Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedstyremøte 2. november 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedstyremøte 2. november 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedstyremøte 2. november 2005

2 Vekstanslag Consensus Forecasts
2005 2006 Kilde: Consensus Forecasts

3 KPI/HICP1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – september 2005
USA Euroområdet Storbritannia Sverige2) 1) Harmonisert konsumprisindeks 2) UND1X Kilde: EcoWin

4 Produkt- og råoljepriser Indeks (2. januar 2002 = 100) 1
Produkt- og råoljepriser Indeks (2. januar 2002 = 100) 1. januar 2004 – 31. oktober 2005 Jet-drivstoff Blyfri bensin Råolje Kilder: EcoWin, NYMEX og IPE

5 KPI-kjerne1) Tolvmånedersvekst. Januar 1999 – september 2005
USA Euroområdet Storbritannia Sverige 1) USA: KPI uten mat og energi Euroområdet, Storbritannia og Sverige: KPI uten mat, energi, alkohol og tobakk Kilde: EcoWin

6 Faktiske og forventede styringsrenter 3. juni 2003 – 31. oktober 2005
Storbritannia Sverige Euroområdet USA 31. oktober 20. september Kilde: Reuters og Norges Bank

7 Utviklingen i 10 års statsobligasjonsrenter Prosent. 3
Utviklingen i 10 års statsobligasjonsrenter Prosent. 3. januar 2005 – 31. oktober 2005 USA Norge Tyskland Kilde: EcoWin

8 Utviklingen i internasjonale aksjeindekser Totalavkastning
Utviklingen i internasjonale aksjeindekser Totalavkastning. Indeksert: 3. januar 2005 = januar 2005 – 31. oktober 2005 Kilde: EcoWin

9 Utviklingen i aksjedelindekser Oslo Børs Totalavkastning, Indeksert: 3
Utviklingen i aksjedelindekser Oslo Børs Totalavkastning, Indeksert: 3. januar 2005 = januar 2005 – 31. oktober 2005 * Beregnet som gjennomsnittet av IT- og telekomindeksen ** Beregnet som gjennomsnittet av Industri- og materialindeksen Kilde: EcoWin

10 Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje. 2
Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje. 2. januar 2001 – 31. oktober 2005 Levering om 1 måned Levering om 6-7 år Kilde: EcoWin/ NYMEX

11 KPI og KPI-JAE1) Tolvmånedersvekst. Prosent
KPI og KPI-JAE1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – september 2005 KPI KPI-JAE 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer Kilde: Statistisk sentralbyrå

12 KPI-JAE Tolvmånedersvekst. Prosent. Stiplet linje anslag fra IR 2/05
KPI-JAE Tolvmånedersvekst. Prosent. Stiplet linje anslag fra IR 2/05. Desember 2003 – september 2005 Norskproduserte varer og tjenester (0,7) 1) KPI-JAE Importerte konsumvarer (0,3) 1) Norges Banks beregninger Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

13 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs
3 måneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44)1) Januar 2002 – oktober 2005 I-44, høyre akse Veid rentedifferanse 3 mnd, venstre akse 20. september 05 31. oktober 05 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Kilder: Bloomberg og Norges Bank

14 Makroøkonomenes renteprognoser
Kilde: Reuters og Norges Bank

15 Arbeidsledige Antall i tusen. Sesongjustert. Januar 2001 – oktober 2005
Registrerte ledige og arbeidsmarkedstiltak AKU-ledighet Registrerte ledige Kilde: Statistisk sentralbyrå og Aetat Arbeidsdirektoratet

16 Konjunkturbarometeret Forventningsindikator for industrien Sesongjustert diffusjonsindeks. 1. kvartal 1997 – 3. kvartal 2005 Kilde: Statistisk sentralbyrå

17 Vekst i boligpriser Prosent. 1992 ― 20081)
1) Fremskrivninger for 2005 ― 2008 Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, FINN.no, ECON og Norges Bank

18 Kreditt til husholdninger1) og foretak2) Tolvmånedersvekst. Prosent
Kreditt til husholdninger1) og foretak2) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – september 2005 Husholdninger Ikke-finansielle foretak Fastlands-Norge 1) Kreditt fra innenlandske kilder (K2) 2) Samlet kreditt til ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3). Kilde: Norges Bank

19 Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst og verdivekst i BNP for Fastlands-Norge Vekst fra året før. Prosent – 20061) Underliggende utgiftsvekst Verdivekst i BNP for Fastlands-Norge 1) Anslag for 2005 og 2006 fra Finansdepartementet Kilder: Finansdepartementet (Nasjonalbudsjett 2006) og Statistisk sentralbyrå

20 Referansebanen i Inflasjonsrapport 3/05
Importveid valutakurs Foliorente KPI-JAE Produksjonsgap Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank


Laste ned ppt "Hovedstyremøte 2. november 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google