Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pilotkommunesamling Stord 5. og 6. mars 2007 Kompetanseutvikling for brukerrepresentanter - for å nå målet om full deltagelse og likestilling Innledninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pilotkommunesamling Stord 5. og 6. mars 2007 Kompetanseutvikling for brukerrepresentanter - for å nå målet om full deltagelse og likestilling Innledninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pilotkommunesamling Stord 5. og 6. mars 2007 Kompetanseutvikling for brukerrepresentanter - for å nå målet om full deltagelse og likestilling Innledninger v/ Rigmor Eide (SAFO)/ brukerrepresentant fra Porsgrunn Dagfrid Hestnes ( FFO)

2 Pilotkommunesamling Stord 5. og 6. mars 2007 Kompetanseutvikling for brukerrepresentanter  Brukermedvirkning beskrives som en viktig arbeidsmetode i handlingsplanen for økt tilgjengelighet  Økende etterspørsel etter medvirkning  Stort fokus på kompetansebygging  Funksjonshemmedes organisasjoner og kommunale råd må begge være målgrupper for kompetansebygging- og utvikling

3 Pilotkommunesamling Stord 5. og 6. mars 2007 Kompetanseutvikling for brukerrepresentanter Hvordan jobbe for å ivareta funksjonshemmedes interesser i kommunen?  Funksjonshemmedes organisasjoner  Rådet for funksjonshemmede  Universell utforming  Kompetansebygging

4 Pilotkommunesamling Stord 5. og 6. mars 2007 Funksjonshemmedes organisasjoner Kompetanseutvikling for brukerrepresentanter  Aktive organisasjoner som arbeider på flere områder og arenaer  Identitet hentes i egen organisasjon  Samarbeid og allianser mellom organisasjonene

5 Pilotkommunesamling Stord 5. og 6. mars 2007 Kommunale råd Kompetanseutvikling for brukerrepresentanter  Deltakelse i rådet er en av flere måter å medvirke på for organisasjonene  Rådet er kommunes organ – organisasjonene er uavhengige  Arbeidsdeling mellom organisasjonene og det kommunale rådet?  Hvordan sikre at rådsrepresentantene er representative for funksjonshemmede i kommunen?

6 Pilotkommunesamling Stord 5. og 6. mars 2007 Universell utforming Kompetanseutvikling for brukerrepresentanter Universell utforming (UU) favner alle Universell utforming og likestilling Hva skjer på området?  Felles plattform for UU  Antidiskrimineringslov og UU  Ny Plan- og bygningslov  Teknisk forskrift  Standard for tilgjengelighet til bygg

7 Pilotkommunesamling Stord 5. og 6. mars 2007 Kompetansebygging Kompetanseutvikling for brukerrepresentanter  Er brukermedvirkning et sentralt tema i pilotkommuneprosjektet?  På hvilke områder trenger vi å styrke kompetansen?  Hvem har ansvar eller er viktige som bidragsytere i kompetanseutviklingen?


Laste ned ppt "Pilotkommunesamling Stord 5. og 6. mars 2007 Kompetanseutvikling for brukerrepresentanter - for å nå målet om full deltagelse og likestilling Innledninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google