Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 25. januar 2006. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts 20052006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 25. januar 2006. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts 20052006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 25. januar 2006

2 Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts 20052006

3 Norges Bank 3 KPI-kjerne 1) Tolvmånedersvekst. Januar 1999 – desember 2005 USA Sverige Euroområdet Storbritannia 1) USA: KPI uten mat og energi Euroområdet, Storbritannia og Sverige: KPI uten mat, energi, alkohol og tobakk Kilde: EcoWin/Eurostat

4 Norges Bank 4 Faktiske og forventede styringsrenter 1) Kilde: Reuters og Norges Bank USA Euroområdet 23. januar 2006 13. desember 2005 Sverige Storbritannia 1) Ikke korrigert for kredittrisiko

5 Norges Bank 5 Langsiktige realrenter 1) Uke 1 2002 – uke 3 2006 Kilde: Ecowin USA (2029) Sverige (2020) Frankrike (2029) Storbritannia (2055) Japan (2014) Storbritannia (2030) 1) Forfall for realobligasjonene i parentes

6 Norges Bank 6 Differansen mellom amerikanske 10-års og 3-måneders renter Prosentpoeng. Januar 2000 – januar 2006 Kilde: Ecowin

7 Norges Bank 7 Utviklingen i internasjonale aksjeindekser Totalavkastning. Indekser, 3. januar 2005 = 100 3. januar 2005 – 23. januar 2006 Kilde: EcoWin

8 Norges Bank 8 Internasjonale råvarepriser i dollar Indekser, uke 1 2000 =100. Uke 1 2000 – uke 3 2006 Kilde: EcoWin/The Economist Jordbruksprodukter utenom mat Metaller Industri

9 Norges Bank 9 Oljepris Brent Blend og terminpriser USD per fat 23. januar 2006 Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank 27. oktober IR 3/05

10 Norges Bank 10 3-måneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Månedstall. Januar 2002 – januar 2006 Kilder: Bloomberg og Norges Bank I-44, høyre akse Veid rentedifferanse 3 mnd, venstre akse 23. januar 06 13. desember 05 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs

11 Norges Bank 11 KPI-JAE Tolvmånedersvekst. Prosent. Stiplet linje er anslag fra IR 3/05 Januar 2004 – desember 2005 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) 1) 1) Norges Banks beregninger Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE

12 Norges Bank 12 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – desember 2005 Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 20 pst. trimmet snitt KPI

13 Norges Bank 13 Varekonsumindeksen Sesongjustert indeks. Januar 2004 – november 2005 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

14 Norges Bank 14 Arbeidsledige Antall i tusen. Sesongjustert. Januar 2003 – desember 2005 AKU (venstre akse) Registrerte ledige (høyre akse) Kilder: Aetat Arbeidsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

15 Norges Bank 15 Kredittvekst Samlet gjeld Fastlands-Norge (K3). Innenlandsk kreditt til husholdninger (K2) Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Norges Bank Husholdninger (K2) Samlet gjeld til ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3) Samlet gjeld Fastlands-Norge (K3)

16 Norges Bank 16 Boligpriser og igangsatte boligbygg Igangsetting av boliger målt som sum over tolv måneder. Antall i tusen Tolvmånedersvekst i boligprisene. Prosent Januar 2000 – desember 2005 Igangsetting av boliger 1) Boligpriser 1) Siste observasjon er november Kilder: Eiendomsmeglerbransjen (NEF, EFF) og Statistisk sentralbyrå

17 Norges Bank 17 Igangsetting av andre bygg enn bolig Igangsatt bruksareal i 1000 m 2 3-måneders glidende snitt. Januar 2001 – november 2005 Industri Varehandel Eiendomsdrift Fritidseiendom Kilde: Statistisk sentralbyrå

18 Norges Bank 18 Norges Banks og markedets foliorentebane 1) Referansebane IR 3/05 Markedet 23. januar 2006 Markedet 13. desember 2005 Kilde: Norges Bank 1) Den svarte og den blå linjen viser markedsaktørenes renteforventninger henholdsvis den 13. desember 2005 og 23. januar 2006. I omregningen til foliorente er det trukket fra en kredittrisikopremie og en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentenheter. Det grå skraverte intervallet viser høyeste og laveste rente på markedets foliorentebane de siste 10 dagene fram til 23. januar.

19 Norges Bank 19 Referansebanen i Inflasjonsrapport 3/05 Importveid valutakurs KPI-JAE Produksjonsgap Foliorente

20 Norges Bank 20 Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 3/05 Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet 2 - 3 prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 16. mars 2006, betinget av at den økonomiske utviklingen i strategiperioden blir om lag som anslått. Hovedstyrets vurdering er at renten gradvis – i små og ikke hyppige skritt – kan bringes tilbake mot et mer normalt nivå. Hensynet til å bringe inflasjonen tilbake til målet og forankre inflasjonsforventningene tilsier likevel en fortsatt ekspansiv pengepolitikk.

21 Norges Bank 21 Hovedstyremøte 25. januar 2006


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 25. januar 2006. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts 20052006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google