Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EIDSKOG KOMMUNE Vi tør å handle annerledes Eidskog skal være en løsningsorientert foregangskommune som viser vei. Visjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EIDSKOG KOMMUNE Vi tør å handle annerledes Eidskog skal være en løsningsorientert foregangskommune som viser vei. Visjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 EIDSKOG KOMMUNE Vi tør å handle annerledes Eidskog skal være en løsningsorientert foregangskommune som viser vei. Visjon

2 EIDSKOG KOMMUNE Vi tør å handle annerledes Sentrumsombygging, steds- identitet og imageomdanning

3 EIDSKOG KOMMUNE Vi tør å handle annerledes Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Kilde: Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder T-1440, 23.11.04

4 EIDSKOG KOMMUNE Vi tør å handle annerledes Målgruppe Alle mennesker; i alle aldre, størrelser og med ulike evner. De sju prinsippene for universell utforming 1. Like muligheter for bruk 2. Fleksibel bruk 3. Enkel og intuitiv bruk 4. Forståelig informasjon 5. Toleranse for feil 6. Lav fysisk anstrengelse 7. Størrelse og plass for tilgang og bruk "Livsløpsbolig": Bolig med god tilkomst og gode bruksegenskapar. Begrepet kommer av at boligen skal kunne fungere i et livsløp fra vogge til grav. Tilgjengeleghet: et generelt begrep for god tilkomst til uterom, bygninger og boliger.

5 EIDSKOG KOMMUNE Vi tør å handle annerledes Medvirkning skal skje på alle nivåer Brukermedvirkning er en sentral del av regjeringens politikk. Det er viktig for å kunne oppnå treffsikkerhet og kvalitet på tiltakene og økt demokratisering av beslutningsprosesser. Det legges vekt på medvirkning ved gjennomføring av tiltakene og ved utforming av nye retningslinjer på området. I utredningsarbeidet om ny plandel i plan- og bygningsloven er betydningen av medvirkning understreket. Kilde: Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder T-1440, 23.11.04

6 EIDSKOG KOMMUNE Vi tør å handle annerledes Unge som bidragsytere, alliansepartnere og spydspisser

7 EIDSKOG KOMMUNE Vi tør å handle annerledes Suksessfaktorer Helhetlig stedsanalyse ”Alle” fikk eierforhold fra dag en Klare visjoner Handlingsrom med stor frihet og klare ansvarsavklaringer. Kort vei til beslutninger Sentrale aktører med store nettverksressurser

8 EIDSKOG KOMMUNE Vi tør å handle annerledes Suksessfaktorer God bygge- og prosjektkompetanse Stram økonomisk styring Hold trøkket oppe. Indre konsensus. ”Snakke med en stemme” Allianser med næringsliv, ungdom, funksjonshemmede og øvrig organisasjonsliv. Fra ” det går itte” til ”dette skal vi klare”

9 EIDSKOG KOMMUNE Vi tør å handle annerledes

10 EIDSKOG KOMMUNE Vi tør å handle annerledes


Laste ned ppt "EIDSKOG KOMMUNE Vi tør å handle annerledes Eidskog skal være en løsningsorientert foregangskommune som viser vei. Visjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google