Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gassfylket Møre og Romsdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gassfylket Møre og Romsdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gassfylket Møre og Romsdal
Rådgiver Trond S. Kristiansen Møre og Romsdal fylke Ulsteinvik,

2 The fuel of the 21st century Shell Energy-2004
Oil Gas Clean Abundant Cost competitive mln boe/d 25 50 75 100 125 150 1980 1990 2000 2010 2020 2030

3 Kraftbalansen i Møre og Romsdal
Produksjon Kilde: Istad

4 Kraftkrise i følge - Dagens system kan ikke betjene forbruket 2010 !
Sjefen for Statnett frykter mørke midtnorske hjem i 2010 hvis det ikke umiddelbart settes i gang bygging av gasskraftverk. NRK Konsernsjef Odd Håkon Hoelsæter

5 CO2-verdikjede-prosjektet (Arbeidstittel)
 MÅL: - Innan 2020 skal energiproduksjonen i Møre og Romsdal / Norskehavet operere etter retningsliner som tar omsyn til det 21. hundreåret sine krav til både miljø og verdiskaping. delmål er: Få etablert gasskraftverk i Møre og Romsdal med CO2-handtering innan 2010. Få etablert ei CO2-verdikjede i Norskehavet innan 2015.

6 Kyotomåla nåes offshore
Norsk sokkel har doblet sine utslipp siden 1990 -2 2 4 6 8 Samlet nasjonale Offshore Fastland Kyoto mål 2010 Økte CO2-utslipp [Mill. tonn CO2] Kraft fra M&R vil senke utslippa med 4 mill tonn Gasseksport

7 Frå industri-død til vekst!

8 Skal jeg bruke ”verktøykassa”
Staten har valget ..eller skal jeg la bedrifts- økonomene bestemme? Skal jeg bruke ”verktøykassa” ?

9 Et hav av muligheter ! 20 18 Produced (bn boe) Reserves (bn boe)
Resources and Exploration Potential 20 Three petroleum provinces; The North Sea, The Norwegian Sea and The Barents Sea. Over 30 years after production started, about one quarter of the overall recoverable resources are produced and sold. That leaves three quarters for future activity, out of which one quarter is still waiting to be discovered. provinces varies in maturity.  The North Sea is a well known area . Exploration in this area has been both extensive and successful 40 producing fields. Still substantial potential. About one third of the undiscovered resources are expected to be found here. About 500 prospects are recorded, the majority larger than 30 million boe recoverable. Many of these prospects are close to existing infrastructure and many of them will be profitable through developments as tie-ins. Exploration in the Norwegian Sea started in 1980 5 producing fields in this province. 36 discoveries have been made. Hence, part of the Norwegian Sea is well known. However, other parts aren’t even opened for petroleum activity. near the coast, controversial. The environment is sensitive and the areas are crucial for Norwegian fisheries. Hence, the government has initiated a broad environmental impact assessment which is summarized in the Lofoten-Barents Sea Impact Assessment Report. Future activity in these areas will depend on the outcome of the ongoing evaluations of this report. A public hearing based on the mentioned report was closed on the 1 October and the Government is expected to draw its conclusions this fall. In the event that sensitive areas are opened for petroleum activities companies must comply with strict requirements regarding the environment and other users of the sea. the Barents Sea is believed to be a petroleum province where it is possible to make large discoveries in the future. Upcoming exploration results in the Russian sector of the Barents Sea may be significant for the understanding of the geology on the Norwegian side. However, future activity in the Bartens Sea is also pending on the outcome of the ongoing impact assessments. 18

10 Norskehavsregionen INGEN AV DISSE
Det er viktig at de betydelige naturgassressursene i Norskehavet blir forvaltet i tråd med de langsiktige politiske vedtak som ligger til grunn for den nasjonale petroleumspolitikken. Vurdering av aktuelle ilandføringslokaliteter på kysten fra Møre og Romsdal i sør til Nordland i nord må være en del av det utredningsarbeidet som må gjøres for å kunne vurdere ny gassinfrastruktur i Norskehavet. De Regional- og distriktspolitiske målsettinger må tillegges betydelig vekt ved valg av ny gassinfrastruktur .Ved utformingen av ny gassinfrastruktur i Norskehavet må det bli tatt hensyn til mulig regional verdiskaping og sysselsetting fra gassressursene. Fylkestingene i Norskehavsregionen mener det også bør være nødvendig å se flere felt og større områder i sammenheng når fremtidige transportløsninger skal etableres. INGEN AV DISSE

11 OEDs syn St.prp 53 [2004 –05] Det er selskapa sine eigne lønnsemdsvurderingar som ligg til grunn for [løysinga] som er vald for gassen fra Statfjord seinfaseprosjektet. […] Desse selskapa ynskjer størst mogleg verdiskaping og effektivitet, og kombinert med eit godt rammeverk vil dette også gje den beste løysinga for samfunnet.

12 Nye ilandføringer For: Mot: Flere nye funn Kraftkrisen Passiv stat
Behov for ny gasskapasitet Politisk støtte Klimautfordringene Mot: Kraftkrisen Passiv stat Sterke eksterne interesser ”Kårstø-lobbyen” Selskapenes eierinteresser EU - energi og arbeidsplasser

13 Gass - norsk sokkel og forbruk (2004 tall)
1400 Naturgass NGL 1200 1000 90 80 800 Fra 2007 Mill. Sm3/år 70 600 60 400 50 Mrd. Sm3/år 200 40 30 Varme Transport Råstoff Gasskraft 20 10 Eksport Reinjeksjon Sokkelen Innenlands

14 LNG – et vekstmarked a global challenge – regional opportunities

15 LNG-Hydro Sunndalsøra

16 Local Diary, Elnesvågen- Tine
Environmental eff Oil->Gas Total eff. Co % % NOx % % Svovel % % Støv/partikl % %

17 LNG-ship-tecnology Local expertice

18 Småslala LNG-produksjon Norsk teknologi
Bilde fra Gasnor

19 Gassfylket Møre og Romsdal
Tilgang på gass i 100 år Nye ilandføringar og prosessering CO2-verdikjede Gassen til: Kraft Industri Varme

20 Gassfylket Møre og Romsdal
Tilgang på gass i 100 år Nye ilandføringar og prosessering CO2-verdikjede Gassen til: Kraft Industri Varme

21 Gassfylket Møre og Romsdal
Tilgang på gass i 100 år Nye ilandføringar og prosessering CO2-verdikjede Gassen til: Kraft Industri Varme

22 En god energiforsyning
CO2-verdikjede Gass Nye fornybare/energieffektivisering

23 Energiprogrammet Møre og Romsdal
Forslag Styringsgruppe Administrasjon Oppstart CO2-Prosjektet Gass-satsinga Nye fornybare


Laste ned ppt "Gassfylket Møre og Romsdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google