Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Date: 2003-02-02 - Page: 1 OrmenLangeOrmenLange Ormen Lange – flytter grenser Kristiansund 5. desember 2003 Anskaffelser i Ormen Lange.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Date: 2003-02-02 - Page: 1 OrmenLangeOrmenLange Ormen Lange – flytter grenser Kristiansund 5. desember 2003 Anskaffelser i Ormen Lange."— Utskrift av presentasjonen:

1 Date: 2003-02-02 - Page: 1 OrmenLangeOrmenLange Ormen Lange – flytter grenser Kristiansund 5. desember 2003 Anskaffelser i Ormen Lange

2 Date: 2003-02-02 - Page: 2 Anskaffelsesstrategi med kontraktsformer, tidsplaner og kommende aktiviteter for: Undervannsanlegg med rørledninger til land Landanlegg Eksportrør

3 Date: 2003-02-02 - Page: 3 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Produksjonsfasiliteter Undervannsanlegg 2xUMB Rørledninger til land Landanlegget Eksport rørledning Hege Blom Anskaffelsesleder Ormen Lange Landanlegg Jan O. Jansen Anskaffelsesleder Transport prosjektet Birgitte Nordvik Anskaffelsesleder Ormen Lange Offshore Rune Rein Anskaffelsesleder Ormen Lange Facilities

4 Date: 2003-02-02 - Page: 4 Ormen Lange er et internasjonalt prosjekt, og hvor oppdrag kun kan vinnes etter konkurranse mellom prekvalifiserte bedrifter Alle anskaffelser må utføres i overensstemmelse med the European Economic Act (EEA).

5 Date: 2003-02-02 - Page: 5 Alle større anskaffelser, inkl. strategier, skal godkjennes i lisensen Hydros overordnete mål er å legge forholdene til rette for en åpen og god anskaffelsesprosess hvor alle relevante leverandører gis så like forhold som mulig

6 Date: 2003-02-02 - Page: 6 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Norsk Hydro vil:  Sørge for at kvalifiserte norske bedrifter gis anledning til å tilby og konkurrere innenfor sine kjerneområder  Sørge for at næringslivet får informasjon om strategi og behov  Informere hovedkontraktorer om lokale leverandører av utstyr og tjenester

7 Date: 2003-02-02 - Page: 7 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Leverandør-kommunikasjon Leverandørnett Ormen Lange er nå opprettet, og samarbeidsavtale er etablert. Bruke leverandørnettet for kommunikasjon med leverandører og håndtering av informasjon. Gjennomføre en leverandørhåndtering som sikrer at alle relevante leverandører gis så like forhold som mulig, og også ivaretar internasjonale leverandører. Vi har etablert et system for håndtering av leverandørhenvendelser internt i prosjektet (Hydro). ormen.lange.lev@hydro.com

8 Date: 2003-02-02 - Page: 8 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Elementer av betydning for valg av strategi:  Kompleksitet og grensesnitt  Teknisk risiko/Kommersiell risiko  Klar definisjon av teknisk og kommersielt ansvar  Håndterbart antall kontrakter, som vil sikre konkurranse i markedet  Tilgjengelighet i markedet

9 Date: 2003-02-02 - Page: 9 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange

10 Date: 2003-02-02 - Page: 10 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange  Hvordan komme i “betraktning”  Melde interesse til og komme i dialog med “riktig” adressat (Hydro/kontraktor)  Være kvalifisert (Achilles)  “Normale” kriterier for en eventuell ytterligere kvalifisering relatert til det spesifikke oppdrag.  Tilfredsstille eventuelle offentlige krav/Relevante kvalifikasjoner (Off. godkjennelser etc. for bl. a. bygg og anlegg)  HMS “rulleblad”  Relevant erfaring  Gjennomføringsevne  Tilgjengelig kapasitet (organisasjon og anlegg/utstyr)  Finansiell styrke

11 Date: 2003-02-02 - Page: 11 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Noen råd til bedrifter som ønsker å konkurrere om oppdrag:  Inngå strategiske allianser og arbeidsfelleskap der dette kan bedre konkurranseposisjonen (avklare kontraktsansvarlig).  Være pågående overfor utnevnte hovedkontraktorer for å komme i posisjon for underleveranser  Være oppmerksom på selskapets krav til sikkerhet, kvalitet og finansiell styrke

12 Date: 2003-02-02 - Page: 12 The Challenge OrmenLangeOrmenLange Ormen Lange on the Atlantic Margin Ormen lange er et krevende prosjekt som setter store krav til våre leverandører Skal vi lykkes må vi ha med oss leverandører med tilsvarende krav til sikkerhet, kvalitet, gjennomføringsevne og finansiell styrke.

13 Date: 2003-02-02 - Page: 13 Anskaffelsesstrategi med kontraktsformer, tidsplaner og kommende aktiviteter for Undervannsanlegg med rørledninger til land

14 Date: 2003-02-02 - Page: 14 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Offshore Undervanns Produksjonssystemer:  Omfatter 2 stk 8-slots Templates, 8 x-mas trees, Control system Tie-in system, Opsjoner for vider utbygging  Kontraktstype/prisformat EPC. Lump sums for definerte utstyrsenheter  Tidsplan Kontrakt tildelt FMC Kongsberg Systems (25.11.03)

15 Date: 2003-02-02 - Page: 15 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Offshore Undervanns stein installasjoner:  Omfatter Stein installasjoner i 2004 (ca. 250.000m 3 ) Stein installasjoner i 2004-2007 ( ca. 1.100.000m 3) inkl. opsjoner)  Kontraktstype/prisformat ePCI kontrakt. ”Lump sums” for predefinerte aktiviteter.  Tidsplan Forespørsel (ITT): 18.07.03 Kontrakt:15.12.03

16 Date: 2003-02-02 - Page: 16 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Offshore Undervanns sjøbunnspreparering (Dredging):  Omfatter Bearbeiding av sjøbunn før rørlegging for å gjøre rørlegging praktisk mulig.  Kontraktstype/prisformat Lump sums for mob./demob. Dagrater for sjøbunnspreparering.  Tidsplan Forespørsel (ITT): 15.12.03 Kontrakt:15.02.04

17 Date: 2003-02-02 - Page: 17 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Offshore Undervanns sjøbunnspreparering (Trenching):  Omfatter Nedgraving av mindre rør etter rørlegging for mekanisk beskyttelse.  Kontraktstype/prisformat Lump sums for mob./demob. Lump sums/dagrater for utførelse  Tidsplan Forespørsel (ITT): 15.08.04 Kontrakt:15.11.04

18 Date: 2003-02-02 - Page: 18 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Offshore Anskaffelse av rørmaterialer og utstyr:  Omfatter  Rørmaterialer, bend og utbulings-”stoppere”  Coating  Anoder  Ventiler  Kontraktstype/prisformat Disse innkjøpene vil bli basert på faste priser, og blir koordinert med Transport prosjektet/Statoil.  Tidsplan Kontrakt rørmaterialer etc. tildelt Mitsui/Sumitomo (13.11.03) Kontrakt vekt-coating tildelt Bredero Shaw Norway (03.11.03)

19 Date: 2003-02-02 - Page: 19 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Offshore Installasjon av 30” rørledninger, grunt vann:  Omfatter Installasjon av 30” rørledningene fra Nyhamna ut til raskanten, inkl. 42” eksport ledning ut til KP 33.  Kontraktstype/prisformat Ren installasjonskontrakt basert på Lump sums og dagrater. Blir koordinert med Transport prosjektet.  Tidsplan Kontrakt tildelt Allseas Marine Contractors S.A ( 13.11.03)

20 Date: 2003-02-02 - Page: 20 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Offshore Installasjon tunge Subsea strukturer :  Omfatter Installasjon (tung løft) av subsea strukturer i 2005.  Kontraktstype/prisformat Ren installasjonskontrakt basert på lump sums.  Tidsplan Forespørsel (ITT): 17.10.03 Tildeling:01.04.04

21 Date: 2003-02-02 - Page: 21 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Offshore Øvrige Marine Installasjoner:  Omfatter installasjon av:  30” rørledning, dypt vann  MEG linjer  Strukturer, (Tie-in) operasjoner.  Kontraktstype/prisformat I nstallasjonskontrakt(er) basert på Lump sums og dagrater. Høyst sannsynlig mer enn en kontrakt.  Tidsplan Forespørsel (ITT): 24.10.03 Tildeling:01.04.04 (Inst. Kontrollkabler noe senere)

22 Date: 2003-02-02 - Page: 22 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Offshore Kontrollkabler (Umbilicals):  Omfatter 2 stk kontrollkabler fra Nyhamna ut til feltet. Kontraktstype/prisformat EPC kontrakt(er), basert på Lump sums. Tidsplan Forespørsel (ITT): 13.02.04 Tildeling: 01.07.04  Installasjon av kontr.kabler Tidsplan Forespørsel (ITT): 01.07.04 Tildeling: 01.10.04

23 Date: 2003-02-02 - Page: 23 OrmenLangeOrmenLange Pipeline Engineering Tildelt Reinertsen Engineering Sept. 03 Coating of linepipe Hydro/Statoil Tildelt Bredero Shaw Norway 03.11.03 Provision of Linepipe (incl. bends etc.) Hydro/Statoil Tildelt Mitsui & Co Norway A.S and Sumitomo 13.11.03 Marine Installation/Shallow water Hydro/Statoil Tildelt Allseas Marine Contractors S.A 13.11.03 Subsea Production Systems Tildelt FMC Kongsberg Systems 25.11.03 Kontraktsstrategi Ormen Lange Tildeling store kontrakter - Offshore Tildelt

24 Date: 2003-02-02 - Page: 24 OrmenLangeOrmenLange Subsea Rock Installation18.07.0315.12.03 Dredging 15.12.0315.02.04 Installation of: (more than one contract) 17.10.03/01.04.04 30” Deep water installation, 24.10.03 MEG lines installation, Structures installation & Tie-in operations, Heavy lift structures installation Kontraktsstrategi Ormen Lange Tildeling store kontrakter - Offshore TildelingITT

25 Date: 2003-02-02 - Page: 25 OrmenLangeOrmenLange Survey services24.11.0301.03.04 Umbilicals13.02.0401.07.04 Installation of Umbilicals01.07.0301.10.04 Trenching (Jetting)15.08.0415.11.04 Kontraktsstrategi Ormen Lange Tildeling store kontrakter - Offshore ITTTildeling

26 Date: 2003-02-02 - Page: 26 OrmenLangeOrmenLange Typiske varer og tjenester som kan være aktuelt å anskaffe lokalt/regionalt Varer og tjenester Subsea og Marine Mindre fabrikasjonsarbeider: stål-strukturer, ekspansjons-sløyfer (spools), etc. Mellomlagring av rør Base-tjenester, på mellomlager/ utlastingssted Levering av stein i forb. med steindumping Sjøbunns og rør prosjektering Fabrikasjon av større subsea strukturer, eks rammer og beskyttelsesstruktur Coating av rør Spoling/sveising rør


Laste ned ppt "Date: 2003-02-02 - Page: 1 OrmenLangeOrmenLange Ormen Lange – flytter grenser Kristiansund 5. desember 2003 Anskaffelser i Ormen Lange."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google