Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Siste fase i et langt arbeid som skal sikre et godt sluttresultat

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Siste fase i et langt arbeid som skal sikre et godt sluttresultat"— Utskrift av presentasjonen:

1 Siste fase i et langt arbeid som skal sikre et godt sluttresultat
Plantevern i gjenlegg Siste fase i et langt arbeid som skal sikre et godt sluttresultat Beitebruk for kjøttproduksjon

2 Erfaring i det praktiske jordbruket
Plantevern i gjenlegg Skal bidra til å sikre en god etablering av graset Det siste leddet i en rekke operasjoner som gjennomføres En av de billigste operasjonene, men kanskje den viktigste Erfaring i det praktiske jordbruket Blir ofte nedprioritert Skyldes tidspunkt for oppgaven Værforhold rundt sprøyting Tiltakene settes ofte inn for seint Resultat ofte dårligere effekt på ugraset

3 Aktuelle tiltak i gjenlegget
Mekanisk Pussing Luking Ugrasharving Kjemisk Plantevernmidler Frøplanter av høymole

4 Pussing av gjenlegg Fungerer godt på ugras som strekker seg(meldestokk) Fungerer dårlig på lavt voksende ugras (vassarve) Pussing gjøres tidlig Ugraset skal ha strekt seg slik at vekstpunktet høstes Ugraset må ikke ha svekket grasspirene for mye Kan fungere godt som metode i raigras Er aggressivt og konkurrerer godt med ugraset Pussing av raigraset stimulerer buskinga. Aktuelt redskap er slåmaskin, fôrhøster, beitepusser

5 Luking i gjenlegg Arbeidskrevende
Kun aktuelt ved store rotugrasplanter i begrensa mengder

6 Ugrasharving i gjenlegg
Aktuelt å bruke når det såes gjenlegg med dekkvekst Viktig med slett jord for å oppnå et godt resultat Foretas som en blindharving Gjennomføres før spiring av dekkveksten Tåler dette bra når kornplanten har 1 blad Ca dager etter såing Ugraset er da i spirefasen og er sårbart. Arbeid ned på 2-3 cm Målet er å dekke nyspirt frøugras med jord Tar 40-80% av ugraset Bruk av ugrasharv fungerer godt Med såaggregat kan såing av grasfrø gjøres samtidig med ugrasharvinga Høy kjørehastighet, opptil 15 km/t Høymoleplanter i gjenlegg

7 Ugrasharv med såaggregat

8 Kjemisk Valg av middel bestemmes av ugrasflora
Sjekk ugrasflora før sprøyting Eks: Gratil + MCPA, Express + MCPA, Ariane Frøugras er hovedutfordringen i gjenlegg Sprøyt til rett tid. Kløver skal ha spadblad pluss et trekoplet blad Grasspirene skal ha minst 2 blad Ofte sprøytes det for seint Er det mye rotugras som spirer i gjenlegget skyldes dette ofte dårlig/feil pløying og jordarbeiding Høymole tas lett med pløying hvis riktig utført Kveke tas ikke lett med pløying


Laste ned ppt "Siste fase i et langt arbeid som skal sikre et godt sluttresultat"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google