Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Classification: Internal Status: Draft Hvilke nye områder i nord er av størst interesse for leting? OLF kontaktmøte i Stokmarknes, 27. mars 2009 Tove Stuhr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Classification: Internal Status: Draft Hvilke nye områder i nord er av størst interesse for leting? OLF kontaktmøte i Stokmarknes, 27. mars 2009 Tove Stuhr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Classification: Internal Status: Draft Hvilke nye områder i nord er av størst interesse for leting? OLF kontaktmøte i Stokmarknes, 27. mars 2009 Tove Stuhr Sjøblom, Direktør for leting norsk sokkel

2 2 Videre leting etter store nye felt betinger tilgang til nytt areal Fortsatt høy leteaktivitet i 2009 - hovedfokus rundt eksisterende felt

3 3 *Oljedirektoratets anslag forutsetter åpning av alt lukket areal fra 2010 Kilde:Oljedirektoratet (Ressursrapporten figur 4.18) 0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 0,5 ODs basisestimat forutsetter betydelig produksjon fra uoppdagede ressurser allerede om 12-15 år –2,5 x Ormen Lange –8 x Goliat ODs prognose for samlet produksjon, 2007-26* Millioner fat oljeekvivalenter per dag 2025202020152010 Langsiktig produksjon forutsetter nye funn og økt utvinning Ressurser i funn Uoppdagede ressurser Reserver Ressurser i felt

4 44 Arealtilgang kan avklare ressurspotensialet Myndighetene kan bidra til bedre forutsigbarhet i usikre omgivelser Kilde: Konkraft. Funn etter faser med åpning av nytt areal Samlet ressurstilvekst på norsk sokkel Milliarder fat oljeekvivalenter ODs totale ressurs- anslag på 82,7 Milliarder fat oljeekvivalenter (13,1 Milliarder Sm3 o.e.) Sydlige Nordsjø (eks. Ekofisk og Balder) Dypt vann i Norskehavet (Ormen Lange) Nordlige Nordsjø Nord for 62 grader (Haltenbanken) Troll

5 5 Norsk Sokkel – store områder med ukjent potensial

6 6 Store verdier - lovende områder Uåpnet område NVI og VII mest interessant God mulighet for store feltutviklingsprosjekter

7 7 Petroleumsindustrien er underlagt strenge krav: Eksempel fra Nordland VI Krav om styrket oljevernberedskap innenfor 40 nm Kun tillatt med en boreinnretning om gangen i området Berørte interesser skal informeres før boring påbegynnes All boring forbudt vel 6 mnd. 15.des. 1.aug. 20.juni.15.aug. Ingen restriksjoner (4mnd.) Seismisk innsamling forbudt Boring i oljeførende lag forbudt

8 8


Laste ned ppt "Classification: Internal Status: Draft Hvilke nye områder i nord er av størst interesse for leting? OLF kontaktmøte i Stokmarknes, 27. mars 2009 Tove Stuhr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google