Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 26. mai 2004. Norges Bank 2 Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 26. mai 2004. Norges Bank 2 Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 26. mai 2004

2 Norges Bank 2 Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport 1/04. Prosent KPI-JAE Produksjonsgap Pengemarkedsrente (høyre akse) Kilde: Norges Bank Kronekurs, I-44 (venstre akse) Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

3 Norges Bank 3 Historiske og forventede styringsrenter per 24. mai og 20. april 2004. Dagstall. Jan. 00 - jun. 05 USA Kilde: EcoWin, Bloomberg og Norges Bank Per 24. mai Per 20. april Euroområdet

4 Norges Bank 4 Historiske og forventede styringsrenter per 24. mai og 20. april 2004. Dagstall. Jan. 00 - jun. 05 Storbritannia Kilde: EcoWin, Bloomberg, Bank of England og Norges Bank Per 24. mai Per 20. april Sverige

5 Norges Bank 5 Oljepris Brent Blend (Nordsjøolje) USD og EUR per fat. Dagstall. 2002-2006 Kilde: Telerate, IPE og Norges Bank Futurespriser i USD 24. mai 2004 Forutsetning IR 1/04 EUR per fat USD per fat

6 Norges Bank 6 Produsentpriser i USA, euroområdet og Japan Prosentvis endring fra samme måned året før. Jan. 98 – apr. 04 USA Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder Japan Euroområdet

7 Norges Bank 7 Priser på enkelte råvarer målt i USD Indeks. 02.01.01 = 100. Dagstall. 01.01.03 – 24.05.04 Kilde: London Metal Exchange / IEA Kobber Aluminium Kull Economist råvareindeks

8 Norges Bank 8 Konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE). Jan. 01 - apr. 04. Anslag feb. 04 - des. 06 fra IR 1/04. Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester KPI-JAE Importerte konsumvarer

9 Norges Bank 9 Forventet konsumprisvekst 2. kvartal 2002 – 2. kvartal 2004 Eksperter Arbeidsgiverorganisasjoner Kilde: TNS Gallup Arbeidstakerorganisasjoner Om 2 år Om 5 år Eksperter Arbeidsgiverorganisasjoner Arbeidstakerorganisasjoner

10 Norges Bank 10 Importvektet valutakurs (I-44) 1) Dagstall. 3. nov. 2003 – 24. mai 2004 Kilde: Norges Bank 1) Fallende kurve betyr styrking av kronekursen KPI Rentemøte 21. april IR 1/04

11 Norges Bank 11 Terminrenter i Norge og hos handelspartnerne Mai 2004 – desember 2007 Terminrente Norge Terminrente handelspartnerne Kilde: Norges Bank Per 24. mai Per 20. april

12 Norges Bank 12 Varekonsumindeksen 1995 = 100. Sesongjustert volum. Jan. 02 – mar.04 2002 2003 2004 Kilde: Statistisk sentralbyrå

13 Norges Bank 13 Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Jan. 95 – apr. 04 Registrerte ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Registrerte ledige AKU-ledighet Kilde: Statistisk sentralbyrå, Aetat Arbeidsdirektoratet og Norges Bank

14 Norges Bank 14 Sysselsatte personer og ukeverk Sesongjustert. Antall i millioner Kilde: Statistisk sentralbyrå Sysselsetting (venstre akse) Ukeverk 1) (høyre akse) 1) Utførte ukeverk à 37,5 timer

15 Norges Bank 15 Revidert nasjonalbudsjett 2004 20032004 NB04RNB04NB04RNB04 Strukturelt overskudd, prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge -3,3-3,9 -4,2 - endring fra året før (= budsjettindikator (pp)) -0,2-0,9-0,6-0,4 Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst: - verdi (prosent)3,94,95,45,2 - reell (prosent)0,11,12,12,3

16 Norges Bank 16 Konsumpriser i USA, euroområdet, Storbritannia, Sverige og Kina. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 00 – apr. 04. Kilde: Bureau of Labor Statistics, Eurostat, Office for National Statistics, SCB og Ecowin Storbritannia (HICP) USA (KPI uten mat og energi) Euroområdet (HICP)Sverige (UND1X) Kina

17 Norges Bank 17 KPI-JAE. Historisk utvikling (blå) og anslag fra IR 1/04 (rød). Sesongjustert tre-måneders glidende sentrert gjennomsnitt omregnet til årlig rate og tolvmånedersvekst 1). Okt. 03 – nov. 04. Anslag 1) Søylene viser tre-måneders glidende gjennomsnitt. Kurvene viser tolvmånedersvekst. Stiplet søyle viser nytt anslag for april og mai som følge av ny historie Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

18 Norges Bank 18 Kronekurs 1) og oljepris (USD/fat) 1. jan. 2003 – 24. mai 2004 Oljepris, venstre akse Kronekurs, høyre akse Kilde: Norges Bank 1) I-44. Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

19 Norges Bank 19 Regionalt nettverk Aktivitetsnivået øker i de fleste næringer Utsiktene til vekst neste halvår vurderes som gode Moderat vekst i investeringsplanene til privat og offentlig sektor Sysselsettingen i næringslivet øker moderat med unntak av i industrien I offentlig sektor og industrien rapporteres sysselsettingen å være om lag uendret Årslønnsveksten for 2004 forventes å bli lavere enn i 2003 Lønnsomheten rapporteres å ha gått opp i næringslivet

20 Norges Bank 20 Forventningsindikator for industrien. Sesongjustert diffusjonsindeks 1). 1. kv. 97 – 1. kv. 04 1) Verdier under null innebærer at flertallet av industrilederne har svakere utsikter for neste kvartal Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

21 Norges Bank 21 Totalt Egen økonomi Landets økonomi Kilde: TNS Gallup Husholdningenes forventningsindikator. 1. kvartal 1999 – 2. kvartal 2004. Ujusterte tall.

22 Norges Bank 22 Anslag og usikkerhet for KPI-JAE. Inflasjonsrapport 1/04. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 03 – des. 05. 30%50%70%90% Båndene i viften angir ulike sannsynligheter for utviklingen i KPI-JAE. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Faktisk utvikling


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 26. mai 2004. Norges Bank 2 Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google