Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plantevern i gjenlegg Siste fase i et langt arbeid som skal sikre et godt sluttresultat 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plantevern i gjenlegg Siste fase i et langt arbeid som skal sikre et godt sluttresultat 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plantevern i gjenlegg Siste fase i et langt arbeid som skal sikre et godt sluttresultat 1

2 Plantevern i gjenlegg o Skal bidra til å sikre en god etablering av graset o Det siste leddet i en rekke operasjoner som gjennomføres o En av de billigste operasjonene, men kanskje den viktigste Erfaring i det praktiske jordbruket o Blir ofte nedprioritert  Skyldes tidspunkt for oppgaven  Værforhold rundt sprøyting o Tiltakene settes ofte inn for seint  Resultat ofte dårligere effekt på ugraset 2

3 Aktuelle tiltak i gjenlegget Mekanisk o Pussing o Luking o Ugrasharving Kjemisk o Plantevernmidler 3 Frøplanter av høymole

4 Pussing av gjenlegg Fungerer godt på ugras som strekker seg(meldestokk) Fungerer dårlig på lavt voksende ugras (vassarve) Pussing gjøres tidlig o Ugraset skal ha strekt seg slik at vekstpunktet høstes o Ugraset må ikke ha svekket grasspirene for mye Kan fungere godt som metode i raigras o Er aggressivt og konkurrerer godt med ugraset o Pussing av raigraset stimulerer buskinga. Aktuelt redskap er slåmaskin, fôrhøster, beitepusser 4

5 Luking i gjenlegg Arbeidskrevende Kun aktuelt ved store rotugrasplanter i begrensa mengder 5

6 Ugrasharving i gjenlegg 6 Høymoleplanter i gjenlegg Aktuelt å bruke når det såes gjenlegg med dekkvekst Viktig med slett jord for å oppnå et godt resultat Foretas som en blindharving o Gjennomføres før spiring av dekkveksten  Tåler dette bra når kornplanten har 1 blad o Ca 10-14 dager etter såing o Ugraset er da i spirefasen og er sårbart. o Arbeid ned på 2-3 cm o Målet er å dekke nyspirt frøugras med jord o Tar 40-80% av ugraset Bruk av ugrasharv fungerer godt o Med såaggregat kan såing av grasfrø gjøres samtidig med ugrasharvinga o Høy kjørehastighet, opptil 15 km/t

7 7 Ugrasharv med såaggregat

8 Kjemisk Valg av middel bestemmes av ugrasflora o Sjekk ugrasflora før sprøyting o Eks: Gratil + MCPA, Express + MCPA, Ariane Frøugras er hovedutfordringen i gjenlegg Sprøyt til rett tid. o Kløver skal ha spadblad pluss et trekoplet blad o Grasspirene skal ha minst 2 blad o Ofte sprøytes det for seint Er det mye rotugras som spirer i gjenlegget skyldes dette ofte dårlig/feil pløying og jordarbeiding o Høymole tas lett med pløying hvis riktig utført o Kveke tas ikke lett med pløying 8


Laste ned ppt "Plantevern i gjenlegg Siste fase i et langt arbeid som skal sikre et godt sluttresultat 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google