Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gassfylket Møre og Romsdal Rådgiver Trond S. Kristiansen Møre og Romsdal fylke Ulsteinvik, 07.11.05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gassfylket Møre og Romsdal Rådgiver Trond S. Kristiansen Møre og Romsdal fylke Ulsteinvik, 07.11.05."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gassfylket Møre og Romsdal Rådgiver Trond S. Kristiansen Møre og Romsdal fylke Ulsteinvik, 07.11.05

2 The fuel of the 21st century Shell Energy-2004 Oil Gas Clean Abundant Cost competitive Clean Abundant Cost competitive mln boe/d 0 25 50 75 100 125 150 198019902000201020202030

3 Kraftbalansen i Møre og Romsdal Produksjon Kilde: Istad

4 Kraftkrise i følge Sjefen for Statnett frykter mørke midtnorske hjem i 2010 hvis det ikke umiddelbart settes i gang bygging av gasskraftverk. NRK 01.11.05 - Dagens system kan ikke betjene forbruket 2010 ! Konsernsjef Odd Håkon Hoelsæter

5 CO 2 -verdikjede-prosjektet (Arbeidstittel) MÅL: - Innan 2020 skal energiproduksjonen i Møre og Romsdal / Norskehavet operere etter retningsliner som tar omsyn til det 21. hundreåret sine krav til både miljø og verdiskaping. delmål er: Få etablert gasskraftverk i Møre og Romsdal med CO 2 -handtering innan 2010. Få etablert gasskraftverk i Møre og Romsdal med CO 2 -handtering innan 2010. Få etablert ei CO 2 -verdikjede i Norskehavet innan 2015. Få etablert ei CO 2 -verdikjede i Norskehavet innan 2015.

6 Kyotomåla nåes offshore -2 0 2 4 6 8 Samlet nasjonale Offshore Fastland 1990 1995 2000 2005 Kyoto mål 2010 Økte CO 2 -utslipp [Mill. tonn CO 2 ] Norsk sokkel har doblet sine utslipp siden 1990 Gasseksport Kraft fra M&R vil senke utslippa med 4 mill tonn

7 Frå industri-død til vekst!

8 Skal jeg bruke ”verktøykassa” ?..eller skal jeg la bedrifts- økonomene bestemme? Staten har valget

9 18 20 Produced (bn boe) Reserves (bn boe) Resources and Exploration Potential Et hav av muligheter !

10 Norskehavsregionen 1.Det er viktig at de betydelige naturgassressursene i Norskehavet blir forvaltet i tråd med de langsiktige politiske vedtak som ligger til grunn for den nasjonale petroleumspolitikken. 2.Vurdering av aktuelle ilandføringslokaliteter på kysten fra Møre og Romsdal i sør til Nordland i nord må være en del av det utredningsarbeidet som må gjøres for å kunne vurdere ny gassinfrastruktur i Norskehavet. 3.De Regional- og distriktspolitiske målsettinger må tillegges betydelig vekt ved valg av ny gassinfrastruktur.Ved utformingen av ny gassinfrastruktur i Norskehavet må det bli tatt hensyn til mulig regional verdiskaping og sysselsetting fra gassressursene. 4.Fylkestingene i Norskehavsregionen mener det også bør være nødvendig å se flere felt og større områder i sammenheng når fremtidige transportløsninger skal etableres.

11 OEDs syn St.prp 53 [2004 –05] Det er selskapa sine eigne lønnsemdsvurderingar som ligg til grunn for [løysinga] som er vald for gassen fra Statfjord seinfaseprosjektet. […] Desse selskapa ynskjer størst mogleg verdiskaping og effektivitet, og kombinert med eit godt rammeverk vil dette også gje den beste løysinga for samfunnet.

12 Nye ilandføringer For: +Flere nye funn +Behov for ny gasskapasitet +Politisk støtte +Klimautfordringene Mot: –Kraftkrisen –Passiv stat –Sterke eksterne interesser ”Kårstø-lobbyen” Selskapenes eierinteresser EU - energi og arbeidsplasser

13 Gass - norsk sokkel og forbruk (2004 tall) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EksportReinjeksjonSokkelenInnenlands Mrd. Sm3/år Naturgass NGL 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Mill. Sm3/år VarmeTransportRåstoffGasskraft Fra 2007

14 LNG – et vekstmarked a global challenge – regional opportunities

15 LNG-Hydro Sunndalsøra

16 Local Diary, Elnesvågen- Tine Environmental eff. Oil->Gas Total eff. Co2 25 % 30 % NOx 70 % 83 % Svovel 100 % 100 % Støv/partikl. 100 % 100 % Environmental eff. Oil->Gas Total eff. Co2 25 % 30 % NOx 70 % 83 % Svovel 100 % 100 % Støv/partikl. 100 % 100 %

17 LNG-ship-tecnology Local expertice

18 Småslala LNG-produksjon Norsk teknologi Bilde fra Gasnor

19 Gassfylket Møre og Romsdal Tilgang på gass i 100 år Nye ilandføringar og prosessering CO 2 -verdikjede Gassen til: Kraft Industri Varme

20 Gassfylket Møre og Romsdal Tilgang på gass i 100 år Nye ilandføringar og prosessering CO 2 -verdikjede Gassen til: Kraft Industri Varme

21 Gassfylket Møre og Romsdal Tilgang på gass i 100 år Nye ilandføringar og prosessering CO 2 -verdikjede Gassen til: Kraft Industri Varme

22 En god energiforsyning CO 2 -verdikjede Gass Nye fornybare/energieffektivisering

23 Energiprogrammet Møre og Romsdal Styringsgruppe Administrasjon CO 2 - Prosjektet Oppstart 07.11.05 Nye fornybare Gass-satsinga ForslagForslag


Laste ned ppt "Gassfylket Møre og Romsdal Rådgiver Trond S. Kristiansen Møre og Romsdal fylke Ulsteinvik, 07.11.05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google