Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av beite i oppdrett og kjøtproduksjon på storfe Del I

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av beite i oppdrett og kjøtproduksjon på storfe Del I"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av beite i oppdrett og kjøtproduksjon på storfe Del I
Rådgivar i Nortura Beitebruk for kjøttproduksjon

2 Beitebruk for kjøttproduksjon
Kvifor bruk av beite Gunstig for dyra – dyra treng mosjon For å utnytta ein stor fôrressurs Billig fôr Høg produksjon på beite Gir spreieareal for gjødsel Mindre arbeid Stell av kulturlandskapet Reklame for norsk storfehald Beitebruk for kjøttproduksjon

3 Beitebruk for kjøttproduksjon
Ulike beitetypar Innmarksbeite Dyrka mark i omløp eller permanent beite Kulturbeite - permanent Ugjødsla innmarksbeite Utmarksbeite Strandenger Lyng- og grashei Ravinelandskap Skogsbeite Fjellbeite Beitebruk for kjøttproduksjon

4 Beitebruk for kjøttproduksjon
Ulike beitemåtar Kombinasjon av slått og beiting på dyrka areal Skiftebeiting Kombinasjon av skiftebeiting og stripebeiting Kontinuerleg beiting Fri beiting i utmark Beitebruk for kjøttproduksjon

5 Beitebruk for kjøttproduksjon
Ulike beitesystem Kontinuerleg beite Stripebeite med bakgjerde Skiftebeite Beitebruk for kjøttproduksjon

6 Eksempel på beite: Intensiv beiting av raigras i New Zealand
Beitebruk for kjøttproduksjon

7 Beitebruk for kjøttproduksjon
Innmarksbeite i Øyer Beitebruk for kjøttproduksjon

8 Eksempel på beite: Variert beite i fjellbjørkeskog i Gausdal
Beitebruk for kjøttproduksjon

9 Fôrforbruk i ulike produksjonsformer (Berg & Matre 2001)
Beitebruk for kjøttproduksjon

10 Energibehov totalt i forhold til vedlikehaldsbehovet
X Beitebruk for kjøttproduksjon Beitebruk for kjøttproduksjon

11 Beitebruk for kjøttproduksjon

12 Beitebruk for kjøttproduksjon
Opptak på beite Behovet varierer med alder, vekt og produksjon: Kalv ½-1 år: FEm/dag Kvige 1- 1½ år: FEm/dag Ammeku med kalv: FEm/dag Tilleggsbehov for aktivitet/gange Må ha minst 25 % meir tilgang av beitegrøde enn det dyra tek opp dagleg Som regel nok protein i beitegraset Kan bli lite fiber (NDF) Bør ha tillegg av mineral (salt) Beitebruk for kjøttproduksjon

13 Kva produksjon kan ein venta på beite?
Innmarksbeite: Godt beite: Ungdyr: 600 g/dag i snitt for beiteperioden Ammeku med kalv: Tilvekst på g/dag på kalven Middels beite: Ungdyr: g/dag Ammeku med kalv: Tilvekst på g/dag på kalven Utmarksbeite: Godt beite: Ungdyr g/dag i snitt for beiteperioden Ammeku med kalv: Tilvekst på 1000 g/dag Middels beite: Ungdyr g/dag Ammeku med kalv: Tilvekst på 800 g/dag. Usikkert for ammeku av tung rase? Beitebruk for kjøttproduksjon

14 Beitebruk for kjøttproduksjon
Beite og mjølk er ofte ikkje nok til ammekalv. Behov for tilskot av kraftfôr? Beitebruk for kjøttproduksjon

15 Tilvekst hos ammekalvar på beite, g/dag. Forsøk i Sør-Gudbrandsdal
Beitebruk for kjøttproduksjon

16 Arealbehov per ammeku m/kalv
Beitebruk for kjøttproduksjon

17 Beitebruk for kjøttproduksjon
Arealbehov per sesong Kulturbeite med grasvekst 4 FEm/daa/dag (mai-sept.) Beitebruk for kjøttproduksjon

18 Beitebruk for kjøttproduksjon
Konklusjonar Sett opp mål for tilvekst hos dyra Lag ein beitebruksplan gjennom sesongen Friske dyr veks etter den næringa dei får. Dei må ha minst 25 % meir tilgang på beitegrøde enn behovet I ammekuproduksjonen kan over 40 % av årsfôret koma frå beite Alltid tilgang på nok reint og friskt vatn Regelmessig tilsyn på alle beite Beitebruk for kjøttproduksjon


Laste ned ppt "Bruk av beite i oppdrett og kjøtproduksjon på storfe Del I"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google