Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 2. februar 2005. Norges Bank 2 BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert. 1. kv. 2002 - 4. kv. 2004 USA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 2. februar 2005. Norges Bank 2 BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert. 1. kv. 2002 - 4. kv. 2004 USA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 2. februar 2005

2 Norges Bank 2 BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert. 1. kv. 2002 - 4. kv. 2004 USA Japan Euroområdet Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat, Consensus Economics og Bureau of Economic Analysis (USA) Storbritannia

3 Norges Bank 3 KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet og Storbritannia. Prosentvis vekst fra samme måned året før. Januar 2001 – desember 2004 Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder Storbritannia 1) USA Euroområdet 1) RPI eksl. mat 2) Privat konsum-deflator, uten mat og energi USA 2)

4 Norges Bank 4 Konsumprisvekst i Norden Prosentvis vekst fra samme måned året før. Januar 2002 – desember 2004 Kilde: EcoWin/SSB, SCB, EUR-OP/Eurostat, DS Norge (KPI-JAE) Sverige (UND1X) Finland (HICP) Danmark (HICP) Sverige (UND1X uten energi)

5 Norges Bank 5 Renteforventninger for USA, euroområdet og Sverige Kilde: Reuters og Norges Bank USA Euroområdet 31. januar 13. desember Sverige

6 Norges Bank 6 Oljepris Brent Blend USD per fat. Dagstall Terminpriser 28.oktober (IR 3-04) 31. januar 13. desember Kilde: Telerate, IPE og Norges Bank

7 Norges Bank 7 Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje. Dagstall. Januar 2001 – januar 2005 Levering om 6-7 år Levering om 1 måned Kilde: EcoWin/ NYMEX

8 Norges Bank 8 KPI-JAE Totalt og fordelt etter importerte og innenlandsk produserte varer og tjenester 1). Historisk prisvekst og anslag IR 3/04 (stiplet) Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) 1) Norges Banks beregninger Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE

9 Norges Bank 9 Utviklingen i kronekursen (I-44) Dagstall. 1. desember 2002 – 1. februar2005 Kilde: Norges Bank Sterkere krone Svakere krone

10 Norges Bank 10 Kilde: Reuters og Norges Bank Renteforventninger i Norge. Faktisk og forventet utvikling i styringsrente og rentedifferanse mot handelspartnerne per 13. des. 2004 og 31. jan. 2005. 2.1.03 – 1.11.06 Styringsrente i Norge Rentedifferanse mot handelspartnerne 13. desember 31. januar

11 Norges Bank 11 Vekst i omsetning i detaljhandelen og detaljomsetningsindeksen Fra samme periode året før. Februar 2003 – desember 1) 2004 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Omsetningsstatistikk Detaljomsetningsindeksen 1) Omsetningsstatistikken t.o.m. august 2004, detaljomsetningsindeksen t.o.m. desember

12 Norges Bank 12 Boligmarkedet Boligpriser (tolvmånedersvekst), antall igangsatte boliger (siste 12 mnd) og antall omsatte boliger (siste 12 mnd). Januar 1999 – januar 2005 Igangsatte boliger i 1000 12-mnd.vekst i boligprisene i % Omsatte boliger i 1000 Kilde: Statistisk sentralbyrå og eiendomsmeglerbransjen (NEF, EFF)

13 Norges Bank 13 Samlet gjeld Fastlands-Norge (K3) og innenlandsk kreditt fordelt på husholdninger og ikke-finansielle foretak (K2) Prosentvis vekst fra samme måned året før. August 2001 – desember 2004 K2 bedrifter Kilde: Norges Bank K3 Fastlands-Norge K2 husholdningene

14 Norges Bank 14 Igangsetting av andre bygg enn bolig Igangsatt bruksareal (1000 m2). 3-måneders glidende snitt. Januar 2000 – oktober 2004 Fritidseiendommer Varehandel Eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

15 Norges Bank 15 Forventningsindikator for industrien Sesongjustert diffusjonsindeks 1). 1. kv. 1997 – 4. kv. 2004 1) Verdier over null innebærer at flertallet av industrilederne venter positiv utvikling neste kvartal Kilde: Statistisk sentralbyrå

16 Norges Bank 16 Investeringstellingen for olje- og gassutvinning inkludert rørtransport Antatte og utførte investeringer. Mrd. kr. Anslag gitt året førAnslag gitt inneværende år 2002 2003 2005 2004 Kilde: Statistisk sentralbyrå

17 Norges Bank 17 Utførte timeverk Tall fra AKU (månedstall) og kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Sesongjustert AKU: Antall tusen utførte ukeverk av 37,5 t. Per uke KNR: Antall millioner utførte timeverk per kvartal AKU, venstre akse KNR, høyre akse Kilde: Statistisk sentralbyrå

18 Norges Bank 18 Sykefravær Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk Intensjonsavtalen Kilde: Statistisk sentralbyrå

19 Norges Bank 19 Kursutviklingen på norske kroner sammenlignet med rentedifferansen. Januar 2002 – mars 2006 I-44, høyre akse 1) Forventet rentedifferanse 31. januar, venstre akse Kilde: Reuters og Norges Bank 1) Stigende kurve betyr styrking av kursen

20 Norges Bank 20 Priser på importerte konsumvarer i KPI og i utenrikshandelsstatistikken, og I-44 4-kvartalersvekst. Prosent. 1. kvartal 1998 – 4. kvartal 2004 1) Norges Banks beregninger: Klær og tilbehør, sko, møbler, mat og drikke 2) Uten lyd- og bildeutstyr og biler I-44 Importerte konsumvarer i utenriksstatistikken 1) Importerte konsumvarer i KPI 2) Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

21 Norges Bank 21 Renteøkninger i denne konjunktursykelen Kilde: Reuters, Bloomberg og Norges Bank Første renteøkning Styringsrente på rentebunn Dagens styringsrente Endring siden rentebunn Island06.05.20045,308,252,95 New Zealand29.01.20045,006,501,50 Storbritannia06.11.20033,504,751,25 USA30.06.20041,002,251,25 Australia08.05.20024,255,251,00 Canada08.09.20042,002,500,50 Sveits17.06.20040,00-0,750,25-1,250,50 Euroområdet2,00 0,00 Sverige2,00 0,00 JapanNed mot null 0,00 Handelspartnerne 1) 06.05.20042,012,250,24 1) Beregnet som et vektet gjennomsnitt av 9 land, der vektene tar hensyn til landene som har fast kurs mot USD og EUR. 31.12.2003 var denne renten 2,15 prosent.


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 2. februar 2005. Norges Bank 2 BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert. 1. kv. 2002 - 4. kv. 2004 USA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google