Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Alle operasjoner skal foregå i sikker høyde mer enn 500 fot over terreng Mikroflyhåndboka 3.8.2 MINSTEHØYDER:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Alle operasjoner skal foregå i sikker høyde mer enn 500 fot over terreng Mikroflyhåndboka 3.8.2 MINSTEHØYDER:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Alle operasjoner skal foregå i sikker høyde mer enn 500 fot over terreng Mikroflyhåndboka 3.8.2 MINSTEHØYDER: og BSL F 1-1 Dersom man ikke er under avgang eller landing, eller ikke gjør forsøk på dette, skal følgende bestemmelser om minstehøyde overholdes: 1. Over tettbebyggelse eller folkeansamling i friluft ikke lavere enn 300m over høyeste hindring innen en radius av 600m fra luftfartøyet. 2. Andre steder enn ovenfor, ikke lavere enn 150m over bakken eller vannet. 3. Det er ikke tillatt å fly under kraftspenn, selv om minstehøydene er overholdt. Minstehøyden kan fravikes når det er påkrevd for innflyging for treningsformål såfremt innflygingen ikke foretas over tettbebyggelse eller folkeansamling i friluft. Flyging i lav høyde

2 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Flyging i lav høyde - TRENING Å ha en viss trening i å foreta en lav overflyvning av en potensiell landingsplass er en nødvendighet. Minstehøyden kan fravikes når det er påkrevd for innflyging for treningsformål, såfremt innflygingen ikke foretas over tettbebyggelse eller folkeansamling i friluft. Slik trening på innflyging til et mulig ”nødlandingsområde” kan uansett bare foregå der en har tillatelse til å lande, og det er mulig å gjennomføre landingen på en sikker måte. Seilfly som utfører « hangflyging » kan fly ned til en minstehøyde av 50 m over bakken eller vannet, såfremt de samtidig kan overholde regelen om uforsvarlig manøvrering.

3 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Det er en rekke faremomenter ved å operere i lav høyde. En av de største farene her er ”fartsblindhet” i medvind. Når vi er nær bakken kan en lett forveksle hastighet i forhold til bakken med flyhastighet, mens flyet bare forholder seg til den relative vind. Et annet moment under lavflyging i vind er kraftig mekanisk turbulens (forårsaket av ujevnheter i terrengets overflate) Flyging fra et lavtliggende område mot høyere terreng

4 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 - slutt -


Laste ned ppt "Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Alle operasjoner skal foregå i sikker høyde mer enn 500 fot over terreng Mikroflyhåndboka 3.8.2 MINSTEHØYDER:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google