Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 2. november 2005. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts 20052006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 2. november 2005. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts 20052006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 2. november 2005

2 Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts 20052006

3 Norges Bank 3 KPI/HICP 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – september 2005 USA Sverige 2) 1) Harmonisert konsumprisindeks 2) UND1X Euroområdet Storbritannia Kilde: EcoWin

4 Norges Bank 4 Produkt- og råoljepriser Indeks (2. januar 2002 = 100) 1. januar 2004 – 31. oktober 2005 Råolje Jet-drivstoff Kilder: EcoWin, NYMEX og IPE Blyfri bensin

5 Norges Bank 5 KPI-kjerne 1) Tolvmånedersvekst. Januar 1999 – september 2005 USA Sverige Euroområdet Storbritannia 1) USA: KPI uten mat og energi Euroområdet, Storbritannia og Sverige: KPI uten mat, energi, alkohol og tobakk Kilde: EcoWin

6 Norges Bank 6 Faktiske og forventede styringsrenter 3. juni 2003 – 31. oktober 2005 Kilde: Reuters og Norges Bank USA Euroområdet 31. oktober 20. september Sverige Storbritannia

7 Norges Bank 7 Utviklingen i 10 års statsobligasjonsrenter Prosent. 3. januar 2005 – 31. oktober 2005 Tyskland Norge USA Kilde: EcoWin

8 Norges Bank 8 Utviklingen i internasjonale aksjeindekser Totalavkastning. Indeksert: 3. januar 2005 = 100. 3. januar 2005 – 31. oktober 2005 Kilde: EcoWin

9 Norges Bank 9 Utviklingen i aksjedelindekser Oslo Børs Totalavkastning, Indeksert: 3. januar 2005 = 100. 3. januar 2005 – 31. oktober 2005 ** Beregnet som gjennomsnittet av Industri- og materialindeksen Kilde: EcoWin * Beregnet som gjennomsnittet av IT- og telekomindeksen

10 Norges Bank 10 Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje. 2. januar 2001 – 31. oktober 2005 Levering om 6-7 år Levering om 1 måned Kilde: EcoWin/ NYMEX

11 Norges Bank 11 KPI og KPI-JAE 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – september 2005 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer KPI KPI-JAE Kilde: Statistisk sentralbyrå

12 Norges Bank 12 KPI-JAE Tolvmånedersvekst. Prosent. Stiplet linje anslag fra IR 2/05. Desember 2003 – september 2005 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) 1) 1) Norges Banks beregninger Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE

13 Norges Bank 13 3 måneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – oktober 2005 Kilder: Bloomberg og Norges Bank I-44, høyre akse Veid rentedifferanse 3 mnd, venstre akse 20. september 05 31. oktober 05 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs

14 Norges Bank 14 Makroøkonomenes renteprognoser Kilde: Reuters og Norges Bank

15 Norges Bank 15 Arbeidsledige Antall i tusen. Sesongjustert. Januar 2001 – oktober 2005 AKU-ledighet Registrerte ledige og arbeidsmarkedstiltak Registrerte ledige Kilde: Statistisk sentralbyrå og Aetat Arbeidsdirektoratet

16 Norges Bank 16 Konjunkturbarometeret Forventningsindikator for industrien Sesongjustert diffusjonsindeks. 1. kvartal 1997 – 3. kvartal 2005 Kilde: Statistisk sentralbyrå

17 Norges Bank 17 1) Fremskrivninger for 2005 ― 2008 Vekst i boligpriser Prosent. 1992 ― 2008 1) Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, FINN.no, ECON og Norges Bank

18 Norges Bank 18 Kreditt til husholdninger 1) og foretak 2) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – september 2005 Ikke-finansielle foretak Fastlands-Norge 1) Kreditt fra innenlandske kilder (K2) 2) Samlet kreditt til ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3). Husholdninger Kilde: Norges Bank

19 Norges Bank 19 Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst og verdivekst i BNP for Fastlands-Norge Vekst fra året før. Prosent. 1985 – 2006 1) 1) Anslag for 2005 og 2006 fra Finansdepartementet Underliggende utgiftsvekst Verdivekst i BNP for Fastlands-Norge Kilder: Finansdepartementet (Nasjonalbudsjett 2006) og Statistisk sentralbyrå

20 Norges Bank 20 Referansebanen i Inflasjonsrapport 3/05 Importveid valutakurs KPI-JAEProduksjonsgap Foliorente Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 2. november 2005. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts 20052006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google