Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etter forarbeid, undervisning i Newton-rommet og etterarbeid ønsker vi at dere har lært:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etter forarbeid, undervisning i Newton-rommet og etterarbeid ønsker vi at dere har lært:"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Etter forarbeid, undervisning i Newton-rommet og etterarbeid ønsker vi at dere har lært:
Kompetansemål fra Kunnskapsløftet: Dere skal kunne forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder. Læringsmål: Dere skal kunne forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi med kull, vann og vind. Dere skal kunne forklare sentrale begreper som energi, energioverføringer, energitap, stillingsenergi, bevegelsesenergi. Dere skal kunne demonstrere at en magnet som beveger seg i en spole induserer (frembringer) elektrisk strøm. Dere skal kunne demonstrere hvordan magnetens styrke og antall vindinger på spolene spiller inn på hvor mye strøm som induseres (frembringes).

3 Ansvarsområder Sjefen over all tid har ansvaret for at arbeidsoppgaver blir fordelt i gruppa og at tidsfrister blir holdt. Informasjonsansvarlig har ansvaret for å lese oppdrag og oppgaver høyt for gruppa. Leveranseansvarlig har overordnet ansvar for at gruppa svarer på oppgavene til de ulike oppdragene. Materialsjefen har et overordnet ansvar for at gruppa rydder alt på plass etter bruk og at alt utstyret er i orden og inntakt. NB! Det betyr likevel at alle skal ta del i å svare på oppgavene, rydde og lese oppgaver.

4 Mekanisk energi

5 Elektrisk energikjede

6 Lag elektrisitet med magnetisme

7 Vannets kretsløp Ill. FIRST Scandinavia

8 Vannkraftverk Ill. FIRST Scandinavia

9 Tre Kløfterdammen, Kina
Verdens største vannkraftverk og byggeprosjekt er Tre Kløfterubyggingen (Three Gorges) i Kina. Changelva er demt opp med en 2,3 kilometer lang og 185 meter høy dam. Det skal være 26 Francisturbiner på totalt MW som skal kunne produsere hele 84,7 TWh/år. For å gi plass til vannmagasinet har 13 mindre byer blitt flyttet. I tillegg til kraftproduksjon skal også anlegget hindre de årlige oversvømmelsene langs Changelva, som krever flere tusen menneskeliv i året. Byggingen startet i 1993 og kraftverket vil stå ferdig i Illustrasjon: Kim Brantenberg. Ill. Kim Brantenberg

10 Vindkraftverk Ill. FIRST Scandinavia

11 Dampkraftverk Ill. FIRST Scandinavia


Laste ned ppt "Etter forarbeid, undervisning i Newton-rommet og etterarbeid ønsker vi at dere har lært:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google