Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 31. mai 2006. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent Kilde: Consensus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 31. mai 2006. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent Kilde: Consensus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 31. mai 2006

2 Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent Kilde: Consensus Forecasts 20062007

3 Norges Bank 3 Aksjer og råvarer Indekser, 1. januar 2006 = 100. Dagstall. 1. januar – 29. mai 2006 Gull Metaller Olje IR1/06 AksjerRåvarer Norge Euro USA Japan Kilder: STOXX, S&P500, Nikkei, Oslo Børs, FTSE og EcoWin Emerging markets

4 Norges Bank 4 Råvarepriser på metaller USD. Indekser, 1. januar 2001 = 100. Dagstall 1. jan 2001- 26. mai 2006 Kobber Nikkel Aluminium Sink Kilde: EcoWin

5 Norges Bank 5 Rentedifferanse mot amerikanske stats- obligasjoner på lån til fremvoksende økonomier 1) Basispunkter. 1.1.2000 – 29.5.2006 Kilde: EcoWin Hittil i år 1) JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI). Serien inkluderer Argentina, Brasil, Bulgaria, Ecuador, Mexico, Panama, Peru, Polen, Russland og Venezuela.

6 Norges Bank 6 Konsumprisene (KPI/HICP) Tolvmånedersvekst. Januar 1997 – april 2006. Prosent USA Japan Euroområdet Storbritannia Kilder: EcoWin/Nasjonale statistikkilder

7 Norges Bank 7 Storbritannia USA Euroområdet Japan 1) USA: KPI uten mat og energi, Japan: KPI uten fersk mat Euroområdet og Storbritannia: KPI uten mat, energi, alkohol og tobakk Kjerneinflasjon 1) KPI/HICP-kjerne. Tolvmånedersvekst. Januar 1997 – april 2006. Prosent Kilder: EcoWin/Nasjonale statistikkilder

8 Norges Bank 8 Faktiske og forventede styringsrenter 1) Kilder: Reuters og Norges Bank USA Euroområdet29. mai 2006 24. april 2006 Sverige Storbritannia Norge 1) Ikke korrigert for kredittrisiko

9 Norges Bank 9 Oljepris Brent Blend og terminpriser USD per fat. Dagstall. Januar 2002 - desember 2008 24. april 2006 Kilder: Norges Bank og Ecowin 26. mai 2006

10 Norges Bank 10 IEAs anslag på vekst i etterspørsel etter og produksjon av olje i 2006 Endring i millioner fat per dag fra året før Kilde: International Energy Agency Ikke-OPEC produksjonsvekst Global etterspørselsvekst Tidspunkt for anslag

11 Norges Bank 11 3-måneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2009 Kilder: Bloomberg og Norges Bank I-44, h.a. Veid rente- differanse 3 mnd, v.a. 24. april 06 29. mai 06 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs 15. mars 06 Gjennomsnitt 2.- 30. mai

12 Norges Bank 12 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Januar 2002 - april 2006. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Vektet median KPI-JAE 1) 20 pst. trimmet snitt KPI 1) Justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006

13 Norges Bank 13 KPI-JAE 1) Totalt og fordelt etter leveringssektorer 2). Faktisk prisvekst og anslag fra IR 1/06. Tolvmånedersvekst. Prosent. Juli 2003 – april 2006 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Det er i tillegg justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006 2) Norges Banks beregninger

14 Norges Bank 14 Arbeidsledige AKU, registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Antall i tusen. Sesongjustert AKU-ledighet Registrerte ledige og arbeidsmarkedstiltak Registrerte ledige Kilder: Statistisk sentralbyrå og Aetat Arbeidsdirektoratet

15 Norges Bank 15 Konjunkturbarometer for industrien Indikator på ressursknapphet. Glattet. Prosent. 1. kv. 1983 – 1. kv. 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå

16 Norges Bank 16 Ordretilgang bygg og anlegg Trend. Verdiindeks, 2000 = 100. 1. kvartal 2002 – 1. kvartal 2006 Anlegg Boligbygg Andre bygg Kilde: Statistisk sentralbyrå

17 Norges Bank 17 Kredittvekst Samlet kreditt, Fastlands-Norge (K3) Innenlandsk kreditt til husholdninger (K2). Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Norges Bank Husholdninger Samlet kreditt til bedrifter Samlet kreditt

18 Norges Bank 18 Foliorenten i referansebanen og markedets forventninger om foliorenten 1) Prosent. 2. kv. 2006 – 4. kv. 2009 1) Utledet fra beregnede terminrenter. I omregningen til foliorente er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng. Det grå skraverte intervallet viser høyeste og laveste rente på markedets foliorentebane i tidsrommet 11. mai – 29. mai 06 Kilde: Norges Bank Referansebanen Markedets forventninger om foliorenten Markedet 29. mai 06

19 Norges Bank 19 Foliorente i referansebanen fra Inflasjonsrapport 1/06 med usikkerhetsvifte Prosent. Kvartalstall. 1. kv. 04 – 4. kv. 09 30%50%70%90% Kilde: Norges Bank

20 Norges Bank 20 Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet 2¼ - 3¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 29. juni, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått Renten kan gradvis – i små og ikke hyppige skritt – bringes tilbake mot et mer normalt nivå. Hensynet til å bringe inflasjonen tilbake til målet og forankre inflasjonsforventningene tilsier likevel en fortsatt ekspansiv pengepolitikk.

21 Norges Bank 21 Hovedstyremøte 31. mai 2006


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 31. mai 2006. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent Kilde: Consensus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google