Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 24. september 2008. Norges Bank Finansielle begivenheter Bear Stearns, 17. mars Roskilde Bank, 24. august Fannie Mae og Freddie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 24. september 2008. Norges Bank Finansielle begivenheter Bear Stearns, 17. mars Roskilde Bank, 24. august Fannie Mae og Freddie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 24. september 2008

2 Norges Bank Finansielle begivenheter Bear Stearns, 17. mars Roskilde Bank, 24. august Fannie Mae og Freddie Mac, 7. september Merrill Lynch, 14. september Lehman Brothers, 14. september AIG, 17. september HBOS, 17. september

3 Norges Bank Kilde: Bloomberg JPMorgan Chase Europeisk finans (iTraxx-indeks) Citigroup Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. 5-årige CDS-priser. Basispunkter 2. juli 2007 – 22. september 2008 Bank of America DnB NOR UBS

4 Norges Bank Kilder: Bloomberg og Reuters EcoWin Storbritannia Tyskland Effektive renter på obligasjoner med fortrinnsrett 5-7 års gjennomsnittlig løpetid. Prosentenheter 5. januar 2004 – 19. september 2008 Spania Danmark Irland Norge 1) 1) Regler for obligasjoner med fortrinnsrett trådte i kraft 01.06.2007

5 Norges Bank Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventet styringsrente 1) Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 2. juli 2007 – 22. september 2008 Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank 1) Forventet styringsrente er avledet fra Overnight Indexed Swap (OIS) renter. For Norge er tallene anslag på markedets forventninger om styringsrenten

6 Norges Bank Internasjonale aksjekurser Totalavkastning. 1. juli 2007 = 100. 1. juli 2007 – 22. september 2008 Kilde: Thomson Reuters USA, S&P 500 Fremvoksende markeder Norge, OSEBX Europa Stoxx Japan, Topix

7 Norges Bank Implisitt volatilitet fra aksjeopsjoner 1. januar 2005 – 19. september 2008 Kilder: Reuters EcoWin og Oslo Børs Europa Norge USA

8 Norges Bank Global risikoindeks Forventet volatilitet mellom USD, euro og JPY i prosent 1) 1. januar 2005 – 22. september 2008 Kilde: Bloomberg 1) GRI er basert på implisitt volatilitet utledet fra prisene på tremåneders valutaopsjoner mellom EUR, USD og JPY (likt vektet)

9 Norges Bank Implisitt volatilitet i det norske valutamarkedet Basert på prisene på en måneds valutaopsjoner 1. januar 2005 – 22. september 2007 Kilde: Bloomberg Volatilitet EURNOK Volatilitet USDNOK

10 Norges Bank Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank I-44 (venstre akse) Veid rentedifferanse (høyre akse) 25. juni 2008 22. september 2008 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2010 23. september 2008

11 Norges Bank Oljepris (Brent Blend) i USD per fat Terminpriser (stiplede linjer) 1) I XDR Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank 20.06.08 (PPR 2/08) Internasjonale råvarepriser 1) Indeks, uke 1 2002 = 100 Uke 1 2002 – uke 38 2008 22.09.08

12 Norges Bank Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 2008 2009 Kilde: Consensus Forecasts

13 Norges Bank Konsumprisvekst utland Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – august 2008 UK Euroområdet USA Japan Sverige Kilde: Thomson Reuters Russland Brasil India 1) Kina 1) Engrospriser, alle varer

14 Norges Bank Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Styringsrenter - faktiske og forventede Prosent. 2 januar 2005 – 22. september 2008 USA Euroområdet 22. september 2008 Markedet etter PPR 2/08 (25. juni) Sverige Storbritannia

15 Norges Bank 15 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank KPI Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – august 2008 KPIXE 1) 1) KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser

16 Norges Bank BNP Fastlands-Norge – halvårstall Prosentvis vekst fra halvåret før. Årlig rate. 1. kvartal 2005 – 2. kvartal 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank PPR 2/08

17 Norges Bank Bruttoprodukt per time i Fastlands-Norge Firekvartalersvekst. Fem kvartalers glidende gjennomsnitt Prosent. 1. kvartal 1997 – 2. kvartal 2008 Gjennomsnitt 1. kv. 97 – 2. kv. 08 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

18 Norges Bank 18 Kilder: Statistisk sentralbyrå Realinvesteringer i oljeutvinning og rørtransport Milliarder kroner. Sesongjusterte tall. 1. kvartal 2002 – 2. kvartal 2008

19 Norges Bank Kapasitetsutnytting og tilgang på arbeidskraft Andel bedrifter som vil ha problemer med å møte en (uventet/ventet) vekst i etterspørselen. Prosent Kapasitetsutnytting Tilgang på arbeidskraft Kilde: Norges Bank

20 Norges Bank Forventninger til vekst i utsalgspriser neste 12 mnd. Diffusjonsindeks¹ ) 1) Andel som svarer høyere + (0,5 * andel som svarer uendret) Varehandel og tjenesteyting mot husholdningene Industri, bygg og anlegg og tjenesteyting mot næringslivet Kilde: Norges Bank

21 Norges Bank Varekonsumindeksen med underkomponenter Januar 2004 = 100. Volum. Sesongjustert. Januar 2004 – juli 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Andre varer Mat, drikke og tobakk Kjøp av egne transportmidler, bensin og olje Elektrisitet og brensel I alt

22 Norges Bank Arbeidsledighet AKU-ledighet, registrerte ledige og registrert ledige pluss personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak Prosent. Sesongjustert. Januar 1998 – august 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå og NAV AKU-ledighet Registrert ledige Registrerte ledige pluss tiltak

23 Norges Bank Sysselsetting Tall fra AKU og KNR. 1000 personer Måneds- og kvartalstall. Februar 1998 – juni 2008 AKU KNR Kilde: Statistisk sentralbyrå

24 Norges Bank Arbeidsinnvandring I tusen. Januar 2006 – august 2008 Registrerte utenlandske arbeidstakere fra nye EØS-land (SSU) Registrerte arbeidstillatelser (UDI) Kilder: SSU, UDI og Norges Bank Registrerte arbeidstillatelser – nye EØS-land (UDI)

25 Norges Bank Arbeidsinnvandring Tolvmånedersvekst. I tusen. Januar 2007 – august 2008 Registrerte utenlandske arbeidstakere fra nye EØS-land (SSU) Registrerte arbeidstillatelser (UDI) Registrerte arbeidstillatelser – nye EØS-land (UDI) Kilder: SSU, UDI og Norges Bank

26 Norges Bank Boliginvesteringer og ordrereserve boligbygg 1. kvartal 2002 – 2. kvartal 2008 1) Målt i faste 2005-priser, mill. kr. Sesongjustert 2) Deflatert med byggekostnadsindeksen Boliginvesteringer 1), (venstre akse) Ordrereserve boligbygg (volum 2) ), (høyre akse) Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

27 Norges Bank Samlet igangsetting Areal (1000 m 2 ). Trend. Januar 2002 – juli 2008 Annet enn bolig Bolig Kilde: Statistisk sentralbyrå

28 Norges Bank Husholdninger Bedrifter Boligpriser Eiendomspriser og kreditt Vekst fra samme måned/halvår året før. Prosent Kreditt (K2) Kreditt (K3) Priser på næringseiendom Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, FINN.no, ECON Pöyry, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

29 Norges Bank Kilde: Bloomberg, Thomson Reuters, DnB NOR Markets og Norges Bank Bank- obligasjoner Langsiktig finansiering Indikative kredittpåslag for norske obligasjoner. 5 års løpetid. Differanse mot swaprenter. Prosentenheter. Uketall. 2. jul. 2007 – 17. sep. 2008 Obligasjoner med fortrinnsrett 12-måneders rente 3-måneders rente Kortsiktig finansiering Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventet styringsrente i Norge. Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt. 2. jul. 2007 – 22. sep. 2008 Dyrere finansiering

30 Norges Bank 30 Styringsrenten, pengemarkedsrente 1) og bankenes utlånsrenter på nye lån 2) Prosent. 2. juli 2007 – 22. september 2008 Kilder: Norsk familieøkonomi AS og Norges Bank 1) Tremåneders NIBOR (effektiv) 2) Renter på nye boliglån på 1 million kroner innenfor 60% av kjøpesum med flytende rente. Tall for de 20 største bankene, vektet etter markedsandeler Boliglånsrente Pengemarkedsrente Styringsrenten

31 Norges Bank Styringsrente i referansebanen og beregnede terminrenter Prosent. 4. kvartal 2008 – 4. kvartal 2010 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Markedet 22. september 2008 Markedet etter PPR 2/08 (25. juni) Referansebane PPR 2/08

32 Norges Bank 32 Styringsrenten Kilde: Norges Bank Strategiintervall 1/05 3/04 2/05 3/05 1/06 2/06 3/06 2/07 1/07 3/07 PPR 2/08 1/08 2/08


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 24. september 2008. Norges Bank Finansielle begivenheter Bear Stearns, 17. mars Roskilde Bank, 24. august Fannie Mae og Freddie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google