Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedstyremøte 21. september 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedstyremøte 21. september 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedstyremøte 21. september 2005

2 Råolje- og bensinpris i USA Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar 2005 – september 2005 Spot Råolje, høyre akse 1. posisjon (oktober) 3. posisjon (desember) Kilde: EcoWin/ NYMEX

3 USA Consumer Sentiment Index, Månedstall
Mid-month 16/9 Kilde: EcoWin/University of Michigan

4 Utviklingen i 10 års statsobligasjonsrenter og oljeprisen Prosent og USD per fat
Oljepris, høyre akse USA Norge Tyskland Kilder: Bloomberg og Norges Bank

5 KPI/HICP USA, euroområdet, Tyskland, Storbritannia og Japan Prosentvis vekst fra samme måned året før Euro- området USA Tyskland Storbritannia Japan Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder

6 Konsumprisvekst i Norden Prosentvis vekst fra samme måned året før
Sverige (UND1X) Danmark* Sverige (UND1X uten energi) Finland* Norge (KPI-JAE) * KPI eksl. energi, mat, alkohol og tobakk Kilde: EcoWin/Nasjonale statistikkkilder

7 Renteforventninger USA, euroområdet, Storbritannia og Sverige
20. september 9. august Kilder: Reuters og Norges Bank

8 Oljepris Brent Blend og terminpriser. Dagstall, dollar per fat
Oljepris Brent Blend og terminpriser. Dagstall, dollar per fat. Januar 2002 – september 2005 19. september 24. juni IR 2/05 Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank

9 Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje. Dagstall
Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje. Dagstall. Januar 2001 – september 2005 Levering om 1 måned Levering om 6-7 år Kilde: EcoWin/ NYMEX

10 KPI-JAE Totalt og fordelt etter importerte og innenlandsk produserte varer og tjenester1). Historisk prisvekst og anslag IR 2/05 (stiplet) Tolvmånedersvekst. Prosent Norskproduserte varer og tjenester (0,7) KPI-JAE Importerte konsumvarer (0,3) 1) Norges Banks beregninger Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

11 Arbeidsledige AKU-ledige, registrerte ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Antall i tusen. Sesongjustert Registrerte ledige og personer på tiltak AKU-ledighet Registrerte ledige Kilder: Statistisk sentralbyrå, Aetat og Norges Bank

12 Statistisk sentralbyrås lønnsindeks Vekst fra samme kvartal året før
Statistisk sentralbyrås lønnsindeks Vekst fra samme kvartal året før. Prosent Varehandel Bygg og anlegg Industri Samferdsel Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift Kilde: Statistisk sentralbyrå

13 Husholdningenes forventningsindikator Ujusterte tall
Kilder: TNS Gallup og Norges Bank

14 Tjenestekonsum og flypassasjerer Firekvartalersvekst
Tjenestekonsum unntatt boligtjenester, venstre akse Flypassasjerer utenlandsavganger, høyre akse Kilder: Statstisk sentralbyrå, Avinor og Norges Bank

15 Privat konsum og foretaksinvesteringer i Fastlands-Norge Vekst fra samme kvartal året før. Prosent
Kilde: Statistisk sentralbyrå

16 Boligpriser fra eiendomsmeglerbransjen Tolvmånedersvekst
Boligpriser fra eiendomsmeglerbransjen Tolvmånedersvekst. Månedlige tall. Prosent Kilder: Eiendomsmeglerbransjen (NEF, EFF) og Norges Bank

17 Antatte og utførte investeringer i oljevirksomhet Verditall (mrd kroner)
2005 2006 2004 2003 2002 Året før Samme år Endelige tall Kilde: Statistisk sentralbyrå

18 Innenlandsk kreditt til ikke-finansielle foretak (K2)
Samlet gjeld (K3) og innenlandsk kreditt (K2) Prosent.Tolvmånedersvekst Samlet gjeld til ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3) Husholdninger (K2) Innenlandsk kreditt til ikke-finansielle foretak (K2) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

19 3 måneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) Synkende verdi innebærer depresierende valuta. Dagstall I-44, høyre akse Veid rentedifferanse 3 mnd, venstre akse 8. august 05 19. september 05 Kilder: Norges Bank og Bloomberg

20 Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet i referansebanen. Kvartalstall
Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet i referansebanen. Kvartalstall. Prosent. 1. kv – 4. kv. 2008 KPI-JAE Produksjonsgap Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank,IR 2/05


Laste ned ppt "Hovedstyremøte 21. september 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google