Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marit Mogstad Partner / cand. psychol 1 Konflikter – håndtering og forebygging Hvorfor oppstår konflikter? Hva gjør de med oss? Hvordan kan vi løse dem?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marit Mogstad Partner / cand. psychol 1 Konflikter – håndtering og forebygging Hvorfor oppstår konflikter? Hva gjør de med oss? Hvordan kan vi løse dem?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Marit Mogstad Partner / cand. psychol 1 Konflikter – håndtering og forebygging Hvorfor oppstår konflikter? Hva gjør de med oss? Hvordan kan vi løse dem?

2 2 Høy produktivitet og lavt sykefravær fremmes av: Bevisst organisasjon med tydelige mål Kreativt miljø Konsulterende lederskap Åpent arbeidsklima

3 3 Arbeidsklima og fravær – dette gjør en forskjell: 1.Måten man håndterer konflikter på Konflikter feies under teppet Det gis urettferdig kritikk Initiativ motarbeides 2.Sosial støtte Kommunikasjon Vi-følelse Støtte fra kollegene 3.Dialog og medbestemmelse

4 4 Galuppinstituttets funn (2000) Den viktigste enkeltfaktoren som sier noe om hvor lenge en godt kompetent medarbeider blir i en virksomhet er: Relasjonen til nærmeste leder

5 5 Vanlige grunner for konflikt: Misforståelser Uklar / dårlig kommunikasjon Forskjellighet Uansett gode intensjoner – effekten kan bli dårlig Leting etter hvem som har skylden

6 6 Sorter mellom uenighet og konflikt Uenighet går på sak / innhold Faglig Ideologisk Konflikt går på hvordan jeg føler jeg blir: behandlet respektert vist tillit anerkjent

7 7 Konfliktbehandling er ingen rettssak I rettsalen: Enten eller Rett eller feil Vinne eller tape Rettferdighet Følelsene er irrelevante Konfliktløsning: Både - og Innrømmelser Beklagelser Tilgivelse Tillit Generøsitet Følelser

8 8 Som leder er du synlig: (enten du vil eller ikke) Alt du sier Alt du gjør Hvordan du sier og gjør det Hva du lar være å si og gjøre Hvordan du behandler mennesker Hvordan du gir og tar imot feedback Alt blir gjenstand for tolkning

9 9 Fornuft & følelser Hode (rimelig klokt) Mage (følsom) Tanker Logikk Oversikt Analytisk vurdering Nyanser Impulser Følelser Emosjonell vurdering Magefølelse OK eller Ikke OK Lært blokkering Forklaringer Scanner

10 10 ”Mage-tastaturet” Verdi soner Sosiale soner Kognitive soner Trygge knapper Hyperfølsomme knapper

11 11 Knappene på magens ”tastatur” Trygge knapper Spekteret av atferd og følelser der jeg er på mitt beste. Rolig, sindig, behersket, humor, selvironi Hypersensitive (hete) knapper Områder der jeg er personlig sårbar og reagerer stekt følelsesmessig Opphisset, frustrert, sint, forsvarsposisjon,

12 12 Under knappene: Verdisoner: Det jeg tror på Holdninger om riktig og galt Sosiale soner: Hvordan jeg samhandler Innadvendt, utadvendt Kognitive soner: Hvordan jeg tenker Analytisk, intuitiv, foretrukne metoder for evaluering og beslutning

13 13 Hodets to oppgaver 1.Uttrykke magens ønsker og behov på en måte som omverden kan forstå og godta 2.Tolke ønsker og krav fra andre slik at din mage kan forstå og godta dem

14 14 Magen vs hodet Egne behov vs omverdens ønsker Individualiteten vs fellesskapet Integritet vs samarbeid / tilpasning

15 15 6 grunnleggende behov: Vennlighet Forståelse / empati Rettferdighet Kontroll Alternativer / andre valgmuligheter Informasjon

16 16 Intensjon Effekt Forskjellighet Saksplan Relasjonsplan Metaplan

17 17 Hva er din effekt? Bidrar du til tillit? Bidrar du til trygghet? Oppleves du som ærlig? Hva er det som kan gjøre det vanskelig?

18 Marit Mogstad Partner / cand. psychol 18 Gi tilbakemeldinger / feedback Da forebygger du konflikter

19 19 Sintef-undersøkelse om arbeidsmiljø (referert i Aftenposten i 2003) Det viktigste tiltaket for å bedre arbeidsmiljøet er: ”Flere tilbakemeldinger for godt og dårlig utført arbeid”

20 20 Tilbakemelding Enkel feedback Uspesifiserte erklæringer Spesifisert feedback Når du har ergret deg en stund: Kikkertsyn – positive skylapper

21 21 Om å gi feedback A - action Handlingene Beskriv observerte handlinger innenfor det aktuelle tema I - impact Effekten Beskriv effekten disse handlingene har - ønsket/uønsket (slik du ser det/kjenner det) D - desired outcome Ønsket resultat Hva du ønsker deg, og forslag til andre handlinger

22 22 Konstruktiv kritikk Korreksjoner må til for å lære Navigeringshjelp Påpeking av feil og blindspor Kritikken må være spesifikk Hva som ikke fungerer Hvorfor det ikke fungerer Hva som kan gjøres i stedet Aksept ”bærer” avvisning

23 23 A Actions - Beskriv uten å evaluere I Impact – Effekt på resultater / folk / meg D Desired outcome – Ønsket Resultat A Alternative actions Enighet om endring & oppfølging AID-A modell for tilbakemeldinger

24 24 6A-modell for ambisjonsnivå 1. A vlevert budskap 2. A vsjekket forståelse 3. A ksept for budskap 4. A nalyse av situasjon og effekt 5. A lternativer identifiseres 6. A nsvar tas for videre handling

25 Marit Mogstad Partner / cand. psychol 25 Ressurser Tips og huskeregler for konstruktive tilnærminger

26 26 Påstander & overbevisninger: 1. Det er forskjell på uenighet og konflikt Alle konflikter kan løses Ingen deltar i konflikter av ondskap De involverte ønsker egentlig å komme godt ut av det med hverandre Ingen liker å grue seg til å gå på jobben

27 27 Påstander & overbevisninger: 2. Konfliktbehandling er ubehagelig, men ikke farlig Konflikter er noe vi gjør med hverandre (ikke noe vi har) Ingen enkeltpersoner er årsak til konfliktene Ved konflikter har alle ”rett” - avhengig av synsvinkel

28 28 Påstander & overbevisninger: 3. Intense konflikter har som oftest bagatellmessig opprinnelse Konflikter dreier seg om form, ikke innhold Den som skylder på andre, svekker seg selv Den som tar ansvar, styrker seg selv

29 29 Påstander & overbevisninger: 4. Langvarige konflikter kan løses på kort tid Konflikter løses sjelden ved at man tier om dem Her og nå er viktigere enn der og da Vi kommer i konflikt fordi vi er like, ikke fordi vi er ulike

30 30 Regler for konstruktiv kommunikasjon Diskresjon kreves Det er tillatt å si NEI Å vise følelser er ønskelig Vær her og nå Si JEG når det er saklig grunn til det, og snakk for deg selv, ikke henvis til andre

31 31 Konstruktiv kommunikasjon (forts.) Se på den du snakker med Det er tillatt å spørre, men ingen har krav på svar Si din mening uten å prøve å overbevise andre Ta ansvar for deg selv og eget utbytte

32 32 Konstruktiv kommunikasjon (forts.) Unngå spørsmål hvis du har en mening Fortell hva du trenger i stedet for å bebreide andre Det er tillatt å feile Sjekk ut dine tolkninger og tro på svaret Velg å tro at andre har gode intensjoner

33 33 Kilder: Guro Øiestad: Feedback Jan Atle Andersen: Konfliktløsning Ihlen & Ihlen: Effekt Johnny Johnson: Langtidsfrisk


Laste ned ppt "Marit Mogstad Partner / cand. psychol 1 Konflikter – håndtering og forebygging Hvorfor oppstår konflikter? Hva gjør de med oss? Hvordan kan vi løse dem?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google