Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arktisk Landbruk Bernt Skarstad Leder NordlandBondelag Svartmaling er utgått på dato som forretningside Vi lever i en mulighetsverden Arktisk LandbrukBernt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arktisk Landbruk Bernt Skarstad Leder NordlandBondelag Svartmaling er utgått på dato som forretningside Vi lever i en mulighetsverden Arktisk LandbrukBernt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arktisk Landbruk Bernt Skarstad Leder NordlandBondelag Svartmaling er utgått på dato som forretningside Vi lever i en mulighetsverden Arktisk LandbrukBernt Skarstad

2 Leder Nordland Bondelag Direksjonsmedlem i Norges Vel Ku- og grisbonde i Åbygda Samdrift Åbjøra Kjøtt og melk DA Slaktegris Bernt’s Maskinservice Arktisk Landbruk

3 Velkommen til bords Ny landbruks- og matmelding Meld. S. 9 (2011-2012) Arktisk LandbrukBernt Skarstad

4 ARKTISK LANDBRUK - HELT UNIKT! NORDOMRÅDE SATSNING ATTRAKTIVE LEVENDE BYGDESAMFUNN NORSK LANDBRUKS- POLITIKK NORSK-SAMISK JORDBRUK ILO- KONVENSJONEN Forskningsrådets nordområdesatsing SIRKUM POLARIS ØST-VEST Sterke forskningsinst STERKT SAMVIRKE MED ARKTISKE MERKEVARER Landbruksmeldinga Bernt SkarstadArktisk Landbruk

5 ARKTISK LANDBRUK Velkommen til bords Nasjonal landbrukspolitikk Landbruk over HELE landet Økt verdiskaping Jordbruksavtale Bærekraftig landbruk Jordvern Kanaliseringspolitikken Matsikkerhet Markedsordningene STERKT SAMVIRKE MED ARKTISKE MERKEVARER Importvern Arktisk LandbrukBernt Skarstad

6 ARKTISK LANDBRUK HELT UNIKT Arktisk Landbruk

7 Arktisk landbruk Mål Gi det multifungsjonelle Arktiske landbruket en ny gnist. Ta vare på den Arktiske kunnskapen Fortsette å bygge kunnskap FOU-program Selge kunnskap, stolthet, den gode historien, og det gode produkt Gjøre produsent og forbruker stolt av det Arktiske landbruket (eierskap) Bernt SkarstadArktisk Landbruk

8 Bernt Skarstad ARKTISK LANDBRUK Hvorfor Skape en merverdi Stolte og solide bønder Politisk plattform Stolte og fornøyde forbrukere Dyrke det unike Identitet legitimitet Bygge varemerke Arktisk landbruk Høykompetanse næring Brukernyttig FOU Arktisk Kulturlandskap Arktisk Landbruk

9 ARKTISK LANDBRUK HELT UNIKT Overbyggende varemerke BallsfjordostLofotlam Thulefjord Skog / tre Reiselivsprodukt Røye / ørret Tine melk Hvitost fra sømna SnøfriskReinkjøtt Bernt SkarstadArktisk Landbruk

10 Bernt Skarstad Planlagt og tenkt i 15 år Politisk påvirkning. Samråd,høringer m m Politisk vilje til å satse på det Arktiske landbruket Stor vilje i næringa til å bygge den Arktisk merkevare Forbrukeren venter !!!!!! Arktisk landbruk Hvorfor akkurat nå ? Arktisk Landbruk

11 Arktisk landbruk Hvorfor akkurat nå ? Det politiske Norge har respondert på våre tanker og ønsker om merkevaren Arktisk landbruk Regjeringas nordområdemelding nov 2011 Landbruksmeldinga 2 des 2011 Forskningsrådet nordområdesatsing 2011 Her må vi gripe muligheten !!!!!! Bernt SkarstadArktisk Landbruk

12 Arktisk landbruk Hvorfor akkurat nå ? Nordland, Troms og Finnmark = 500 000 innbyggere 10 000 arbeider primært og sekundært med landbruk i Nord Norge Verdiskaping i ei komplett verdikjede basert på den eneste fornybare ressursen som finnes FOTOSYNTESEN Dette er unikt i hele verden Bernt SkarstadArktisk Landbruk

13 Arktisk landbruk Suksesskriterier Hele næringa må stå sammen om å ta i bruk begrepet Arktisk landbruk Det Arktiske begrepet må omfatte alle de 3 nordnorske fylkene. Vi må følge den politiske inndelinga av Nord Norge, og ikke polarsirkelen slik at vi deler Nordland i to. Gripe sjanse NÅ Bernt SkarstadArktisk Landbruk

14 Arktisk landbruk Organisering Tenkeloft, drøftinger i plenum, mandat / ordredokument Nord Norsk Landbruksråd Prosjekteier, formelle vedtak Forprosjekt / forstudie Arktisk landbruk Hovedprosjekt Bernt SkarstadArktisk Landbruk

15 Arktisk landbruk Organisering Tenkeloftet NNL Diskutere om vi vil, hva vi vil, når vi vil Diskutere innhold i et evt mandat til et forprosjekt / forstudie. Avklare forventninger, muligheter,begrensninger. Avklare om vi går for dette eller ikke Bernt SkarstadArktisk Landbruk

16 Arktisk landbruk Organisering Nord Norsk Landbruksråd Formelt beslutning, prosjekteier Velge forprosjektgruppe Gi mandat til forprosjekt Finansiering av forprosjekt Bernt SkarstadArktisk Landbruk

17 Arktisk landbruk Organisering Forprosjekt Arktisk landbruk Lage en komplett prosjektbeskrivelsen for å bygge merkevaren Arktisk landbruk ut fra et mandat fra NNLR basert på diskusjon i tenkeloft Prosjektbeskrivelsen godkjennes av rådsmøtet,eller NNLR nov 2011 Bernt SkarstadArktisk Landbruk

18 Arktisk landbruk Bestemme om vi alle går for å fylle begrepet Arktisk landbruk og gjør det til vårt Bestemme at begrepet Arktisk landbruk omfatter hele Nordland, Troms og Finnmark Lage et mandat til gjennomføring av forprosjektet Arktisk landbruk Bernt SkarstadArktisk Landbruk

19 Arktisk landbruk Prosjektgruppe Bernt Skarstad leder Anne Maren Wassmuth (Samvirke) Åse Vøllestad (FM Finnmark) Øystein Ballari (Bioforsk) Margrethe Wikran (Troms BS ) Odd Arild Finnes ( Bioforsk sekr.) Ajna Nystad (NNL Sekr) Bernt SkarstadArktisk Landbruk

20 Arktisk grense satt av arktisk råd Arktisk LandbrukBernt Skarstad

21 Arktisk landbruk Mulighetsområder forprosjekt Skreddersydde offentlige virkemidler som kan gi det arktiske landbruket utviklingsrom og lønnsomhet. Arktiske landbruksprodukter til et marked som gir verdiskaping og fortjeneste for bonden Bernt SkarstadArktisk Landbruk

22 Arktisk landbruk Mulighetsområder forprosjekt FoU, nyskaping, og kompetanseheving som virkemiddel for å fremme utvikling og rekrutering Arktisk landbruk med godt omdømme og tydelig rolle i samisk, nordnorsk og nasjonal samfunnsutvikling Bernt SkarstadArktisk Landbruk

23 Bernt Skarstad De e kji ti t å sett på rævva nei… Husk å gripe dagen, og sjansen og gjøre den til din mulighet Takk for oppmerksomheten Bernt Skarstad Arktisk Landbruk


Laste ned ppt "Arktisk Landbruk Bernt Skarstad Leder NordlandBondelag Svartmaling er utgått på dato som forretningside Vi lever i en mulighetsverden Arktisk LandbrukBernt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google