Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 22. september 2004. Norges Bank 2 Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 22. september 2004. Norges Bank 2 Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 22. september 2004

2 Norges Bank 2 Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport 2/04. Prosent KPI-JAE Produksjonsgap Pengemarkedsrente (høyre akse) Kilde: Norges Bank Kronekurs, I-44 (venstre akse) Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

3 Norges Bank 3 BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Kilde: EcoWin / US Dept. of Commerce, SCB, National Statistics, EUR-OP / EUROSTAT og Norges Bank Euroområdet Japan Storbritannia USA Sverige

4 Norges Bank 4 Utviklingen i renten på statsobligasjoner med 10 års løpetid. 1. januar 2004 – 20. september 2004 Kilde: Bloomberg og Norges Bank Norge Tyskland USA Siden forrige rentemøte

5 Norges Bank 5 PMI industri for USA 1), euroområdet og Sverige Sesongjustert. Månedstall Kilde: EcoWin / ISM-Institute for Supply Management, NTC Research Ltd. og Swedbank / I&L EuroområdetSverige USA 1) ISM, Manufacturing

6 Norges Bank 6 KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet og UK Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2001 – august 2004 Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder Storbritannia USA 1) Euroområdet USA 2) 1) KPI 2) Personal consumption expenditure deflator, excluding food and energy

7 Norges Bank 7 Renteforventninger Faktisk utvikling og forventet styringsrente per 20. september USA Sverige Euroområdet Storbritannia Kilde: Reuters og Norges Bank

8 Norges Bank 8 Oljepris Brent Blend USD per fat. Dagstall Kilde: Telerate, IPE og Norges Bank 11. august Futurespriser 24. juni (IR 2-04) 16. september

9 Norges Bank 9 Realoljepris i 2004 dollar 1) og nominell oljepris Deflatert med KPI i USA. Månedstall. Brent Blend i dollar/fat Oljepris målt i 2004 dollar Nominell oljepris 1) Den nominelle oljeprisen er deflatert med gjennomsnittlig KPI i USA for perioden jan. 2004 – juli 2004 Kilde: EcoWin / Bureau of Labor Statistics og Norges Bank

10 Norges Bank 10 KPI-JAE Tolvmånedersvekst. Prosent. Juli 2003 – august 2004 Anslag fra Inflasjonsrapport 2/04 juni 2004 – desember 2004 (stiplet) Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester Importerte konsumvarer KPI-JAE

11 Norges Bank 11 Ekspertenes forventninger om konsumprisveksten om 2 og 5 år. Prosent. Kvartalstall. 2. kvartal 2002 – 3. kvartal 2004 2 år frem i tid 5 år frem i tid Kilde: TNS Gallup

12 Norges Bank 12 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Kilde: Norges Bank Utviklingen i kronekursen 1) (I-44) Dagstall. 1. januar 2002 – 21. september 2004 Siden forrige rentemøte

13 Norges Bank 13 Forventet foliorente i henhold til swap-markedet og forventet differanse mot et gjennomsnitt av handelspartnernes styringsrenter. September 2004 – desember 2006 Kilde: Reuters og Norges Bank 20. september 10. august Forventet differanse mot handelspartnernes styringsrenter Forventet foliorente

14 Norges Bank 14 Kvartalsvis endring i BNP Fastlands-Norge Bidrag til volumvekst i prosentpoeng. Sesongjustert Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank * Norges Banks beregninger

15 Norges Bank 15 KNR hovedstørrelser og anslag på makroøkonomiske hovedstørrelser IR 2/04 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Årsvekst 2004 Anslag i IR 2/2004 Vekst fra 1. halvår 2003 til 1. halvår 2004 BNP Fastlands-Norge 3½3,7 Privat konsum 5¼4,9 Bruttoinvesteringer Fastlands-Norge 3¾2,4 Oljeinvesteringer 1011,6 Tradisjonell eksport 5¼2,5 Import 7½6,0

16 Norges Bank 16 Varekonsumindeksen 1995 = 100. Sesongjustert volum. Januar 2002 – juli 2004 2003 2004 Kilde: Statistisk sentralbyrå 2002

17 Norges Bank 17 Antatte og utførte investeringer i olje- og gassvirksomheten inkl. rørtransport Verditall (millioner kroner) Kilde: Statistisk sentralbyrå 2002 2003 2004 2005 Året førSamme årEndelige tall

18 Norges Bank 18 Sysselsetting (AKU) Antall i 1000 personer, sesongjustert 2002 2003 Kilde: Statistisk sentralbyrå 2004

19 Norges Bank 19 Registrerte arbeidsledige og tilgang ledige stillinger Sesongjustert. Jan. 98 – aug. 04 Tilgang ledige stillinger, trend (venstre akse) Registrerte ledige (høyre akse) Kilde: Aetat Arbeidsdirektoratet

20 Norges Bank 20 Boligpriser NEF/ECON (januar 1998–august 2004) og SSB (1. kvartal 1998–2. kvartal 2004). Prosentvis vekst fra samme periode året før Kilde: Statistisk sentralbyrå, Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening SSB NEF

21 Norges Bank 21 Leiepris for kontorlokaler Pris per m 2 per år i kroner. 1997 – jun. 2004 Oslo høy standard Oslo god standard Bergen Stavanger Trondheim Kilde: OPAK og Dagens Næringsliv

22 Norges Bank 22 Igangsetting av boliger og andre bygg 1000 m 2 per måned. Trend. Januar 2000 – juni 2004 Igangsatte boliger Igangsatte andre bygg Kilde: Statistisk sentralbyrå

23 Norges Bank 23 Innenlandsk kreditt til husholdningene og ikke- finansielle foretak (K2) Prosentvis vekst fra samme måned året før. August 2001 – juli 2004 K2 ikke-finansielle foretak Kilde: Norges Bank K2 samlet K2 husholdningene

24 Norges Bank 24 Prisutviklingen på importerte konsumvarer Totalt og enkelte varegrupper. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 01 – aug. 04 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Biler Klær og skotøy Importerte konsumvarer Audiovisuelt utstyr Husholdningsartikler

25 Norges Bank 25 Prisutviklingen fordelt på innenlandske leveringssektorer. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 02 – aug. 04 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Andre tjenester Husleie Tjenester m/lønn som dominerende prisfaktor Norskproduserte konsumvarer


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 22. september 2004. Norges Bank 2 Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google