Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Dialog som Tilnærmings- og arbeidsform.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Dialog som Tilnærmings- og arbeidsform."— Utskrift av presentasjonen:

1 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Dialog som Tilnærmings- og arbeidsform

2 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen DET RØDE HUSET I

3 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Hvem er vi ? Hvordan arbeider vi ?

4 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen VERDIER Verdigrunnlag I VÅRT MØTE MED MENNESKER

5 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Verdiene Verdiene skal gi et felles utgangspunkt, og være rettesnor for vurderinger, valg og handlinger. Et felles verdigrunnlag gir trygghet, skaper nærhet, forplikter og utvikler fellesskapet, og skal bygge opp under bildet og det omdømme vi ønsker omverden skal ha av oss og vi av hverandre. *

6 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen MESTRING FERDIGHETER SELVTILLIT SELVBESTEMMEL SE EESE TRYGGHETRÅDGIVING TILLIT RESPEKT KJÆRLIGHET ÆRLIGHET Verdivisjon ”BYGGE OPP MENNESKET TIL DET GODE LIV” TJENESTENE UTVIKLER NYE METODER MENNESKENE UTVIKLER SEG SELV

7 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Om å lykkes ” Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, må jeg først finne mennesket der det er, og begynne akkurat der.” Søren kierkegaard 1813 - 1855

8 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Tillit * Tillit handler om en innbyrdes relasjon. Være tilstede med hele seg, og derfra bevisst bygge opp et tillitsfullt forhold. * Det er den andre som avgjør om det er tillit tilstede, Om du er den andres tillit verdig. * Tillit er en skjør hinne. Den er vanskelig å vinne tilbake om du mister den.

9 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Respekt Respekt utelukker ydmykelse. Respekt betyr evnen til å se på et menneske slik som det er, og forstå dets egenartede individualitet. *

10 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Anerkjennelse Anerkjennelse er en betingelse for mestring og utvikling Anerkjennelse er å formidle en grunnleggende etisk holdning, der likeverdet til den andre anerkjennes. I bunnen må det ligge en forståelse om at mesnnesker er forskjellige med ulike evner, egenskaper, talenter og behov. Å anerkjenne innebærer at personen opplever seg synliggjort. *

11 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Dette dreier seg om oss selv ! ” Den lengste reisen du noensinne kommer til å gjennomføre i dette livet, er reisen fra hodet til hjertet” – Hver og en av oss er Gjestehuset. ” Dette mennesket er et gjestehus. Hver morgen en ny ankomst.” Remi.

12 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Helse og Familie Enhetsleder KommuneoverlegeProsjektkoordinator Rus/psykiatriHelsestasjonLegekontorBarnevern KrisesenterPrivate leger Private fysioterapeuter

13 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Prosessamspill i Sortland Kommune Fattigdomsprosjekt – Sosial og Barnevern. Veien til egen bolig – boligsosialt arbeid Utviklingsarbeide 17 – 23 Ungdom i svevet ( Nordland fylke )

14 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen På vei til egen bolig Boligsosialt arbeid Sortland Kommune.

15 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Utviklingsarbeid 17-23 i overgangsfasen *Barne- og likestillingsdepartementet. *Sosial og helsedirektoratet.

16 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Tilnærmingsmåter… Tiltak … for

17 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Sosialt arbeid med risikoutsatt ungdom i lokale samfunn. 2007 –2010. Rettet mot ungdom i sviktsonen 15-25 år Prosjektet er finansiert av Arbeids- og Velferdsdirektoratet, Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet. Prosjektet styres og ledes av fylkesmannen i Nordland. Høyskolen i Bodø har ansvar for å lede forskning- og utviklingsarbeidet. Det er samarbeid med Fagteam Bodø, Nord Norsk kompetansesenter Rus, NAV Nordland og en rekke andre samarbeidspartnere. Arbeidet blir fulgt opp av en ressursgruppe representert med ulike fagmiljø og brukerorganisasjoner * Hovedmålet er å kartlegge,prøve ut,dokumentere og formidle kunnskap om virksomme tilnærmimgsmåter,metoder og samarbeidsformer ovenfor ungdom i sviktsonen.

18 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen FAMILIESENTER - MODELL MELLOMLANDING FOR FAMILIER OG UNGDOM I SVEVET. BOLIGS0SIALT ARBEID TILTAKS- KONTAKTER TILNÆRMINGS- KONTAKTER PSYKIATRI / RUS UNGDOMSKONTAKT BARNEVERN NAV HELSESTASJON

19 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Flerfaglig samarbeide

20 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen UNGDOMSKONTAKT MEDSPILLERE OG DELTAKERE FRA: Psykiatri og RusBarnevern HelsestasjonenUtdanning KulturVideregående skole NAV I samarbeid med…

21 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Tilnærmingsmetoder… Registrere Ta temperaturen..Se..lytte..forstå..bry seg Den gode samtalen … forståelse.respekt. Oppnå tillit Samme språk Men…… Hva så…

22 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Ulike tiltak Familierådgiving Ungdomsgrupper Foreldregrupper Personoppfølging Boligsosial oppfølging Ungdomsklubben Utstyrssentral Organisasjoner Foredrag - opplysning Sommerskole, opplevelser Taekwon.do kurs Bowling Hestekurs,Hundekjøring Åpen hall Strikkekurs - kultur

23 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Utfordringer Vekstkommune Sosiale utfordringer Flerfaglig samarbeid Dialog Trygghet Informasjon Oversikt Gode tilbud og tiltak. Forebygging Oppfølging Ettervern Forankring Se hele mennesket Se mulighetene Forenkle - forkorte Være endringsvillig

24 Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Veien videre * Forandringens natur Min generasjons største oppdagelse er at mennesker kan forandre sitt liv ved å forandre sin innstilling. Albert Schweitser


Laste ned ppt "Flink med Folk, 25.november 2008 Ingolf S.Markussen Dialog som Tilnærmings- og arbeidsform."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google