Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOG - Leverandørnett Olje og Gass

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOG - Leverandørnett Olje og Gass"— Utskrift av presentasjonen:

1 LOG - Leverandørnett Olje og Gass
- arbeider for dine muligheter Vil disposisjonsmessig gå inn på: Karakteristika ved LOG Hvordan og hva arbeider LOG med Hva får man tilgang til ved å være med i netteverket

2 Hva er LOG? Nasjonalt og bransjeovergripende nettverk
Åpent for internasjonale bedrifter Ett leverandørnettverk som fokuserer på flere olje- og gassprosjekter Arbeider prosjektorientert Regional forankring i flere regioner (noder) Representative styrende organer Ikke næringspolitisk aktør Nasjonalt og bransjeovergripende nettverk organisert som en interesseorganisasjon – non profit åpent for alle norske bedrifter Åpent for internasjonale bedrifter når det tjener nettverkets interesser Arbeider prosjektorientert basert på samarbeidsavtaler med operatørselskapene Ett nettverk som fokuserer på flere olje- og gassprosjekter Regional forankring i flere regioner (noder) Medlemsmassen bredt representert i alle styrende organer hva gjelder bransje, bedriftsstørrelse og geografi NB! Ikke næringspolitisk aktør

3 400 – 500 medlemsbedrifter Medlemmer i LOG
Varierende bedriftsstørrelse store bedrifter; typiske hovedkontraktører små og mellomstore bedrifter; typiske underleverandører Alle bransjer som har verdiskaping mot olje- og gassindustrien er representert God geografisk spredning - tunge regioner er: Midt-Norge Østlandet Rogaland / Hordaland

4 Styrende organer i LOG Representantskap Sveinung Skogen Nordland Molab, Mo i Rana John Sandøy (leder) Midt-Norge Molde Jernvareforretning, Molde Torgeir Thorn Midt-Norge Axess, Molde Stein A. Schnell Midt-Norge Oss-nor, Kristiansund Einar Øien Midt-Norge Misund Bruk, Midsund Randi Gresseth Midt-Norge Aker Kværner Verdal, Verdal Elin Knudsen Midt-Norge Vigor, Orkanger Roald Leivestad Vestlandet INC gruppen, Florø Kristian Utkilen Vestlandet Energiparken i Risavika, Stavanger Hallgeir Skogen Sørlandet/Østlandet Grenland Offshore, Langesund Tone Nygård (nestleder) Innlandet/Østlandet Intelligent Quality, Vinstra Kjell Rune Nakkestad Sørlandet Ikon, Kristiansand Styret Styreleder Tove Strand Trana Verdal Aker Kværner Verdal AS  Personlig vara Frank Wettland Trondheim Aker Reinertsen AS   Nestleder Per Arne Rindarøy Aukra Aukra Maritime AS Personlig vara Tore Nordal Ålesund Naturgass Møre AS   Styremedlem Arnt Wærnes Kristiansund Oss-Nor AS Personlig vara Stig-Helge Lilleholt Sandnessjøen SveTek AS    Styremedlem Sigve Aabø Stavanger R&M Industrier AS Personlig vara Arne Martinsen Farsund Einar Øgrey as   Styremedlem Lars Chr. Haugerud Oslo Bosch Rexroth AS Personlig vara Harald Bakke Gjøvik EAB Engineering AS Representantskapet sikrer geografisk bred forankring til medlemsbedriftene. Representantskapet velger og fører tilsyn med styret, i tillegg til å være en strategisk ressurs. Styret skal gjenspeile medlemsmassen geografisk, bransjemessig og størrelsesmessig. Fra denne regionen: Kristian Utkilen i representantskapet Sigve Aabø, R&M i styret som styremedlem

5 Koordinering allianser/samarbeid Medlemsdatabase
LOG strategi Hovedmål Størst mulig andel av leveransene i de utvalgte prosjekter skal gå til LOGs medlemsbedrifter. LOG er en effektiv organisasjon som i stor grad benytter ny og moderne teknologi i formidling av informasjon som er relevant for leverandørene. Informasjonsformidling Koordinering allianser/samarbeid Medlemsdatabase Virkemidler: Resultater Nettverksaktiviteten er bygget opp omkring de tre fundamentene som vist. Kompetansebygging

6 og prosjektnettsteder
Samarbeidsmodell LOG Nord - regionale prosjektaktiviteter LOG Fjord Farsundsbassenget LOG Øst LOG felles portal, medlemsdatabase og prosjektnettsteder felles prosjekt- aktiviteter Regionale prosjektaktiviteter ivaretas av samarbeidende organisasjoner basert på formell samarbeidsavtale De regionale prosjektorganisasjonene har status som noder i LOG får tilgang til og benytter LOGs nettsted og arbeidsverktøy LOG assisterer de regionale nodene kompetanse produktutvikling kursmateriell webredigering operatørkontakt m.m. Gjennom denne modellen nyter de regionale bedriftene godt av å være med i et større nettverk med bedrifter fra hele landet – mulige kunder? NB! Søker samarbeidspart i denne regionen

7 Nettverkstjeneste i prosjekt Gjøa
Samarbeidsavtale med Statoil LOG Fjord samarbeidspart regionalt Prosjektnettsted Formidling av leverandørrelevant informasjon Kontraktstruktur Leverandørseminarer flere steder Arena for samarbeid og allianser Regionalt kompetansearbeid Kontraktsseminarer for hovedkontraktene Løpende prosjektinformasjon Samarbeidsavtale med utbyggingsoperatør Statoil inngått om informasjonsformidling til det norske leverandørmarkedet Samarbeidsavtale med LOG Fjord inngått som regional node i Sogn og Fjordane Drifte prosjektnettsted for leverandører , NB leverandørrelevant informasjon Leverandørseminarer flere steder Arena for samarbeid og allianser Regionalt kompetansehevende arbeid i Sogn og Fjordane Kontraktsseminarer for de viktigste hovedkontraktene Løpende prosjektinformasjon

8 Prosjekter i tillegg til Gjøa
Prosjekt under utbygging Ormen Lange (Hydro / Shell) Prosjekter under oppstart Skarv-Idun (BP) Prosjekter i tidligfase Farsundsbassenget (Hydro) Shtokman? Flere kommer til Prosjekt under utbygging Ormen Lange (Hydro / Shell) Prosjekter under oppstart Skarv-Idun (BP) Gjøa (Statoil/Gaz de France) Prosjekter i tidligfase Farsundsbassenget (Hydro) Shtokman? Flere kommer (under forhandling)

9 LOG samarbeider med flere operatører
NB! Her kommer det flere. De mindre operatørselskapene som har etablert seg på norsk sokkel mener vi er meget interessante i denne sammenhengen.

10 Hva kan LOG tilby operatørene?
Avlasting, spesielt anskaffelse God fokus på prosjektene i leverandørmarkedet Prosjektnettsted for leverandører Regional kompetansebygging Flere leverandører er kvalifiserte Møteplasser og fagseminarer Skape og oppfylle realistiske forventninger God informasjonsspredning og goodwill Tar ikke næringspolitisk rolle I noen prosjekter gjelder dette i like stor grad hovedkontraktørene som operatør! Avlaste anskaffelsesfunksjonen Etablere og drifte prosjektnettsted for leverandører Forestå regional kompetansebygging for å møte kravspesifikasjonene i prosjektene Bidra til at flere leverandører er kvalifiserte bedre/sunnere konkurranseklima Tilrettelegging av møteplasser og fagseminarer regionalt og nasjonalt Bidra til å skape og oppfylle realistiske forventninger mht ringvirkninger som følge av prosjektene Bidra til god informasjonsspredning og dermed goodwill for prosjektene både nasjonalt og regionalt Tar ikke næringspolitisk rolle – NB! Dette er svært viktig

11 Prosjekt Ormen Lange Samarbeidssavtale med Hydro/Shell siden 2003
God tilgang på relevant informasjon Viktig og dynamisk nettsted Møteplasser og kontraktseminarer Godt tilrettelagt for samarbeid og allianser Økt regional verdiskaping gjennom kompetansebygging Fokus og oppmerksomhet – godt konkurranseklima! Største norske leveranseandel noensinne Største norske leveranseandel i Norges største utbyggingsprosjekt 78% på landanlegget 65% for hele anlegget (prosessanlegg/offshore/Langeled) Leverandørnettets eksistens har bidratt til dette (ref. Hydro) Større analyse skal gjøres felles av Hydro og LOG høsten 2007, hvor man skal se på den totale verdiskaping som følge av Ormen Lange. Møreforsking er hyret inn som utførende for denne analysen.

12 Prosjekt Skarv-Idun Samarbeidsavtale med BP
LOG Nord samarbeidspart regionalt Prosjektnettsted Leverandørseminar flere steder i landet Kontraktstruktur med leverandørrelevant informasjon Regionalt kompetansearbeid i Nordland Kontraktseminar for de viktigste hovedkontraktene Løpende prosjektinformasjon Samarbeidsavtale med operatør inngått Samarbeidsavtale med LOG Nord som regional node inngått Prosjektnettsted for leverandører Leverandørseminar flere steder i landet Kontraktstruktur med leverandørrelevant informasjon Regionalt kompetansearbeid i Nordland Kontraktseminar for de viktigste hovedkontraktene Løpende prosjektinformasjon

13 Prosjekt Shtokman Avventer utviklingen
Hadde avtale med Hydro for initiell fase Prosjektnettsted for leverandører Bidra til et ”koblingspunkt” mellom norske og russiske leverandørbedrifter LOG samarbeider med andre norske organisasjoner Hjelp til å finne riktig partner på russisk side Avtale med Hydro (for initiell fase) om informasjonsformidling til det norske leverandørmarkedet Etablere og drifte prosjektnettsted for leverandører Bidra til et ”koblingspunkt” for samarbeid og allianser mellom norske og russiske leverandørbedrifter LOG har så langt vært koordinert med Hydro og Statoils initiativ i NVR. Følger også med på hva de store norske leverandøraktørene gjør. LOG vil på norsk side samarbeide med andre norske organisasjoner er i dialog med Intsok, Norsk Industri, Innovasjon Norge, SIVA, Achilles, Petro Arctic, Olje- og Energidepartementet m.fl. Hjelp til å finne riktig partner på russisk side

14

15 Åpent område: Generell informasjon fra bransjen, om LOG, medlemskap, påmeldingsskjema, prosjekter/noder m.m.

16 Lukket område for medlemmer – passordbeskyttet:
Komplett oversikt over alle medlemsbedrifter (kontaktinformasjon, produkt/tjenester m.m.) Vedlikehold av opplysninger registrert på egen bedrift Søke i medlemsdatabasen Lese nyhetssaker (hele saken) Spørsmål og svar Lage og få publisert saker/nyheter fra egen bedrift

17 Tilgang til de ulike prosjektene med tilhørende nyheter, kontraktsstruktur m.m.
Alle prosjektene har selvstendige nettsider.

18 Tilgang til de ulike prosjektene med tilhørende nyheter, kontraktsstruktur m.m.
Alle prosjektene har selvstendige nettsider.

19 Tilgang til de ulike prosjektene med tilhørende nyheter, kontraktsstruktur m.m.
Alle prosjektene har selvstendige nettsider.

20 Nodene har egne nettsider

21

22 Suksesskriterier for LOG
Nettverk åpent for alle Samarbeidsavtaler med operatørselskapene Søker nært samarbeid med hovedkontraktørene Ikke næringspolitisk virksomhet Regional forankring og identitet God og etterspurt tjeneste for operatør og leverandører God integrering av medlemsbedriftene Kostnadseffektiv organisasjon/administrasjon Nettverk åpent for alle uten geografiske begrensninger bransjeovergripende Samarbeidsavtaler med operatørselskapene Ikke næringspolitisk virksomhet Forankring og identitet i de regioner hvor man har aktivitet Effektiv, kvalitativt god og etterspurt tjeneste til både operatør og leverandører God integrering av medlemsbedriftene bred representasjon i de styrende organer Kostnadseffektiv organisasjon/administrasjon

23 Bli medlem i LOG Medlemsfordeler:
Tilgang til mye viktig leverandørrelevant informasjon om prosjektene Tilgang til nasjonalt nettverk av mer enn 400 bedrifter Tilgang til regionalt nettverk aktuell node Presentasjon av bedrift og bedriftens produkter Kostnadsfri profilering av egen bedrift Velfungerende arena for mulig samarbeid og allianser Aktiv bruker av nettverket og informasjonen har mye nytte for meget lav medlemskostnad. NB! Samarbeid med Trainingportal.no Medlemsfordeler: Informasjonen fås gjennom leverandørseminar, møteplasser og medlemsportalen på nett. Informasjon om prosjektene for bruk i eget posisjonerings- og salgsarbeid. Tilgang til nasjonalt nettverk av gjennom LOG nasjonal Regionalt nettverk for Østlandet gjennom noden LOG Øst. Presentasjon av bedrift og bedriftens produkter (redigerbart selv) i vår medlemsdatabase som er søkbar og kan benyttes i leverandørsøk. Mulighet til kostnadsfri profilering av egen bedrift gjennom Nyhetsbrev som sendes ut med aktuell prosjektinformasjon. Relevante nyheter om egen bedrift får meget god og målrettet distribusjon gjennom dette. Databasen og nettverket er en velfungerende arena for å finne frem til mulige samarbeid og allianser. De bedriftene som aktivt bruker nettverket og informasjonen man effektivt har tilgang til bekrefter at nettverket er meget nyttig for en meget lav medlemskostnad.

24 Et hav av muligheter Grip sjansen
Leverandørindustrien har et hav av muligheter også i årene fremover! Som medlem av LOG økes dine muligheter for oppdrag og leveranser! Hvordan mulighetene økes vil vi nå komme inn på.

25 Bli medlem i LOG Årlig serviceavgift: 1-5 årsverk kr 2.000,-
Førstegangs registreringsavgift kr 1000,- Tilpassede avtaler for konserner og partnere Nettverket baserer det videre arbeid på de gode resultatene fra tidligere prosjekter Nettverkskonseptet er utprøvd med gode erfaringer gjennom Ormen Lange LOG arbeider aktivt for at medlemmene og norsk leverandørindustri skal få størst mulig andel av leveransene Som medlem i LOG styrkes dine muligheter Gjennom ett medlemskap er man både medlem i LOG og evt. samtidig i aktuell node. Serviceavgift har vært uforandret siden 2003. Vær rask med innmelding da det er forventet en indeksregulering etter årsmøtet i mars!

26 Olje- og gassbransjen? Som ny aktør kan kanskje olje- og gassbransjen fortone seg slik??

27 Olje- og gassbransjen? Men man ønsker gjerne at det isteden skal være slik?

28 LOG- Leverandørnett Olje og Gass
- arbeider for dine muligheter MEN DET BØR VÆRE SÅNN! Samarbeid gjennom leverandørnettverk som LOG, kan eliminere terskelen for å komme vellykket inn i olje- og gassbransjen. Store og små aktører i samarbeid til felles beste. Vi har formelt og uformelt samarbeid med andre aktører I bransjen. Achilles, Norsk Industri O&G, NPF, Intsok, OLF, Innovasjon Norge, OED, SIVA og Petro Arctic De som er interessert å være med på dette kan ta kontakt med meg etterpå. Takk for meg!


Laste ned ppt "LOG - Leverandørnett Olje og Gass"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google