Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nitrat i salat og spinat Anne Lene Malmer, Lier og omegn forsøksring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nitrat i salat og spinat Anne Lene Malmer, Lier og omegn forsøksring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nitrat i salat og spinat Anne Lene Malmer, Lier og omegn forsøksring

2 Grenseverdier -Nitrat → kreftfremkallende -EU/EØS har vedtatt grenseverdier for maks innhold -Overgangsordning for Norge til 31.12.08 -Nye grenseverdier foreslått, ikke vedtatt – generelt litt opp, særlig veksthus. Ruccola får egen grenseverdi -Overvåking av Mattilsynet, ca 40 prøver/år, trenden er færre overskridelser, men en del grensetilfeller

3 Gjødsling ↔ innhold Forsøk i spesialsalater i 2004 og 2005 - LOFO Forsøk i spesialsalater i 2005 - Bioforsk Landvik Konklusjon: Ingen avlingseffekt over 8 kg N/daa ved plastdyrking i Lier, 8-12 kg N/daa på Landvik (lettere jord) > 8 kg N/daa → for høyt nitratinnhold, sommer(LOFO) Ved gjentagende dyrking av salat på plast → for høyt nitratinnh. i september uansett gjødslingsnivå (LOFO)

4 Gjødsling ↔ innhold Prosjekt 2009 - LOFO/Veksthusringen avd. Lier - Kontakt med Mattilsynet, diskutere prøveuttak -09 - Måle nitrat i dyrkingsmediet (jord,NFT) og i produkt. - Metoder: Raske kontra nøyaktige/dyre - Vurdere, evt. korrigere gjødslingsstrategien, dyrking - 4 frilandsfelt involvert + mer tilfeldige uttak av jord - Innsats i veksthus med overskridelser

5 Gjødsling ↔ innhold Eks. Forgrøde er kål, planting på plast ca 20.08. Jordprøve 19.08.: 5 kg nitrat-N/daa Jordprøve 29.09.: 15 kg nitrat-N/daa Rød lollo 29.09.: 3800 mg nitrat/kg ferskvekt Eks. Forgrøde eng, planting på plast ca 1.08. Øko. Jordprøve 19.08.: 2,5 kg nitrat-N/daa (0 kg der det ikke var gjødsla/planta) Jordprøve 14.09.: 1 kg nitrat-N/daa Grønn lollo 14.09.: 216 mg nitrat/kg ferskvekt

6 Oppsummering - Nye grenseverdier - Fortsatt fokus på nitratinnhold i produktene - Flere kulturer kan komme inn under regelverket - Riktig forvaltning av næringsstoffene; pris på gjødsel, utvasking osv. - Interessant å følge innholdet av nitrat-N i jorda; gir en pekepinn om gjødsling og dyrkingsstrategi - Vil bruke enda raskere metode hvis den er nøyaktig nok (strips?). Jord og plantesaft


Laste ned ppt "Nitrat i salat og spinat Anne Lene Malmer, Lier og omegn forsøksring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google