Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 11 Hovedstyremøte 13. august 2008. Norges Bank 22 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Vektet median KPI-JAE 1) 20 prosent trimmet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 11 Hovedstyremøte 13. august 2008. Norges Bank 22 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Vektet median KPI-JAE 1) 20 prosent trimmet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 11 Hovedstyremøte 13. august 2008

2 Norges Bank 22 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Vektet median KPI-JAE 1) 20 prosent trimmet snitt KPI Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – juli 2008 KPIXE 2) 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer 2) KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser

3 Norges Bank 3 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Styringsrenter og terminrenter Norge USA Euroområdet 11. august 2008 Markedet etter PPR 2/08 (25. juni) Sverige Storbritannia

4 Norges Bank 4 Markedsrenter Markedet 11. august 2008 Markedet etter PPR 2/08 (25. juni) PPR 2/08 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

5 Norges Bank 5 Kilde: Bloomberg JPMorgan Chase Europeisk finans (iTraxx-indeks) Citigroup UBS Merrill Lynch Store internasjonale banker Pris på sikring mot kredittrisiko 5-årige CDS-priser. Basispunkter. 1. juli 2007 – 11. august 2008

6 Norges Bank 6 Internasjonale aksjekurser Totalavkastning. 1. juli 2007 = 100 Kilde: Thomson Reuters USA, S&P 500 Fremvoksende markeder, MSCI Norge, OSEBX Europa, Stoxx Japan, Topix 25. juni

7 Norges Bank 7 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og markedets forventninger om styringsrenten 1) Historisk (5-dagers glidende gjennomsnitt) og fremover (gjennomsnitt siste 5 dager). Prosentpoeng USA Euroområdet Storbritannia Norge 1) Forventet styringsrente er avledet fra Overnight Indexed Swap (OIS) renter. For Norge er tallene anslag på markedets forventninger om styringsrenten Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank

8 Norges Bank 8 OECDs ledende indikatorer Indeks. Historisk gjennomsnitt lik 100. Januar 1995 – juni 2008 Kilder: Thomson Reuters / OECD Euroområdet OECD

9 Norges Bank 9 Oljepris (Brent Blend) i USD per fat Terminpriser (stiplede linjer) 1) I USD Kilder: Thomson Reuters, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 20.06.08 (PPR 1/08) Internasjonale råvarepriser 1) Indeks, uke 1 2002 = 100 Uke 1 2002 – uke 32 2008 11.08.08 Matvarer Industrivarer Samlet råvareindeks Metaller Jordbruksprodukter utenom mat

10 Norges Bank 10 Konsumprisvekst utland Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – juli 2008 UK Euroområdet USA Japan Sverige Kilde: Thomson Reuters Russland Brasil India 1) Kina 1) Engrospriser, alle varer

11 Norges Bank 11 USA Inflasjon og langsiktige inflasjonsforventninger Månedstall. Prosent. Januar 2005 – juli 2008 1) KPI KPI uten mat og energi 10-års inflasjonsforventninger: Swapper 10-års inflasjonsforventninger: ”Break-even” (Realrenteobligasjoner) 5-10-års inflasjonsforventninger: Spørreundersøkelse (University of Michigan) Kilder: Bloomberg og Thomson Reuters 1) KPI for januar 2005 – juni 2008

12 Norges Bank 12 USA Inflasjon og implisitte inflasjonsforventninger 1) Månedstall. Prosent. Januar 2005 – juli 2008 2) KPI KPI uten mat og energi Implisitte femårs inflasjonsforventninger om fem år Implisitte ettårs inflasjonsforventninger om ett år Kilder: Bloomberg og Thomson Reuters 1) Implisitte ettårs (femårs) inflasjonsforventninger om ett (fem) år kan tolkes som forventet ettårs (femårs) inflasjon om ett (fem) år. Inflasjonsforventningene er basert på inflasjonsswaper fra Bloomberg, 2) KPI for januar 2005 – juni 2008

13 Norges Bank 13 Euroområdet Inflasjon og implisitte inflasjonsforventninger 1) Månedstall. Prosent. Januar 2005 - juli 2008 2) KPI uten mat og energi KPI Implisitte ettårs inflasjonsforventninger om ett år Implisitte femårs inflasjonsforventninger om fem år Kilder: Bloomberg og Thomson Reuters 1) Implisitte ettårs (femårs) inflasjonsforventninger om ett (fem) år kan tolkes som forventet ettårs (femårs) inflasjon om ett (fem) år. Inflasjonsforventningene er basert på inflasjonsswaper fra Bloomberg, 2) KPI for januar 2005 – juni 2008

14 Norges Bank 14 USA 2- og 10-års inflasjonsforventninger Prosent. Dagstall. 2. januar 2008 – 7. august 2008 2-års inflasjonsforventninger 10-års inflasjonsforventninger Kilder: Bloomberg og Thomson Reuters

15 Norges Bank 15 Realvalutakurser Avvik fra gjennomsnittet 1970 – 2007. Prosent Snitt januar - august 2008 1) Relative konsumpriser Relative lønninger Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Finansdepartementet og Norges Bank Gjennomsnitt for ”oljealderen” 1) Tall for 2008 er gjennomsnitt for utviklingen fram til 8. august

16 Norges Bank 16 Import- og eksportpriser 4-kvartalersvekst. Prosent. 1. kvartal 2000 – 2. kvartal 2008 Kilde: Statistisk sentralbyrå Tradisjonell import Tradisjonell eksport

17 Norges Bank 17 Kilde: Thomson Reuters Produksjonsindeks for industrien Sesongjustert volumindeks. 3 mnd glidende gjennomsnitt. Januar 2002 – juni 2008 Investeringsvarer Innsatsvarer Konsumvarer Trend 3 mnd glidende gjennomsnitt

18 Norges Bank 18 Flaskehalser i produksjonen Konjunkturbarometeret. Prosent. 4. kvartal 2004 – 2. kvartal 2008 Tilgang på arbeidskraft (høyre akse) Etterspørsel og konkurranse (venstre akse) Kilde: Statistisk sentralbyrå

19 Norges Bank 19 Sysselsetting (AKU) Antall 1000 personer, sesongjustert. Juni 2006 – mai 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

20 Norges Bank 20 Annualisert vekst i tremåneders glidende gjennomsnitt Boligpriser Månedstall. Januar 1998 – juli 2008 Tolvmånedersvekst Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, ECON Pöyry og FINN.no

21 Norges Bank 21 Samlet igangsetting Areal (1000 m 2 ). Trend. Januar 2002 – mai 2008 Annet enn bolig Bolig Kilde: Statistisk sentralbyrå

22 Norges Bank 22 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Aprilpublisering Maipublisering Varekonsumindeksen Volum. Sesongjustert indeks. Januar 2005 – mai 2008

23 Norges Bank 23 Husholdningenes nettofinansinvesteringer Sum siste fire kvartaler. Milliarder kroner. 1. kvartal 2003 – 1. kvartal 2008 Nasjonalregnskap Finansielt sektorregnskap (FINSE) Nasjonalregnskap, ekskl. aksjeutbytte Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

24 Norges Bank 24 Boliglånsrente 2) Pengemarkedsrente Styringsrenten, pengemarkedsrente 1) og bankenes utlånsrenter på nye lån Prosent. 3. mai 2007 – 11. august 2008 Kilder: Norsk familieøkonomi AS og Norges Bank 1) Tremåneders NIBOR (effektiv) 2) Renter på nye boliglån på 1 million kroner innenfor 60% av kjøpesum med flytende rente. Tall for de 20 største bankene, vektet etter markedsandeler Styringsrenten

25 Norges Bank 25 Styringsrenten Kilde: Norges Bank Strategiintervall 1/05 3/04 2/05 3/05 1/06 2/06 3/06 2/07 1/07 3/07 PPR 2/08 1/08 2/08


Laste ned ppt "Norges Bank 11 Hovedstyremøte 13. august 2008. Norges Bank 22 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Vektet median KPI-JAE 1) 20 prosent trimmet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google