Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørnett Ormen Lange - LOL Status, arbeidsform og aktiviteter prosjektleder Odd Tore Finnøy LOL – Leverandørnett Ormen Lange.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørnett Ormen Lange - LOL Status, arbeidsform og aktiviteter prosjektleder Odd Tore Finnøy LOL – Leverandørnett Ormen Lange."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørnett Ormen Lange - LOL Status, arbeidsform og aktiviteter prosjektleder Odd Tore Finnøy LOL – Leverandørnett Ormen Lange

2 LOL’s bakgrunn Hydros konsekvensutredning (KU) angir betydelige muligheter for regionen omkring Aukra KU forutsetter aktivt engasjement fra næringslivet Initiativ fra Gass-ROR (6 kommuner omkring Aukra) og Molde Næringsforum i samarbeid med M&R fylke og NHO for etablering av et leverandørnett Som koordinator for etableringen og interimsfasen ble Molde Næringsforum (MNF) valgt Et interimsstyre, bestående av 7 representanter fra næringslivet og 1 representant fra M&R fylkeskommune, har arbeidet fra januar frem til formell stiftelse 26.03.03

3 Hvorfor leverandørnett? Erfaringer fra tidligere utbygginger og andre større prosjekter tilsier at positive effekter for regionalt næringsliv ikke kommer uten videre Midt Norsk næringsliv har generelt sett ikke vært fokusert mot olje-/gass markedet tidligere Kontraktene blir meget store og mindre bedrifter må samarbeide for å ha kapasitet nok og for å være konkurransedyktig nok

4 Investeringer i landanlegget Norske leveranser til bygging av landanlegget er beregnet til nær 5,7 mrd kr eller 51% av investeringene Regionale leveranser fra Molderegionen er beregnet til vel 850 mill kr, eller 15% av de norske leveransene Kilde: Hydro (KU)

5 Interimstyrets arbeid Hovedoppgaver: Finne en hensiktsmessig samarbeidsmodell for næringslivet i Midt-Norge Utarbeide prosjektbeskrivelse for LOL Etablere en basis finansiering for prosjektet Starte ansettelsesprosessen for prosjektleder Forberede etablering og oppstart av prosjektet Status: Konstituerende møte ble avholdt 26. mars 2003 Interimsstyrets arbeid er dermed avsluttet

6 Viktigste egenskaper for LOL Etablert som en interesseorganisasjon Alle bedrifter i Norge kan være medlem Nært samarbeid med utbygger og hovedkontraktører Ivareta utbyggers og medlemsbedrifters behov for formidling av informasjon om Ormen Lange Koordinere og dyktiggjøre medlemsbedrifter i deltakende regioner som ønsker å levere til Ormen Lange prosjektet Aktiv virksomhet mot regionalt næringsliv, med skolering, oppfølging og kobling av bedrifter NB! Omfanget av regional aktivitet vil være i forhold til oppslutningen om LOL i den aktuelle regionen

7 Norsk Hydro Medlemsbedrifter LOL Regionale koordinatorer LOL Prosjektleder Hovedkontraktører Styremedlemmer fra: Bedriftene i Aukra (1) Bedriftene i Molde (1) Bedriftene i Gass-ROR (1) Bedriftene i NHO / M&R (2) Bedriftene i NHO / Trøndelag (2) LOL styre Samarbeidsmodell

8 Styre og ledelse i LOL Styre: Kristoffer B. Jenssen (bedriftene i Gass-ROR) - leder Alf Dahl (bedriftene i NHO M&R) Magnus Huse (bedriftene i NHO M&R) Peter Tennfjord (bedriftene i Aukra) Terje Heggem (bedriftene i Molde) Frank Wettland (bedriftene i NHO Trøndelag) Håvard Haarstad (bedriftene i NHO Trøndelag) Prosjektleder: Odd Tore Finnøy Regionale koordinatorer: MidNor - Trøndelag ?

9 Fremdrift i prosjektet Oppstart LOL Avslutning LOL?

10 Effekter av Ormen Lange landanlegg Positivisme - smitte effekt for bedriftene i regionen Nasjonal sysselsettingseffekt i utbyggingsfasen lik 16.400 årsv. max i 2006 med 6.200 årsv. Regional sysselsettingseffekt i utbyggingsfasen lik 2.000 årsv. max i 2006 med 750 årsv. Regional sysselsettingseffekt i driftsfasen (etter 2007) lik 400 årsv. Under byggingen vil det på max være ca 2.000 personer som arbeider på anlegget Innkvartering av 1.500 personer på Aukra Kilde:Hydro (KU)

11 Leverandører / medlemmer Informasjons- formidling Koordinering allianser/ samarbeid mellom leverandører/ medlemmer Kompetanse- oppbygging MÅL : Leveranser til LOL-medlemmer Utbyggingsprosjektet Ormen Lange Medlemsdatabase Samfunn Politisk miljø/ ledelse GassROR- kommuner Myndigheter Utbygger HYDRO/ hovedkontraktører Medlemmene i LOL SND Fylkes- kommuner Styret LOL LOL ORGANISASJON

12 Prinsipielt opplegg for finansiering Medlemmer LOL prosjekt Regionale aktiviteter - primært i Midt-Norge LOL bedrifter Felles aktiviteter SNDFylkerHydro

13 Viktigste gjøremål siden oppstart Omfattende rekrutteringskampanje for bedrifter nasjonalt, regionalt og lokalt er iverksatt fra uke 18. Re-lansering av www.ormen-lange.no som et aktivt informasjonsverktøy i uke 18. Noe generelt men det meste eksklusivt for medlemmene.www.ormen-lange.no Gjennomføring av en rekke lokale informasjonsmøter i samarbeid med andre lokale organisasjoner pågår Bygge god relasjon til utbygger

14 Arbeidsform i LOL Avtale inngått med Norsk Hydro –Tilgang på løpende informasjon om prosjektet –Samarbeid for å finne områder hvor medlemsbedriftene kan være konkurransedyktige –Krav til prekvalifisering –LOLs leverandørregister vedlegges anbudsinnbydelser –Finansiell støtte Markedsføring av LOL og medlemsverving Database over LOL medlemmer og det de kan tilby Prosjektinformasjon til alle LOL medlemmer Aktiv jobbing mot medlemmene regionalt –Informasjonsformidling –Arena for alliansebygging –Kompetansebygging Leverandørseminarer for bransjen / medlemmene Markedsføring av medlemmene

15 Status - medlemsbedrifter Pr 05.09.03 er 393 bedrifter registrert som medlemmer ≈ 1/3 av bedriftene er små ≈ ½ av bedriftene er mellomstore ≈ 1/6 av bedriftene er store ≈ 2/3 av bedriftene er fra Midt Norge, hovedvekt fra Møre og Romsdal ≈ 1/3 fra resten av landet De tunge nasjonale bransje aktørene er med

16 Tre vinklinger for å bli medlem av LOL De som ønsker informasjon og drahjelp for å posisjonere seg som leverandør av varer eller tjenester direkte inn mot prosjektet De tunge bransjeaktørene som ikke trenger spesiell drahjelp, men går inn i nettverket for å finne regionale/lokale samarbeidspartnere De som ser de andre medlemsbedriftene som målgruppe for tjenester, i deres strev for å kvalifisere seg

17 Norsk Hydro’s uttalte kontrakt-/ leverandørstrategi Alle anskaffelser må utføres i overensstemmelse med ”the European Economic Act” (EEA) Sørge for at kontraktsinndeling og arbeidsomfang gir muligheter for norske bedrifter til å tilby og konkurrere Aktivt samarbeide med og bruke LOL- Leverandørnett Ormen Lange –Leverandørkommunikasjon og informasjonshandtering –Vedlegge LOLs leverandørdatabase i alle anbudsinnbydelser –Presentere LOL for internasjonale leverandørkonstellasjoner

18 Råd til bedrifter som vil konkurrere Hva sier Norsk Hydro? –Inngå strategiske allianser og arbeidsfellesskap der dette kan bedre konkurranseposisjonen –Vær pågående overfor hovedleverandører for å komme i posisjon for underleveranser –Vær oppmerksom på Norsk Hydros krav til sikkerhet, kvalitet og finansiell styrke LOL vil gi informasjon og yte bistand mht. alt dette Invitasjon til medlemskap vil gå ut primo mai Følg med på: www.ormen-lange.no

19 Lokale effekter – kort og lang sikt Geografisk nærhet gir gode oppdragsmuligheter i både utbyggings- og driftsfasen Et prosjekt som dette gir ”oppdragende” og utviklende effekt på eksisterende næringsliv – setter en ny standard Tilgang på gass som energikilde kan gi konkurransedyktighet for eksisterende bedrifter samt tiltrekke seg nyetableringer NB! - Utbyggingsfasen blir en bemannings- og kostnadsutfordring for eksisterende næringsliv – dette må handteres

20

21

22

23

24 Takk for meg! Jeg håper å se dere som medlemmer i LOL!


Laste ned ppt "Leverandørnett Ormen Lange - LOL Status, arbeidsform og aktiviteter prosjektleder Odd Tore Finnøy LOL – Leverandørnett Ormen Lange."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google