Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 16. august 2006. Norges Bank 2 BNP-vekst hos handelspartnere (1) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 16. august 2006. Norges Bank 2 BNP-vekst hos handelspartnere (1) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 16. august 2006

2 Norges Bank 2 BNP-vekst hos handelspartnere (1) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1. kv. 2002 – 2. kv. 2006 Kilder: EcoWin / Nasjonale statistikkilder og Norges Bank USA Euroområdet Japan

3 Norges Bank 3 BNP-vekst hos handelspartnere (2) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1. kv. 2002 – 2. kv. 2006 Kilder: EcoWin / Nasjonale statistikkilder og Norges Bank Storbritannia Sverige 18 Handelspartnere

4 Norges Bank 4 Aksjer og metaller Indekser. 1. januar 2006 = 100. Dagstall. 1. januar – 14. august 2006 Aluminium Nikkel AksjerMetaller Norge Euroområdet USA Japan Kilder: STOXX, S&P500, Nikkei, Oslo Børs, FTSE og EcoWin Sink Kobber

5 Norges Bank 5 KPI/HICP Tolvmånedersvekst. Januar 1997 – juli 2006 Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder USA Euroområdet Japan Storbritannia

6 Norges Bank 6 KPI/HICP- kjerne Tolvmånedersvekst. Januar 1997 - juli 2006 Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder Storbritannia 1) USA 2) Euroområdet 1) Japan 3) 1) HICP ekskl. energi, mat, alkohol og tobakk 2) KPI uten mat og energi 3) KPI uten fersk mat

7 Norges Bank 7 Faktiske og forventede styringsrenter per IR 2/06 og 14. august 2006 Kilder: Reuters og Norges Bank USA Euroområdet14. august 2006 IR 2/06 (28. juni) Sverige Storbritannia Norge

8 Norges Bank 8 Oljepris Brent Blend og terminpriser Dagstall. Dollar per fat. 1. januar 2002 – 14. august 2006 14. august 2006 Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank 22. juni IR 2/06

9 Norges Bank 9 Oljeproduksjon i Irak, Russland, Nigeria og Venezuela Millioner fat per dag. Månedstall. Januar 2001 – juli 2006 Kilde: International Energy Agency Irak (høyre akse) Venezuela (høyre akse) Nigeria (høyre akse) Russland (venstre akse)

10 Norges Bank 10 Strømpris NOK/MWh. Nordpool Januar 2002 – juli 2006. Futurespriser 3. kv. 2006 – 4. kv. 2008 Kilder: Nordpool og Norges Bank 15. august 2006 22. juni 2006

11 Norges Bank 11 Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2009 Kilder: Bloomberg og Norges Bank I-44 (venstre akse) Veid rentedifferanse (høyre akse) 28. juni 06 (IR 2/06) 14. august 06 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs

12 Norges Bank 12 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – juli 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 1) 20 pst. trimmet snitt KPI 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Det er i tillegg justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006.

13 Norges Bank 13 KPI-JAE 1) Totalt, og fordelt etter leveringssektorer 2). Faktisk prisvekst og anslag fra IR 2/06. Tolvmånedersvekst. Prosent. Juli 2003 – juli 2006 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE 1) KPI-JAE justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006 2) Norges Banks beregninger

14 Norges Bank 14 Arbeidsledige Antall i tusen. Sesongjustert. Januar 2001 – juli 2006 AKU-ledighet 1) Registrerte ledige og arbeidsmarkedstiltak Registrerte ledige Kilder: Statistisk sentralbyrå og NAV 1) Omlegging av AKU har gitt brudd i tidsserien mellom 2005 og 2006

15 Norges Bank 15 Kredittvekst Samlet kreditt (K3) til Fastlands-Norge og bedrifter. Innenlandsk kreditt til husholdninger (K2). Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Norges Bank Husholdninger Samlet kreditt til bedrifter Samlet kreditt

16 Norges Bank 16 Boligmarkedet Januar 2001 – juli 2006 Kilder: Statistisk sentralbyrå, Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, ECON og Finn.no Boligpriser (NEF) (tolvmånedersvekst, prosent) Igangsatte boliger (antall 1000 siste 12 mnd)

17 Norges Bank 17 Konjunkturbarometer for industrien Indikator på ressursknapphet. Glattet. Prosent. 1. kv. 1983 – 2. kv. 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå

18 Norges Bank 18 Foliorenten i referansebanen og markedets forventninger om foliorenten 1) Prosent. 3. kv. 2006 – 4. kv. 2009 1) Utledet fra beregnede terminrenter. I omregningen til foliorente er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng. Det grå skraverte intervallet viser høyeste og laveste rente på markedets foliorentebane i tidsrommet 01. – 14. aug 06 Kilde: Norges Bank Markedets forventninger om foliorenten Markedet 14. august 2006 Referansebanen IR 2/06 Markedet IR 2/06

19 Norges Bank 19 Foliorente i referansebanen med usikkerhetsvifte Prosent. 1. kv. 2004 – 4. kv. 2009 30%50%70%90% Kilde: Norges Bank

20 Norges Bank 20 Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 2/06 Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet 2¾ - 3¾ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 1. november, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått. Renten kan gradvis – i små og ikke hyppige skritt – bringes tilbake mot et mer normalt nivå.


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 16. august 2006. Norges Bank 2 BNP-vekst hos handelspartnere (1) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google