Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedstyremøte 16. august 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedstyremøte 16. august 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedstyremøte 16. august 2006

2 BNP-vekst hos handelspartnere (1) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1. kv – 2. kv. 2006 USA Japan Euroområdet Kilder: EcoWin / Nasjonale statistikkilder og Norges Bank

3 BNP-vekst hos handelspartnere (2) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1. kv – 2. kv. 2006 Sverige Storbritannia 18 Handelspartnere Kilder: EcoWin / Nasjonale statistikkilder og Norges Bank

4 Aksjer og metaller Indekser. 1. januar 2006 = 100. Dagstall. 1
Aksjer og metaller Indekser. 1. januar 2006 = 100. Dagstall. 1. januar – 14. august 2006 Aksjer Metaller Nikkel Sink Euroområdet Norge Kobber Aluminium USA Japan Kilder: STOXX, S&P500, Nikkei, Oslo Børs, FTSE og EcoWin

5 KPI/HICP Tolvmånedersvekst. Januar 1997 – juli 2006
USA Euroområdet Storbritannia Japan Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder

6 KPI/HICP- kjerne Tolvmånedersvekst. Januar 1997 - juli 2006
USA2) Euroområdet1) Storbritannia1) Japan3) 1) HICP ekskl. energi, mat, alkohol og tobakk 2) KPI uten mat og energi 3) KPI uten fersk mat Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder

7 Faktiske og forventede styringsrenter per IR 2/06 og 14. august 2006
Storbritannia Norge Sverige Euroområdet 14. august 2006 IR 2/06 (28. juni) USA Kilder: Reuters og Norges Bank

8 Oljepris Brent Blend og terminpriser Dagstall. Dollar per fat. 1
Oljepris Brent Blend og terminpriser Dagstall. Dollar per fat. 1. januar 2002 – 14. august 2006 14. august 2006 22. juni IR 2/06 Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank

9 Venezuela (høyre akse)
Oljeproduksjon i Irak, Russland, Nigeria og Venezuela Millioner fat per dag. Månedstall. Januar 2001 – juli 2006 Russland (venstre akse) Nigeria (høyre akse) Venezuela (høyre akse) Irak (høyre akse) Kilde: International Energy Agency

10 Strømpris NOK/MWh. Nordpool Januar 2002 – juli 2006. Futurespriser 3
Strømpris NOK/MWh. Nordpool Januar 2002 – juli Futurespriser 3. kv – 4. kv. 2008 15. august 2006 22. juni 2006 Kilder: Nordpool og Norges Bank

11 Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44)1) Januar 2002 – desember 2009
(venstre akse) 14. august 06 Veid rentedifferanse (høyre akse) 28. juni 06 (IR 2/06) 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Kilder: Bloomberg og Norges Bank

12 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent
Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – juli 2006 KPI Vektet median KPI-JAE1) 20 pst. trimmet snitt 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Det er i tillegg justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006. Kilde: Statistisk sentralbyrå

13 KPI-JAE1) Totalt, og fordelt etter leveringssektorer2)
KPI-JAE1) Totalt, og fordelt etter leveringssektorer2). Faktisk prisvekst og anslag fra IR 2/06. Tolvmånedersvekst. Prosent. Juli 2003 – juli 2006 Norskproduserte varer og tjenester (0,7) KPI-JAE Importerte konsumvarer (0,3) 1) KPI-JAE justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006 2) Norges Banks beregninger Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

14 Arbeidsledige Antall i tusen. Sesongjustert. Januar 2001 – juli 2006
Registrerte ledige og arbeidsmarkedstiltak AKU-ledighet1) Registrerte ledige 1) Omlegging av AKU har gitt brudd i tidsserien mellom 2005 og 2006 Kilder: Statistisk sentralbyrå og NAV

15 Kredittvekst Samlet kreditt (K3) til Fastlands-Norge og bedrifter
Kredittvekst Samlet kreditt (K3) til Fastlands-Norge og bedrifter. Innenlandsk kreditt til husholdninger (K2). Tolvmånedersvekst. Prosent Samlet kreditt til bedrifter Husholdninger Samlet kreditt Kilde: Norges Bank

16 (tolvmånedersvekst, prosent)
Boligmarkedet Januar 2001 – juli 2006 Igangsatte boliger (antall 1000 siste 12 mnd) Boligpriser (NEF) (tolvmånedersvekst, prosent) Kilder: Statistisk sentralbyrå, Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, ECON og Finn.no

17 Konjunkturbarometer for industrien Indikator på ressursknapphet
Konjunkturbarometer for industrien Indikator på ressursknapphet. Glattet. Prosent. 1. kv – 2. kv. 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå

18 Foliorenten i referansebanen og markedets forventninger om foliorenten1) Prosent. 3. kv – 4. kv. 2009 Referansebanen IR 2/06 Markedets forventninger om foliorenten Markedet IR 2/06 Markedet 14. august 2006 1) Utledet fra beregnede terminrenter. I omregningen til foliorente er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng. Det grå skraverte intervallet viser høyeste og laveste rente på markedets foliorentebane i tidsrommet 01. – 14. aug 06 Kilde: Norges Bank

19 Foliorente i referansebanen med usikkerhetsvifte Prosent. 1. kv
Foliorente i referansebanen med usikkerhetsvifte Prosent. 1. kv – 4. kv. 2009 30% 50% 70% 90% Kilde: Norges Bank

20 Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 2/06
Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet 2¾ - 3¾ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 1. november, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått. Renten kan gradvis – i små og ikke hyppige skritt – bringes tilbake mot et mer normalt nivå.


Laste ned ppt "Hovedstyremøte 16. august 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google