Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppe 5 består av: – Cecilie Vitting – – Marit S. Asklien -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppe 5 består av: – Cecilie Vitting – – Marit S. Asklien -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppe 5 består av: – Cecilie Vitting – [cecilie.vitting@hiof.no]cecilie.vitting@hiof.no – Marit S. Asklien - [marit.s.asklien@hiof.no]marit.s.asklien@hiof.no – Terje Dahl - [terje.dahl@halden.net]terje.dahl@halden.net – Lars-Gøran Larssen - [lars-goran.larssen@hiof.no]lars-goran.larssen@hiof.no – Ole Henrik Leister - [ole.h.leister@hiof.no]ole.h.leister@hiof.no Presentasjonen og tilleggsnotater ligger her: – home.no/gruppe5/presentation home.no/gruppe5/presentation Assessement vs prediction - Evaluating product

2 (VURDERING kontra FORUTSIGELSE) Assessement vs prediction Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Validering av "forutsigende" system Et forutsigende system brukes til å beregne en fremtidig verdi ut fra matematiske modell(er). Validering skjer ved angi en hypotese, og så se om systemet kommer frem til det samme resultatet. Erfaring og kunnskap viktig hos den som validerer! Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Vurdering kontra forutsigelse 3.Validering av målingssystem 4.Produkt kvalitets- modeller 5.Boehm’s modell 6.Boehm’s modell 7.ISO 9126 8.ISO 9126 9.Dromey’s modell 10.Dromey’s modell 11.Gjenbruk 12.Gjenbruk

3 Produkt evaluering Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Validering av målingssystem Et målesystem brukes til å vurdere en eksisterende entitet ved å karaktererisere en eller flere av dens attributter numberisk. Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Vurdering kontra forutsigelse 3.Validering av målingssystem 4.Produkt kvalitets- modeller 5.Boehm’s modell 6.Boehm’s modell 7.ISO 9126 8.ISO 9126 9.Dromey’s modell 10.Dromey’s modell 11.Gjenbruk 12.Gjenbruk m(P1,P2) = m(P1) + m(P2) P1 > P2 = m(P1) > m(P2)

4 Produkt kvalitets-modeller Produkt evaluering Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation -Har produktet de egenskaper vi ønsker? -Produkt evaluering basert på en modell med de attributtene vi er interessert i. Forskjellige modeller: -Boehms modell -ISO 9126 -Dromey’s modell Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Vurdering kontra forutsigelse 3.Validering av målingssystem 4.Produkt kvalitets- modeller 5.Boehm’s modell 6.Boehm’s modell 7.ISO 9126 8.ISO 9126 9.Dromey’s modell 10.Dromey’s modell 11.Gjenbruk 12.Gjenbruk

5 Boehms modell Produkt evaluering Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation -Nytten av et produkt kan måles på flere måter -Viktig at software-produktet er brukbart -Brukbarheten til et produkt kan måles på flere måter Flere typer brukere: 1. Den originale kunden 2. Den som oppgraderer/forandrer systemet 3. Programmereren Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Vurdering kontra forutsigelse 3.Validering av målingssystem 4.Produkt kvalitets- modeller 5.Boehm’s modell 6.Boehm’s modell 7.ISO 9126 8.ISO 9126 9.Dromey’s modell 10.Dromey’s modell 11.Gjenbruk 12.Gjenbruk

6 Boehms modell Produkt evaluering Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Vurdering kontra forutsigelse 3.Validering av målingssystem 4.Produkt kvalitets- modeller 5.Boehm’s modell 6.Boehm’s modell 7.ISO 9126 8.ISO 9126 9.Dromey’s modell 10.Dromey’s modell 11.Gjenbruk 12.Gjenbruk

7 ISO 9126 Produkt evaluering Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Vurdering kontra forutsigelse 3.Validering av målingssystem 4.Produkt kvalitets- modeller 5.Boehm’s modell 6.Boehm’s modell 7.ISO 9126 8.ISO 9126 9.Dromey’s modell 10.Dromey’s modell 11.Gjenbruk 12.Gjenbruk

8 ISO 9126 Produkt evaluering Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Vurdering kontra forutsigelse 3.Validering av målingssystem 4.Produkt kvalitets- modeller 5.Boehm’s modell 6.Boehm’s modell 7.ISO 9126 8.ISO 9126 9.Dromey’s modell 10.Dromey’s modell 11.Gjenbruk 12.Gjenbruk -ISO’s hierarki er strengt -Høyre-side karakteristikk relatert til kun en venstre-side attributt -Modellene tar for seg hva vi verdsetter i software, men ingen forklaring på hvorfor noen karakteristikker er med og andre er utelatt

9 Dromey’s modell Produkt evaluering Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Dromey’s teknikk basert på: -Mange produkt-egenskaper påvirker software-kvalitet -Lite som sier hvilke lavere-nivå attributter som påvirker de som er på høyere-nivå Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Vurdering kontra forutsigelse 3.Validering av målingssystem 4.Produkt kvalitets- modeller 5.Boehm’s modell 6.Boehm’s modell 7.ISO 9126 8.ISO 9126 9.Dromey’s modell 10.Dromey’s modell 11.Gjenbruk 12.Gjenbruk

10 Dromey’s modell Produkt evaluering Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Vurdering kontra forutsigelse 3.Validering av målingssystem 4.Produkt kvalitets- modeller 5.Boehm’s modell 6.Boehm’s modell 7.ISO 9126 8.ISO 9126 9.Dromey’s modell 10.Dromey’s modell 11.Gjenbruk 12.Gjenbruk

11 Gjenbruk Produkt evaluering Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Vurdering kontra forutsigelse 3.Validering av målingssystem 4.Produkt kvalitets- modeller 5.Boehm’s modell 6.Boehm’s modell 7.ISO 9126 8.ISO 9126 9.Dromey’s modell 10.Dromey’s modell 11.Gjenbruk 12.Gjenbruk -Gjenbruk av komponenter må tas i betraktning -Krever god organisering -Krever riktige rutiner i utviklingsprosessen

12 Gjenbruk Produkt evaluering Software Engineering: Gruppe 5 [home.no/gruppe5/presentation]home.no/gruppe5/presentation Slide oversikt: 1.Om Gruppe 5 2.Vurdering kontra forutsigelse 3.Validering av målingssystem 4.Produkt kvalitets- modeller 5.Boehm’s modell 6.Boehm’s modell 7.ISO 9126 8.ISO 9126 9.Dromey’s modell 10.Dromey’s modell 11.Gjenbruk 12.Gjenbruk Ulemper: -Ekstrakostnad -Hvem påtar seg merkostnader? -Hvor/hvordan skal de bokføres? -Hvem eier og vedlikeholder? -Konflikt mellom prosjekt-mål og avdelings-mål Fordeler: -Raskere utvikling ved gjenbruk -Økt kvalitet -Stort produkt, mer gevinst


Laste ned ppt "Gruppe 5 består av: – Cecilie Vitting – – Marit S. Asklien -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google