Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 11 Hovedstyret 28. mai 2008. Norges Bank 22 Styringsrenten Kilde: Norges Bank Strategiintervall 1/05 3/04 2/05 3/05 1/06 2/06 3/06 2/07 1/07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 11 Hovedstyret 28. mai 2008. Norges Bank 22 Styringsrenten Kilde: Norges Bank Strategiintervall 1/05 3/04 2/05 3/05 1/06 2/06 3/06 2/07 1/07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 11 Hovedstyret 28. mai 2008

2 Norges Bank 22 Styringsrenten Kilde: Norges Bank Strategiintervall 1/05 3/04 2/05 3/05 1/06 2/06 3/06 2/07 1/07 3/07 PPR 1/08 1/08

3 Norges Bank 3 Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter 1) Prosent Markedet 26. mai 2008 Markedet etter PPR 1/08 (13. mars) Referansebane PPR 1/08 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank 1) I beregningen er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng for å gjøre terminrentene sammenliknbare med styringsrenten

4 Norges Bank 4 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank I-44 (venstre akse) Veid rentedifferanse (høyre akse) 26. mai 2008 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2011 26. mai 2008 PPR 1/08

5 Norges Bank 5 Norge USA Euroområdet 26. mai 2008 Markedet etter PPR 1/08 (13. mars) Sverige Storbritannia Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Styringsrenter og terminrenter Prosent

6 Norges Bank 6 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente 1) Historisk og fremover. Prosentenheter. Per 26. mai 2008 USA Euroområdet Storbritannia Norge 2) 1) Forventet styringsrente er representert ved Overnight Indexed Swap (OIS) 2) Norges Banks Anslag Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank

7 Norges Bank 7 Kredittrisiko på amerikanske og europeiske foretak og utvalgte banker Målt ved CDS-spreader. Basispunkter. 1. januar 2007 - 26. mai 2008 Europa 1 USA 1 Citigroup UBS Goldman Sachs Merrill Lynch Kilde: Bloomberg 1) Foretak med kredittvurdering ”investment grade” (BBB- eller over)

8 Norges Bank 8 Kredittrisiko for Island og islandske banker Målt ved CDS-spreader (per 26. mai). Basispunkter Kaupthing Glitnir Landsbanki Kilder: Thomson Reuters og Bloomberg Island (stat)

9 Norges Bank 9 Differansen mellom foretaksobligasjoner og statsobligasjoner (USA og euroområdet) og mellom fremvoksende økonomier og USA (statsobligasjoner) 10-års løpetid. Prosentenheter Kilde: Thomson Reuters Euroområdet BBB USA BBB Fremvoksende økonomier

10 Norges Bank 10 1) Til og med første kvartal 2007 gjelder tallene for alle boliglån til husholdninger. Deretter gjelder tallene for førsteklasses (prime) boliglån Husholdninger (bolig 1) ), USA Store og mellomstore bedrifter, USA Bedrifter, euroområdet Husholdninger (bolig), euroområdet Kredittundersøkelser. USA og euroområdet Nettoandel banker som har strammet til kredittvilkårene mot ulike kundegrupper. Prosent. 1. kvartal 2003 – 2. kvartal 2008 Kilde: Thomson Reuters

11 Norges Bank 11 Foretak. Nettotall. Prosent. Bankene strammer inn kredittpraksisen Kilder: Bank of England og Norges Bank StorbritanniaNorgeStorbritanniaNorge Næringseiendom. Nettotall. Prosent. 1) Nettotall fremkommer ved å veie sammen svarene i undersøkelsen. De blå søylene viser utviklingen det siste kvartalet. De røde punktene viser forventet utvikling for neste kvartal. De røde punktene er forflyttet ett kvartal fram i tid

12 Norges Bank 12 Internasjonale aksjekurser Totalavkastning. 1. Januar 2007 = 100 Kilde: Thomson Reuters USA, S&P 500 Fremvoksende markeder, MSCI Norge, OSEBX Europa Stoxx Japan, Topix

13 Norges Bank 13 Internasjonale matvarepriser I USD. Indeks, 3. januar 2006 = 100. 3. januar 2006 – 23. mai 2008 Kilde: Thomson Reuters HveteMais Kaffe Soyabønner 1) Data kun fram til og med 23. mai pga. stengte børser i USA.

14 Norges Bank 14 Konsumprisvekst utland Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – april 2008 UK Euroområdet USA Japan Russland Brasil India Kina Sverige Kilde: Thomson Reuters

15 Norges Bank 15 Boliglånsrente Pengemarkedsrente Styringsrenten, pengemarkedsrente 1) og bankenes utlånsrenter på nye lån 2) Prosent. 3. mai 2007 – 23. mai 2008 Kilder: Norsk familieøkonomi AS og Norges Bank 1) Tremåneders NIBOR (effektiv) 2) Renter på nye boliglån på 1 million kroner innenfor 60% av kjøpesum med flytende rente. Tall for de 20 største bankene, vektet etter markedsandeler Styringsrenten

16 Norges Bank 16 Oljepris (Brent Blend) i USD per fat Terminpriser (stiplede linjer) Prisindekser 1) for norsk eksport i NOK 2001=100. 1.kvartal 2001-1.kvartal 2008 1) Norges Banks beregninger basert på verdensmarkedspriser 26. mai 08 Kilder: Thomson Reuters, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 10. mars 08 (PPR 1/08) 23. april 08

17 Norges Bank 17 Fraktrater. Indekser basert på rater i dollar Tank: World Scale vestover fra Midtøsten. Tørrlast: Baltic Dry 4. januar 2000 – 26. mai 2008 Kilde: Thomson Reuters Tank, høyre akse Tørrlast, venstre akse

18 Norges Bank 18 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank BNP Fastlands-Norge Kvartalsvekst. Sesongjustert. Prosent

19 Norges Bank 19 Kilde: Statistisk sentralbyrå Igangsetting. Areal til boligbygg og andre bygg Gjennomsnitt for siste tre måneder sammenliknet med foregående tremånedersperiode. Sesongjustert. Prosent

20 Norges Bank 20 Arbeidsledighet AKU-ledighet, registrerte ledige og registrert ledige pluss personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak. Prosent. Sesongjustert. Februar 1997 – april 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå og NAV AKU-ledighet Registrert ledige Registrerte ledige pluss tiltak

21 Norges Bank 21 Sysselsetting (AKU) Antall 1000 personer. Sesongjustert. Desember 2006 – mars 2008 Kilde: Statistisk sentralbyrå

22 Norges Bank 22 Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst og verdivekst i BNP Fastlands-Norge Prosent. 1985 – 2008 Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå Underliggende utgiftsvekst Verdivekst i BNP Fastlands-Norge

23 Norges Bank 23 Realvalutakurser Avvik fra gjennomsnittet 1970 – 2008. Prosent Snitt januar - mai 2008 Relative konsumpriser Relative lønninger Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Finansdepartementet og Norges Bank Gjennomsnitt for ”oljealderen”

24 Norges Bank 24 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – april 2008 Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 20 pst. trimmet snitt KPI

25 Norges Bank 25 KPI, KPI-JAE og KPI-JAE + ”energitrend” 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – april 2008 KPI-JAE KPI-JAE + ”energitrend” Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) HP-filtrert (lamda=14400) energipristrend basert på anslagene for energiprisene i PPR 1/08 KPI

26 Norges Bank 26 Jan 97/07Jul 97/07Jan 98/08Jul 98/08 Prisvekst på norskproduserte varer og tjenester 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Startpunkt januar 1997 og januar 2007 2007 1997 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) Justert for avgifter og energi


Laste ned ppt "Norges Bank 11 Hovedstyret 28. mai 2008. Norges Bank 22 Styringsrenten Kilde: Norges Bank Strategiintervall 1/05 3/04 2/05 3/05 1/06 2/06 3/06 2/07 1/07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google