Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørnett Ormen Lange - LOL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørnett Ormen Lange - LOL"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørnett Ormen Lange - LOL
Status, arbeidsform og aktiviteter prosjektleder Odd Tore Finnøy LOL – Leverandørnett Ormen Lange

2 LOL’s bakgrunn Hydros konsekvensutredning (KU) angir betydelige muligheter for regionen omkring Aukra KU forutsetter aktivt engasjement fra næringslivet Initiativ fra Gass-ROR (6 kommuner omkring Aukra) og Molde Næringsforum i samarbeid med M&R fylke og NHO for etablering av et leverandørnett Som koordinator for etableringen og interimsfasen ble Molde Næringsforum (MNF) valgt Et interimsstyre, bestående av 7 representanter fra næringslivet og 1 representant fra M&R fylkeskommune, har arbeidet fra januar frem til formell stiftelse

3 Hvorfor leverandørnett?
Erfaringer fra tidligere utbygginger og andre større prosjekter tilsier at positive effekter for regionalt næringsliv ikke kommer uten videre Midt Norsk næringsliv har generelt sett ikke vært fokusert mot olje-/gass markedet tidligere Kontraktene blir meget store og mindre bedrifter må samarbeide for å ha kapasitet nok og for å være konkurransedyktig nok

4 Investeringer i landanlegget
Norske leveranser til bygging av landanlegget er beregnet til nær 5,7 mrd kr eller 51% av investeringene Regionale leveranser fra Molderegionen er beregnet til vel 850 mill kr, eller 15% av de norske leveransene Kilde: Hydro (KU)

5 Interimstyrets arbeid
Hovedoppgaver: Finne en hensiktsmessig samarbeidsmodell for næringslivet i Midt-Norge Utarbeide prosjektbeskrivelse for LOL Etablere en basis finansiering for prosjektet Starte ansettelsesprosessen for prosjektleder Forberede etablering og oppstart av prosjektet Status: Konstituerende møte ble avholdt 26. mars 2003 Interimsstyrets arbeid er dermed avsluttet

6 Viktigste egenskaper for LOL
Etablert som en interesseorganisasjon Alle bedrifter i Norge kan være medlem Nært samarbeid med utbygger og hovedkontraktører Ivareta utbyggers og medlemsbedrifters behov for formidling av informasjon om Ormen Lange Koordinere og dyktiggjøre medlemsbedrifter i deltakende regioner som ønsker å levere til Ormen Lange prosjektet Aktiv virksomhet mot regionalt næringsliv, med skolering, oppfølging og kobling av bedrifter NB! Omfanget av regional aktivitet vil være i forhold til oppslutningen om LOL i den aktuelle regionen

7 Samarbeidsmodell Norsk Hydro LOL styre Hovedkontraktører LOL
Prosjektleder Styremedlemmer fra: Bedriftene i Aukra (1) Bedriftene i Molde (1) Bedriftene i Gass-ROR (1) Bedriftene i NHO / M&R (2) Bedriftene i NHO / Trøndelag (2) Regionale koordinatorer Medlemsbedrifter LOL

8 Styre og ledelse i LOL Styre: Prosjektleder: Regionale koordinatorer:
Kristoffer B. Jenssen (bedriftene i Gass-ROR) - leder Alf Dahl (bedriftene i NHO M&R) Magnus Huse (bedriftene i NHO M&R) Peter Tennfjord (bedriftene i Aukra) Terje Heggem (bedriftene i Molde) Frank Wettland (bedriftene i NHO Trøndelag) Håvard Haarstad (bedriftene i NHO Trøndelag) Prosjektleder: Odd Tore Finnøy Regionale koordinatorer: MidNor - Trøndelag ?

9 Fremdrift i prosjektet
Oppstart LOL Avslutning LOL?

10 Effekter av Ormen Lange landanlegg
Positivisme - smitte effekt for bedriftene i regionen Nasjonal sysselsettingseffekt i utbyggingsfasen lik årsv. max i 2006 med årsv. Regional sysselsettingseffekt i utbyggingsfasen lik årsv. max i 2006 med 750 årsv. Regional sysselsettingseffekt i driftsfasen (etter 2007) lik 400 årsv. Under byggingen vil det på max være ca personer som arbeider på anlegget Innkvartering av personer på Aukra Kilde: Hydro (KU)

11 Utbyggingsprosjektet Ormen Lange
Utbygger HYDRO/ hovedkontraktører Medlemmene i LOL SND Fylkes- kommuner Styret LOL Samfunn Politisk miljø/ ledelse GassROR- kommuner Myndigheter LOL ORGANISASJON Medlemsdatabase MÅL : Leveranser til LOL-medlemmer Informasjons- formidling Koordinering allianser/ samarbeid mellom leverandører/ medlemmer Kompetanse- oppbygging Leverandører / medlemmer

12 Prinsipielt opplegg for finansiering
Medlemmer LOL prosjekt Regionale aktiviteter - primært i Midt-Norge LOL bedrifter Felles aktiviteter SND Fylker Hydro

13 Viktigste gjøremål siden oppstart
Omfattende rekrutteringskampanje for bedrifter nasjonalt, regionalt og lokalt er iverksatt fra uke 18. Re-lansering av som et aktivt informasjonsverktøy i uke 18. Noe generelt men det meste eksklusivt for medlemmene. Gjennomføring av en rekke lokale informasjonsmøter i samarbeid med andre lokale organisasjoner pågår Bygge god relasjon til utbygger

14 Arbeidsform i LOL Avtale inngått med Norsk Hydro
Tilgang på løpende informasjon om prosjektet Samarbeid for å finne områder hvor medlemsbedriftene kan være konkurransedyktige Krav til prekvalifisering LOLs leverandørregister vedlegges anbudsinnbydelser Finansiell støtte Markedsføring av LOL og medlemsverving Database over LOL medlemmer og det de kan tilby Prosjektinformasjon til alle LOL medlemmer Aktiv jobbing mot medlemmene regionalt Informasjonsformidling Arena for alliansebygging Kompetansebygging Leverandørseminarer for bransjen / medlemmene Markedsføring av medlemmene

15 Status - medlemsbedrifter
Pr er 393 bedrifter registrert som medlemmer ≈ 1/3 av bedriftene er små ≈ ½ av bedriftene er mellomstore ≈ 1/6 av bedriftene er store ≈ 2/3 av bedriftene er fra Midt Norge, hovedvekt fra Møre og Romsdal ≈ 1/3 fra resten av landet De tunge nasjonale bransje aktørene er med

16 Tre vinklinger for å bli medlem av LOL
De som ønsker informasjon og drahjelp for å posisjonere seg som leverandør av varer eller tjenester direkte inn mot prosjektet De tunge bransjeaktørene som ikke trenger spesiell drahjelp, men går inn i nettverket for å finne regionale/lokale samarbeidspartnere De som ser de andre medlemsbedriftene som målgruppe for tjenester, i deres strev for å kvalifisere seg

17 Norsk Hydro’s uttalte kontrakt-/ leverandørstrategi
Alle anskaffelser må utføres i overensstemmelse med ”the European Economic Act” (EEA) Sørge for at kontraktsinndeling og arbeidsomfang gir muligheter for norske bedrifter til å tilby og konkurrere Aktivt samarbeide med og bruke LOL-Leverandørnett Ormen Lange Leverandørkommunikasjon og informasjonshandtering Vedlegge LOLs leverandørdatabase i alle anbudsinnbydelser Presentere LOL for internasjonale leverandørkonstellasjoner

18 Råd til bedrifter som vil konkurrere
Hva sier Norsk Hydro? Inngå strategiske allianser og arbeidsfellesskap der dette kan bedre konkurranseposisjonen Vær pågående overfor hovedleverandører for å komme i posisjon for underleveranser Vær oppmerksom på Norsk Hydros krav til sikkerhet, kvalitet og finansiell styrke LOL vil gi informasjon og yte bistand mht. alt dette Invitasjon til medlemskap vil gå ut primo mai Følg med på:

19 Lokale effekter – kort og lang sikt
Geografisk nærhet gir gode oppdragsmuligheter i både utbyggings- og driftsfasen Et prosjekt som dette gir ”oppdragende” og utviklende effekt på eksisterende næringsliv –setter en ny standard Tilgang på gass som energikilde kan gi konkurransedyktighet for eksisterende bedrifter samt tiltrekke seg nyetableringer NB! - Utbyggingsfasen blir en bemannings- og kostnadsutfordring for eksisterende næringsliv – dette må handteres

20

21

22

23

24 Takk for meg! Jeg håper å se dere som medlemmer i LOL!


Laste ned ppt "Leverandørnett Ormen Lange - LOL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google