Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 21. september 2005. Norges Bank 2 Råolje- og bensinpris i USA Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 21. september 2005. Norges Bank 2 Råolje- og bensinpris i USA Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 21. september 2005

2 Norges Bank 2 Råolje- og bensinpris i USA Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar 2005 – september 2005 3. posisjon (desember) Råolje, høyre akse Kilde: EcoWin/ NYMEX Spot 1. posisjon (oktober)

3 Norges Bank 3 USA Consumer Sentiment Index, Månedstall Kilde: EcoWin/University of Michigan Mid-month 16/9

4 Norges Bank 4 Utviklingen i 10 års statsobligasjonsrenter og oljeprisen Prosent og USD per fat Tyskland Norge USA Oljepris, høyre akse Kilder: Bloomberg og Norges Bank

5 Norges Bank 5 KPI/HICP USA, euroområdet, Tyskland, Storbritannia og Japan Prosentvis vekst fra samme måned året før Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder USA Euro- området Japan Storbritannia Tyskland

6 Norges Bank 6 Konsumprisvekst i Norden Prosentvis vekst fra samme måned året før Kilde: EcoWin/Nasjonale statistikkkilder Norge (KPI-JAE) Sverige (UND1X) Danmark* Sverige (UND1X uten energi) * KPI eksl. energi, mat, alkohol og tobakk Finland*

7 Norges Bank 7 Renteforventninger USA, euroområdet, Storbritannia og Sverige Kilder: Reuters og Norges Bank USA Euroområdet 20. september 9. august Sverige Storbritannia

8 Norges Bank 8 Oljepris Brent Blend og terminpriser. Dagstall, dollar per fat. Januar 2002 – september 2005 19. september Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank 24. juni IR 2/05

9 Norges Bank 9 Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje. Dagstall. Januar 2001 – september 2005 Levering om 6-7 år Levering om 1 måned Kilde: EcoWin/ NYMEX

10 Norges Bank 10 KPI-JAE Totalt og fordelt etter importerte og innenlandsk produserte varer og tjenester 1). Historisk prisvekst og anslag IR 2/05 (stiplet) Tolvmånedersvekst. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) 1) Norges Banks beregninger Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE

11 Norges Bank 11 Arbeidsledige AKU-ledige, registrerte ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Antall i tusen. Sesongjustert AKU-ledighet Registrerte ledige Kilder: Statistisk sentralbyrå, Aetat og Norges Bank Registrerte ledige og personer på tiltak

12 Norges Bank 12 Kilde: Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrås lønnsindeks Vekst fra samme kvartal året før. Prosent Industri Samferdsel Varehandel Bygg og anlegg Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift

13 Norges Bank 13 Kilder: TNS Gallup og Norges Bank Husholdningenes forventningsindikator Ujusterte tall

14 Norges Bank 14 Tjenestekonsum og flypassasjerer Firekvartalersvekst Kilder: Statstisk sentralbyrå, Avinor og Norges Bank Flypassasjerer utenlandsavganger, høyre akse Tjenestekonsum unntatt boligtjenester, venstre akse

15 Norges Bank 15 Investeringer Konsum Privat konsum og foretaksinvesteringer i Fastlands-Norge Vekst fra samme kvartal året før. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå

16 Norges Bank 16 Boligpriser fra eiendomsmeglerbransjen Tolvmånedersvekst. Månedlige tall. Prosent Kilder: Eiendomsmeglerbransjen (NEF, EFF) og Norges Bank

17 Norges Bank 17 Antatte og utførte investeringer i oljevirksomhet Verditall (mrd kroner) 2002 2003 2004 2005 Året førSamme årEndelige tall 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå

18 Norges Bank 18 Samlet gjeld (K3) og innenlandsk kreditt (K2) Prosent.Tolvmånedersvekst Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Husholdninger (K2) Innenlandsk kreditt til ikke- finansielle foretak (K2) Samlet gjeld til ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3)

19 Norges Bank 19 3 måneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) Synkende verdi innebærer depresierende valuta. Dagstall Kilder: Norges Bank og Bloomberg I-44, høyre akse Veid rentedifferanse 3 mnd, venstre akse 8. august 05 19. september 05

20 Norges Bank 20 Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet i referansebanen. Kvartalstall. Prosent. 1. kv. 2004 – 4. kv. 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank,IR 2/05 KPI-JAE Produksjonsgap


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 21. september 2005. Norges Bank 2 Råolje- og bensinpris i USA Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google