Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgruppe for bekjempelse av fallende gjenstander

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgruppe for bekjempelse av fallende gjenstander"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgruppe for bekjempelse av fallende gjenstander
Oppsummering av Prosjektet Rune Fauskanger Leder av Norsk olje og gass sin Arbeidsgruppe Til daglig HMS-leder i Marathon for Alvheim

2 1. Oppsummering av prosjektet
Takk til alle deltagerne Vi avslutter nå prosjektet, men fokuset på temaet lever videre i Samarbeid for sikkerhet og i Norsk Olje og Gass sin satsning for bedre personellsikkerhet på sokkelen.

3 2. Deltakere Trepartssamarbeidet Norsk olje og gass, Ptil, SFS
Navn Selskap Rune Fauskanger (leder) Det norske Erik Midtgaard BG Norge Oddvar Øvestad / Sigurd Førsund (observatører) Ptil Arne Holmås ConocoPhillips Fredrik Vinnes Mats Hauge AS Norske Shell May Liss Silseth Total Stein Ove Dyngeland Statoil Vidar Gjerstad/ Peter Alexander Hansen Ove Skretting/ Arild Stavnem Petoro Lene Håland Norsk olje og gass Per Ove Økland Statoil/SAFE Kirsten Marie Leiros Hugo Halvorsen SfS Henrik Ciekals/ Jan Fløysvik Wintershall Ole Bakkevold/Ola Jordal/Roar Høydal Beerenberg Trepartssamarbeidet Norsk olje og gass, Ptil, SFS Prosjektet har også fått hjelp fra Eric Lofquist ved BI

4 3. Er det ikke gjort mye før innen dette området?
Det stemmer – Ta det i bruk! Opplæringspakken Samarbeid for Sikkerhet Beste Praksis forebygging av Fallende gjenstander Håndbok Beste Praksis Forebygging av Fallende gjenstander Funksjonskrav til visualiserte inspeksjonssystemer DROPS (regelmessige møter og egen web-side med mye info) Selskapenes sine egne programmer og initiativer

5

6

7 DROPS - initiative

8

9 Foreslåtte tiltak for selskapene
Styrke prosess for arbeidsplanlegging og arbeidsutførelse. Forbedre prosess for sluttføring av jobber. Fortsette arbeidet med å innarbeide risikoforståelse med hensyn til fallende gjenstander. Gjennomgang av selskapets interne opplæringssystemer/fagplaner mht. fallende gjenstander. Selskapets krav mht. fallende gjenstander må markedsføres mot hele verdikjeden. Etablere billedbaserte sjekklister for å synliggjøre krav. Implementere sjekklister for fallende gjenstander i arbeidsordresystemet. Gjennomgang av interne prosedyrer for å bedre kvaliteten. Gjennomføre gjennomganger/oppdateringer av risikovurderinger for å avdekke mulige ”creeping changes”

10 Foreslåtte tiltak for selskapene
Delta i et ”industri-løft” for å fjerne unødvendig utstyr i høyden. Gjennomgang for å sikre at: Sikringsutstyr for bruk i høyden er lett tilgjengelig Vedlikeholdsprogram er etablert for utstyr og verktøy for bruk i høyden Tilstrekkelig antall høydeskap/barriereskap Regelmessige inspeksjoner – tema på ledelsesinspeksjoner Gjennomgå rutiner for sperringer Planlegge for inspeksjoner før dårlig vær setter inn Arbeidsmøter/sikkerhetsmøter på arbeidsstedene der en går gjennom prosjektet

11 Foreslåtte tiltak for industrien
Implementering av fallende gjenstander i 4. årlig rep kurs (+ grunnleggende sikkerhetsopplæring) Etablere system for oppdatering av lære- og fagplaner Video som visualiserer risiko forbundet med fallende gjenstander Synliggjøre beste praksis ovenfor leverandører Regelmessig oppdatering av håndbok ”beste praksis forebygging av fallende gjenstander” Fortsette arbeidet med klassifisering og statistikk

12 Foreslåtte tiltak for industrien
7. Innføre signatur-felt på arbeidstillatelsen mht. fallende gjenstander Gjennomføre dropptester for å etablere krav til sikringsutstyr for verktøy til bruk i høyden Utarbeide bransjestandard for å redusere antall/unngå åpne boss-kontainere. Kartlegging av teknologi/utstyr som ikke er sikker nok Opprette egen webside om fallende gjenstander Arrangere nytt seminar om fallende gjenstander i november 2012

13 Hvorfor er dette arbeidet viktig?
Redusere antall fallende gjenstander burde være et enkelt tema å håndtere Lykkes vi ikke med det enkle vil vi ikke være i stand til å håndtere mer komplekse problemstillinger Det handler om å bry seg! 13

14 En stor takk til alle som har vært med å bidratt til prosjektet!
Alle presentasjoner er tilgjengelig på Norsk olje og gass sin hjemmeside


Laste ned ppt "Arbeidsgruppe for bekjempelse av fallende gjenstander"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google