Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørseminar - LOG

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørseminar - LOG"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørseminar - LOG
A/S Norske Shell og Dagens temaer Stig Gravem Molde,

2 Shells globale virksomhet
Shell har fem forretningsområder: ROYAL DUTCH SHELL EXPLORATION & PRODUCTION Alle Shells virksomheter i Norge eies av Royal Dutch Shell plc, som har sitt hovedkontor i Haag i Holland. Globalt har Shell seks forretningsområder. Disse er: Exploration & Production, Downstream, Gas & Power, Chemicals, Renewables & R & D (også kaldt Global Solutions) A/S Norske Shells aktiviteter er i hovedsak delt mellom Undersøkelse & Produksjon og nedstrøm. Undersøkelse og produksjon omfatter leting etter og produksjon av olje og gass. Nedstrøm er en betegnelse for raffinering av råolje, distribusjon av olje- og gassprodukter og salg til kundene. I Norge har vi også en egen enhet som heter Shell Technology Norway (STN). STN arbeider målrettet med forskning som kan bidra til reduserte utslipp fra olje- og gassproduksjon samt bærekraftige løsninger for fornybar energi. Utgangspunktet er at miljøvennlig produksjon ikke nødvendigvis er en kostnadsfaktor, snarere tvert imot. STN har ved flere anledninger bevist at miljøvennlige løsninger også kan være kostnadsbesparende. DOWNSTREAM GAS & POWER CHEMICALS RENEWABLES & R&D En global sammenheng A/S Norske Shell a

3 Historikk A/S Norske Shell 1907 Shell
1912 A/S Norske Shell blir grunnlagt 1964 Første seismiske undersøkelse i Nordsjøen 1967 Sola-raffineriet starter produksjon 1972 Albuskjell blir funnet 1979 Troll blir funnet – verdens største gassfelt til havs 1984 Draugen blir funnet – første oljefelt nord for Stad 1993 Draugen-feltet blir satt i produksjon Troll Gass satt i produksjon Shell tildelt operatøransvar for drift av Ormen Lange 2000 Sola-raffineriet nedlagt 2001 Shell Technology Norway etablert Shell kjøper Enterprise Oil Gassfunn i Onyx Sør-Vest Halten CO2-prosjektet lansert Shell overtar operatøransvar for Ormen Lange 2007 Rekordhøy leteaktivitet Historikk A/S Norske Shell

4 Nøkkeltall A/S NORSKE SHELL I TALL Resultatregnskap 2005 Omsetning:
(MNOK) Omsetning: Resultat etter skatt: Skatt: 24.282 3.647 6.664 Nøkkeltall (MNOK) Antall ansatte: Markedsandel (nedstrøm): Vare- og tjenestekjøp: 990 29 % 6.720 Shell betalte i 2005 til sammen 6,7 milliarder kroner i skatt, rundt 1,4 milliarder mer enn i 2004. Selskapet kjøpte varer og tjenester for milliarder kroner. Nøkkeltall A/S Norske Shell

5 Undersøkelse og produksjon
Utbyggingsoperatør for Troll-feltet Operatør på Draugen-feltet, første oljefelt i produksjon nord for Stadt Overtar operatøransvar for Ormen Lange-feltet i Norskehavet i 2007 Andeler i en rekke olje- og gassfelt på norsk sokkel Inne i en periode med rekordhøy aktivitet på norsk sokkel Store forventninger til Halten CO2-prosjektet Aktivitetskart Norsk sokkel er definert som vekstområdet for Shell i Europa. Aktiv leting og rekordhøye investeringer preger vår oppstrømsaktivitet. Vårt mål er å doble produksjonen fra 2000 til 2010. Ormen Lange vil gjøre Shell til en ledende nasjonal gassoperatør, forsterke Norge som en av verdens største gasseksportører og styrke Shells posisjon i Midt-Norge. Shell-opererte Draugen har allerede høy utvinningsgrad, men aktiv satsing på økt oljeutvinning gir oss forhåpning om en utvinningsgrad på hele 75 prosent. Det vil i så fall ikke bare være unikt i Norge, men også globalt. Norskehavet er vårt viktigste satsingsområde, og vi har sikret oss betydelige arealer både som operatør og partner. I 2005 ble gassfunnet i Onyx-prospektet på Haltenbanken offentliggjort. Shell har også et spennende samarbeid med Statoil for å realisere en verdikjede for CO2 i Midt-Norge. Verdikjeden er nybrottsarbeid globalt, og vil kunne bli et paradigmeskifte når det gjelder olje- og gassvirksomhet og miljø. Hvis vi lykkes så har vi ikke bare skapt økte verdier, men vi har også utviklet løsninger for å redusere klimagassutslippene betydelig fra både kraftproduksjon og olje- og gassvirksomhet. Undersøkelse og produksjon A/S Norske Shell

6 Innhold for dagen HMS Achilles Shells betingelser
Hvordan oppleves Shell? Aktiviteter – hva skjer hos Kontrakt og Innkjøp som en følge av det Hydros rolle – Knut Wennersgaard/ Marit Lind Innhold for dagen

7 HMS Karl Gundersen Høy vekt på HMS i Shell
Mange leverandører faller igjennom på prekvalifiseringsstadiet Gode tekniske og kommersielle leverandører taper anbudsevalueringer pga HMS-arbeid; praktisk og dokumentert Besøk og revisjoner bekrefter ofte inntrykk en får skriftlig – sammenheng mellom dokumentasjon og resultater Eks. Norsk sokkel er definert som vekstområdet for Shell i Europa. Aktiv leting og rekordhøye investeringer preger vår oppstrømsaktivitet. Vårt mål er å doble produksjonen fra 2000 til 2010. Ormen Lange vil gjøre Shell til en ledende nasjonal gassoperatør, forsterke Norge som en av verdens største gasseksportører og styrke Shells posisjon i Midt-Norge. Shell-opererte Draugen har allerede høy utvinningsgrad, men aktiv satsing på økt oljeutvinning gir oss forhåpning om en utvinningsgrad på hele 75 prosent. Det vil i så fall ikke bare være unikt i Norge, men også globalt. Norskehavet er vårt viktigste satsingsområde, og vi har sikret oss betydelige arealer både som operatør og partner. I 2005 ble gassfunnet i Onyx-prospektet på Haltenbanken offentliggjort. Shell har også et spennende samarbeid med Statoil for å realisere en verdikjede for CO2 i Midt-Norge. Verdikjeden er nybrottsarbeid globalt, og vil kunne bli et paradigmeskifte når det gjelder olje- og gassvirksomhet og miljø. Hvis vi lykkes så har vi ikke bare skapt økte verdier, men vi har også utviklet løsninger for å redusere klimagassutslippene betydelig fra både kraftproduksjon og olje- og gassvirksomhet. Karl Gundersen

8 Achilles Achilles – brukes som kvalifikasjonsordning Lavt antall medlemsbedrifter i Møre og Romsdal Kunnskapsnivå, interesse og ambisjoner for olje- og gassindustrien? Achilles: hvordan bruker operatøren det, hvordan kan dere bruke det? Atle Gjertsen

9 Shells betingelser Kontrakter er basert på (forholdsvis) enkle prinsipper Behov for å forklare/ ufarliggjøre Utfordringer på den tekniske siden; ikke mht betingelser Hovedprinsipper, faser, kontraktsmodeller: Juridisk og kontrakt - Vilkår - Innkjøpsordre Egil Takle, Jan Martin Haug og Stig Gravem Norsk sokkel er definert som vekstområdet for Shell i Europa. Aktiv leting og rekordhøye investeringer preger vår oppstrømsaktivitet. Vårt mål er å doble produksjonen fra 2000 til 2010. Ormen Lange vil gjøre Shell til en ledende nasjonal gassoperatør, forsterke Norge som en av verdens største gasseksportører og styrke Shells posisjon i Midt-Norge. Shell-opererte Draugen har allerede høy utvinningsgrad, men aktiv satsing på økt oljeutvinning gir oss forhåpning om en utvinningsgrad på hele 75 prosent. Det vil i så fall ikke bare være unikt i Norge, men også globalt. Norskehavet er vårt viktigste satsingsområde, og vi har sikret oss betydelige arealer både som operatør og partner. I 2005 ble gassfunnet i Onyx-prospektet på Haltenbanken offentliggjort. Shell har også et spennende samarbeid med Statoil for å realisere en verdikjede for CO2 i Midt-Norge. Verdikjeden er nybrottsarbeid globalt, og vil kunne bli et paradigmeskifte når det gjelder olje- og gassvirksomhet og miljø. Hvis vi lykkes så har vi ikke bare skapt økte verdier, men vi har også utviklet løsninger for å redusere klimagassutslippene betydelig fra både kraftproduksjon og olje- og gassvirksomhet.

10 Undersøkelse og produksjon
- Med oss helt fra starten Utviklingskontrakt Tildelt en av de første driftskontraktene på Draugen i 1992 Tøff utfordring under Draugen Upgrade i ’Gjenvalgt’ sammen med Aker Kværner til V&M-kontrakten i hard konkurranse; nå også med Ormen Lange i 2005 Datterselskap Maintech vant kontrakten på Inspeksjons og Korrosjonsstyring Utmerker seg med lokal profil; samarbeider med Liaaen, Solid, Corrocean m fl. Tore Larssæther Norsk sokkel er definert som vekstområdet for Shell i Europa. Aktiv leting og rekordhøye investeringer preger vår oppstrømsaktivitet. Vårt mål er å doble produksjonen fra 2000 til 2010. Ormen Lange vil gjøre Shell til en ledende nasjonal gassoperatør, forsterke Norge som en av verdens største gasseksportører og styrke Shells posisjon i Midt-Norge. Shell-opererte Draugen har allerede høy utvinningsgrad, men aktiv satsing på økt oljeutvinning gir oss forhåpning om en utvinningsgrad på hele 75 prosent. Det vil i så fall ikke bare være unikt i Norge, men også globalt. Norskehavet er vårt viktigste satsingsområde, og vi har sikret oss betydelige arealer både som operatør og partner. I 2005 ble gassfunnet i Onyx-prospektet på Haltenbanken offentliggjort. Shell har også et spennende samarbeid med Statoil for å realisere en verdikjede for CO2 i Midt-Norge. Verdikjeden er nybrottsarbeid globalt, og vil kunne bli et paradigmeskifte når det gjelder olje- og gassvirksomhet og miljø. Hvis vi lykkes så har vi ikke bare skapt økte verdier, men vi har også utviklet løsninger for å redusere klimagassutslippene betydelig fra både kraftproduksjon og olje- og gassvirksomhet. Undersøkelse og produksjon A/S Norske Shell

11 Aktiviteter – Kontrakt og Innkjøp
Draugen: Astrid Tugwell D3-E3 brønner – siste kontrakt tildeles – Marin Installasjon Samordnes mot Ormen Lange Konseptfase: Oljeeksport, Redevelopment m m Ormen Lange: Harald Anthonsen Tildelt ca 50 driftskontrakter Vedlikeholdskontrakter: prosess-støtte, ventiler, roterende utstyr Borekontrakter Subsea støttekontrakter, beredskap Forbereder overføring og nye roller og aktiviteter: eks. kompresjon CO2-prosjektet Mulighetsfasen ferdig, konseptfasen begynner Studier tildeles. Samarbeider med Statoil Shell Technology Norway: Forskning og Utvikling Nytt kontor bygges i Stavanger: Shell bygger for framtiden

12


Laste ned ppt "Leverandørseminar - LOG"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google