Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 27. september 2006. Norges Bank 2 Kilde: Statistisk sentralbyrå BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 27. september 2006. Norges Bank 2 Kilde: Statistisk sentralbyrå BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 27. september 2006

2 Norges Bank 2 Kilde: Statistisk sentralbyrå BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

3 Norges Bank 3 Arbeidsledige Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Januar 1990 – august 2006 AKU-ledighet Registrerte ledige og arbeidsmarkedstiltak Registrerte ledige Kilder: Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

4 Norges Bank 4 Kilde: Statistisk sentralbyrå Sysselsetting Tall fra AKU 1). Antall tusen personer. Månedstall. Januar 1999 – juni 2006 1) Omlegging av AKU har gitt brudd i tidsserien mellom 2005 og 2006.

5 Norges Bank 5 Kapasitetsutnytting - regionalt nettverk Andel bedrifter som vil ha problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Prosent Kilde: Norges Bank

6 Norges Bank 6 Ordrereserver og ordretilgang i industrien Indeks. 1995 = 100. 1. kvartal 1993 – 2. kvartal 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå Ordrereserver Ordretilgang

7 Norges Bank 7 Investeringstellingen. Olje- og gassvirksomhet Antatte og utførte investeringer. Milliarder kroner Kilde: Statistisk sentralbyrå 2002 2003 2004 2005 Året førSamme årEndelige tall 2006 2007

8 Norges Bank 8 Kredittvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2000 – juli 2006 (K3 til juni) Kilde: Norges Bank Samlet kreditt foretak (K3) Innenlandsk kreditt husholdninger (K2) Innenlandsk kreditt foretak (K2)

9 Norges Bank 9 Boligmarkedet Januar 2001 – august 2006 (igangsetting til juni) Kilder: Statistisk sentralbyrå, Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, ECON og Finn.no Boligpriser (NEF) (tolvmånedersvekst, prosent) Igangsatte boliger (antall 1000 siste 12 mnd)

10 Norges Bank 10 KPI-JAE 1) Totalt og fordelt etter leveringssektorer 2). Faktisk prisvekst og anslag fra IR 2/06. Tolvmånedersvekst. Prosent. Juli 2003 – august 2006 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE 1) KPI-JAE justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006 2) Norges Banks beregninger

11 Norges Bank 11 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – august 2006 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Vektet median KPI-JAE 1) 20 pst. trimmet snitt KPI 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Det er i tillegg justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006.

12 Norges Bank 12 KPI-JAE 1) Faktisk prisvekst og anslag fra IR 2/06. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv. 2004 – 4. kv. 2009 30%50%70%90% 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Det er i tillegg justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Gjennomsnittlig tolvmånedersvekst juli-august

13 Norges Bank 13 Inflasjonsforventninger 1 år fram i tid 5 år fram i tid Kilde: TNS Gallup 1 år fram i tid 2 år fram i tid 5 år fram i tid Økonomer Organisasjoner i arbeidslivet

14 Norges Bank 14 KPI/HICP Tolvmånedersvekst. Januar 1997 – august 2006 Kilder: Reuters EcoWin og nasjonale statistikkilder USA Euroområdet Japan Storbritannia Sverige

15 Norges Bank 15 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts 20062007

16 Norges Bank 16 USA – Boligmarkedet Tolvmånedersvekst. Tre måneders glidende gjennomsnitt. Januar 2000 – august 2006 (boligpriser til juli) Pris nye boliger Kilde: Reuters EcoWin Antall igangsatte boliger

17 Norges Bank 17 Oljepris Brent Blend og terminpriser Dagstall. USD per fat. Januar 2002 – september 2006 25. september 2006 Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank 22. juni (IR 2/06)

18 Norges Bank 18 Råvarepriser USD. Indekser. 1. januar 2001 = 100. Dagstall. 1. januar 2001 - 25. september 2006 Kobber Nikkel Aluminium Sink Kilde: Reuters EcoWin

19 Norges Bank 19 10-års rente i ulike land Prosent. Uketall. Uke 1 2003 – uke 38 2006 USA Sverige Storbritannia Tyskland Norge Kilde: Bloomberg

20 Norges Bank 20 Kilder: Reuters og Norges Bank USA Euroområdet 25. september 2006 IR 2/06 (28. juni) Sverige Storbritannia Faktiske og forventede styringsrenter per IR 2/06 og 25. september 2006

21 Norges Bank 21 3-måneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2009 Kilder: Bloomberg og Norges Bank I-44 (høyre akse) Veid rentedifferanse (venstre akse) 28. juni 06 (IR 2/06) 25. september 2006 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Gjennomsnitt 1. – 25. september

22 Norges Bank 22 Kronekursen (I-44) 1) Historisk utvikling og anslag fra fem ulike inflasjonsrapporter Kilde: Norges Bank IR 2/05 IR 3/05 IR 1/06 IR 2/06 IR 2/04 1) Stigende kurve betyr svakere kronekurs

23 Norges Bank 23 Foliorenten i referansebanen og markedets forventninger om foliorenten 1) Prosent. 3. kv. 2006 – 4. kv. 2009 Markedet 25. september 2006 Markedet IR 2/06 Referansebane IR 2/06 Kilder: Reuters EcoWin og Norges Bank 1) Utledet fra beregnede terminrenter. I omregningen til foliorente er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng. Det grå skraverte intervallet viser høyeste og laveste rente på markedets foliorentebane i tidsrommet 12. – 25. september 2006. Markedets forventninger om foliorenten

24 Norges Bank 24 Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 2/06 Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet 2¾ - 3¾ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 1. november, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått. Renten kan gradvis – i små og ikke hyppige skritt – bringes tilbake mot et mer normalt nivå.

25 Norges Bank 25 Hovedstyremøte 27. september 2006


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 27. september 2006. Norges Bank 2 Kilde: Statistisk sentralbyrå BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google