Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppe 5 består av: – Cecilie Vitting – – Marit S. Asklien -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppe 5 består av: – Cecilie Vitting – – Marit S. Asklien -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppe 5 består av: – Cecilie Vitting – [cecilie.vitting@hiof.no]cecilie.vitting@hiof.no – Marit S. Asklien - [marit.s.asklien@hiof.no]marit.s.asklien@hiof.no – Terje Dahl - [terje.dahl@halden.net]terje.dahl@halden.net – Lars-Gøran Larssen - [lars-goran.larssen@hiof.no]lars-goran.larssen@hiof.no – Ole Henrik Leister - [ole.h.leister@hiof.no]ole.h.leister@hiof.no Presentasjonen og tilleggsnotater ligger her: – home.no/gruppe5/presentation home.no/gruppe5/presentation Object Oriented Measurement

2 OO Measurement Object Oriented Measurement Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation - Man kan måle størrelse på systemet og designet av systemet. - Det er enkelt å lage et måleredskap for OO-systemer, da de bruker samme språket gjennom hele syklusen. - Forskere har tatt i bruk ulike metoder for måling av system- utviklingen. - Vi skal bl.a. ta for oss metodene til Lorenzen / Kidd, Chidamber / Kemerer og Li / Henry. Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.L&K: Info 4.L&K: Eksempel 5.C&K: Info 6.C&K: Info 7.C&K: Eksempel 8.C&K: Eksempel 9.L&H: Info 10.Travassos 11.Oppsummering

3 Lorenz og Kidd Object Oriented Measurement Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation - Et system for å måle OO størrelse - Definert ni hovedelementer i systemet og hvordan klasse- egenskapene påvirker produktet. - Hver use case er satt i sammenheng med et scenario. - Man teller opp antall scenario-scripts (Number of Scenario Scripts (NSS) i use casene. - Videre teller man opp resten av de ni hovedelementene: Number of key classes Number of support classes Average number of support classes per key class Number of subsystems Class size Number of operations overridden by a subclass (NOO) Number of operations added by a subclass Specialization index: SI = (NOO x level) / (total class methods) Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.L&K: Info 4.L&K: Eksempel 5.C&K: Info 6.C&K: Info 7.C&K: Eksempel 8.C&K: Eksempel 9.L&H: Info 10.Travassos 11.Oppsummering

4 Lorenz og Kidd Object Oriented Measurement Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Hver av disse måleteknikkene kan brukes i de ulike fasene i utviklingen, som vist i denne tabellen. Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.L&K: Info 4.L&K: Eksempel 5.C&K: Info 6.C&K: Info 7.C&K: Eksempel 8.C&K: Eksempel 9.L&H: Info 10.Travassos 11.Oppsummering

5 Chidamber og Kemerer Object Oriented Measurement Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation - Også et system for måling av Objekt Orientert utvikling. - Mer fokusert på design enn størrelse. - Måler koplingen mellom objekter, responsen for en klasse og mangel på sammenheng i metodene. - De måler også vekting av en klasses metoder, dybde av arv og antall barn. Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.L&K: Info 4.L&K: Eksempel 5.C&K: Info 6.C&K: Info 7.C&K: Eksempel 8.C&K: Eksempel 9.L&H: Info 10.Travassos 11.Oppsummering

6 Chidamber og Kemerer Object Oriented Measurement Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation - C & K har laget en formel for å beregne ”vekting av en klasses metoder”: weighted methods per class = - Summerer kompleksiteten til metodene for å finne de totale belastede metodene for klassen. - Hvis svaret = 1; WMC = antall metoder i produktet. - Jo større antall metoder, desto mer innsats trengs og barna til klassene får større innvirkning. Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.L&K: Info 4.L&K: Eksempel 5.C&K: Info 6.C&K: Info 7.C&K: Eksempel 8.C&K: Eksempel 9.L&H: Info 10.Travassos 11.Oppsummering

7 Chidamber og Kemerer Object Oriented Measurement Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation - C & K har også definert en klasses dybde i arv til å være maksimum lengde i stien i hierarkiet fra klassen til roten i arve-treet. - Jo dypere en klasse er i hierarkiet, desto flere metoder vil trolig bli arvet. Hver av disse måleteknikkene kan brukes i de ulike fasene i utviklingen, som vist i denne tabellen. Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.L&K: Info 4.L&K: Eksempel 5.C&K: Info 6.C&K: Info 7.C&K: Eksempel 8.C&K: Eksempel 9.L&H: Info 10.Travassos 11.Oppsummering

8 Chidamber og Kemerer Object Oriented Measurement Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Man kan bruke C&K’s måleverktøy til programdesign også. Det fungerer på omtrent samme måte, ved at man i tillegg har klasser for brukergrensesnitt. Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.L&K: Info 4.L&K: Eksempel 5.C&K: Info 6.C&K: Info 7.C&K: Eksempel 8.C&K: Eksempel 9.L&H: Info 10.Travassos 11.Oppsummering

9 Li og Henry Object Oriented Measurement Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Det er sannsynelig at det vil bli mer feil i koden hvis: - De belastede metodene pr. klasse blir mer omfattende - Det blir et stort antall barn i klassene - Det blir stor dybde i arve-treet - Det blir stor respons for klassen I tillegg kan man måle: - message-passing coupling - data abstraction coupling Målingene kan forutsi antall endringer i klassene i løpet av systemvedlikeholdet. Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.L&K: Info 4.L&K: Eksempel 5.C&K: Info 6.C&K: Info 7.C&K: Eksempel 8.C&K: Eksempel 9.L&H: Info 10.Travassos 11.Oppsummering

10 Travassos Object Oriented Measurement Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation - Foreslår andre målinger for OO system bygd på gjennomsnitt. - Antall beskjeder sendt fra en operasjon kan bli brukt til å kalkulere gjennomsnittsstørrelse for en operasjon. - Det kan være nyttig å vite gjennomsnittet av antall parametere pr. operasjon. Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.L&K: Info 4.L&K: Eksempel 5.C&K: Info 6.C&K: Info 7.C&K: Eksempel 8.C&K: Eksempel 9.L&H: Info 10.Travassos 11.Oppsummering

11 Oppsummering Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Introduksjon 3.L&K: Info 4.L&K: Eksempel 5.C&K: Info 6.C&K: Info 7.C&K: Eksempel 8.C&K: Eksempel 9.L&H: Info 10.Travassos 11.Oppsummering Object Oriented Measurement Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Når skal man bruke OO Measurment? - Når vi kan øke vår forståelse, forutsigelse og kontroll over produktet vi utvikler. - Det er mange måter å måle OO systemer på, det er vanskelig å si hvilken som er best. - Fremgangsmåtene vi har sett på her, kan være nyttige avhengig av hvilke problemer man støter på underveis og selve problemet man prøver å løse. Kilder: Lærebok: Software Engineering: Theory and Practice Web: Metrics for Object-Oriented Software Engineering [http://www.toa.com/pub/moose.htm]http://www.toa.com/pub/moose.htm


Laste ned ppt "Gruppe 5 består av: – Cecilie Vitting – – Marit S. Asklien -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google