lund TonsbergErik Trondsen VossEinar BJørkaas Helle VossPetter Stensvold

16 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 16 Deltagere på MK-kurs 2014 Kurs 2014

17 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 17 Andre utfordringer Avslag på dispensasjon fra BSL 3-2 Elektronisk rapporteringssystem Elektronisk kursrapportering Felles manifesteringssystem? Fornyelser på hoppfelt bevitnet sendt (Frist!) Medlemskap skal være betalt til NLF Forsikringer ved hopping i utlandet Unntak for hoppantall A og B lisens

18 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 18 SFF forskningsrapport En av författarnas slutsatser är att säkerhetsarbetet (hur man gör när man hoppar, i vilken utsträckning man följer existerande regler och i vilken mån man rapporterar tillbud och incidenter) påverkas mer av de lokala hoppfältskulturerna än av nationella regler. Därför, menar de, borde man arbeta mer ”nerifrån och upp” än tvärtom när det gäller arbetet med säkerhet och utbildning. (Anton Westman) Les her: http://www.hindawi.com/journals/jsm/2014/102645

19 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 19 Holdningene i klubbene De hjelper ikke uansett hvor bra det sentrale sikkerhetssystemet er. Det må følges opp i klubbene Vi har flere agendapunkter som omhandler det i morgen

20 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 20 Inspeksjoner fra LT ??????


Laste ned ppt "Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 2014, # 1 SU 2013/2014 Leder SU Knut Lien Medlem/ MSJ Rolf I. Sotberg til (31.12.13) Medlem Tone D Bergan Medlem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google