Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beitebruk for kjøttproduksjon1 Bruk av beite i oppdrett og kjøtproduksjon på storfe Del I Rådgivar i Nortura.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beitebruk for kjøttproduksjon1 Bruk av beite i oppdrett og kjøtproduksjon på storfe Del I Rådgivar i Nortura."— Utskrift av presentasjonen:

1 Beitebruk for kjøttproduksjon1 Bruk av beite i oppdrett og kjøtproduksjon på storfe Del I Rådgivar i Nortura

2 Beitebruk for kjøttproduksjon2 Kvifor bruk av beite Gunstig for dyra – dyra treng mosjon For å utnytta ein stor fôrressurs Billig fôr Høg produksjon på beite Gir spreieareal for gjødsel Mindre arbeid Stell av kulturlandskapet Reklame for norsk storfehald

3 Beitebruk for kjøttproduksjon3 Ulike beitetypar Innmarksbeite o Dyrka mark i omløp eller permanent beite o Kulturbeite - permanent o Ugjødsla innmarksbeite Utmarksbeite o Strandenger o Lyng- og grashei o Ravinelandskap o Skogsbeite o Fjellbeite

4 Beitebruk for kjøttproduksjon4 Ulike beitemåtar Kombinasjon av slått og beiting på dyrka areal Skiftebeiting Kombinasjon av skiftebeiting og stripebeiting Kontinuerleg beiting Fri beiting i utmark

5 Beitebruk for kjøttproduksjon5 Ulike beitesystem Kontinuerleg beite Stripebeite med bakgjerde Skiftebeite

6 Beitebruk for kjøttproduksjon6 Eksempel på beite: Intensiv beiting av raigras i New Zealand

7 Beitebruk for kjøttproduksjon7 Innmarksbeite i Øyer

8 Beitebruk for kjøttproduksjon8 Eksempel på beite: Variert beite i fjellbjørkeskog i Gausdal

9 Beitebruk for kjøttproduksjon9 Fôrforbruk i ulike produksjonsformer (Berg & Matre 2001)

10 Beitebruk for kjøttproduksjon10 Energibehov totalt i forhold til vedlikehaldsbehovet X

11 Beitebruk for kjøttproduksjon11

12 Beitebruk for kjøttproduksjon12 Opptak på beite Behovet varierer med alder, vekt og produksjon: o Kalv ½-1 år: 3-4 FEm/dag o Kvige 1- 1½ år: 4-5 FEm/dag o Ammeku med kalv: 9-12 FEm/dag Tilleggsbehov for aktivitet/gange Må ha minst 25 % meir tilgang av beitegrøde enn det dyra tek opp dagleg Som regel nok protein i beitegraset Kan bli lite fiber (NDF) Bør ha tillegg av mineral (salt)

13 Beitebruk for kjøttproduksjon13 Kva produksjon kan ein venta på beite? Innmarksbeite: Godt beite: o Ungdyr: 600 g/dag i snitt for beiteperioden o Ammeku med kalv: Tilvekst på 1000-1200 g/dag på kalven Middels beite: o Ungdyr: 400-500 g/dag o Ammeku med kalv: Tilvekst på 800-1000 g/dag på kalven Utmarksbeite : Godt beite: o Ungdyr 400-500 g/dag i snitt for beiteperioden o Ammeku med kalv: Tilvekst på 1000 g/dag Middels beite: o Ungdyr 300-400 g/dag o Ammeku med kalv: Tilvekst på 800 g/dag. Usikkert for ammeku av tung rase?

14 Beitebruk for kjøttproduksjon14 Beite og mjølk er ofte ikkje nok til ammekalv. Behov for tilskot av kraftfôr?

15 Beitebruk for kjøttproduksjon15 Tilvekst hos ammekalvar på beite, g/dag. Forsøk i Sør-Gudbrandsdal

16 Beitebruk for kjøttproduksjon16 Arealbehov per ammeku m/kalv

17 Beitebruk for kjøttproduksjon17 Arealbehov per sesong Kulturbeite med grasvekst 4 FEm/daa/dag (mai-sept.)

18 Beitebruk for kjøttproduksjon18 Konklusjonar Sett opp mål for tilvekst hos dyra Lag ein beitebruksplan gjennom sesongen Friske dyr veks etter den næringa dei får. Dei må ha minst 25 % meir tilgang på beitegrøde enn behovet I ammekuproduksjonen kan over 40 % av årsfôret koma frå beite Alltid tilgang på nok reint og friskt vatn Regelmessig tilsyn på alle beite


Laste ned ppt "Beitebruk for kjøttproduksjon1 Bruk av beite i oppdrett og kjøtproduksjon på storfe Del I Rådgivar i Nortura."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google