Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

04.04.2017 TILGJENGELIGHET TIL KULTURMINNER - balanse mellom vern og tilgjengelighet - Universell utforming – pilotkommunesatsingen Sjette samling Stiklestad,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "04.04.2017 TILGJENGELIGHET TIL KULTURMINNER - balanse mellom vern og tilgjengelighet - Universell utforming – pilotkommunesatsingen Sjette samling Stiklestad,"— Utskrift av presentasjonen:

1 TILGJENGELIGHET TIL KULTURMINNER - balanse mellom vern og tilgjengelighet - Universell utforming – pilotkommunesatsingen Sjette samling Stiklestad, Verdal Kristin Notø, koordinator rådgiver, Riksantikvaren Balanse !

2 Kulturminner, kulturmiljø og landskap
Kulturminner, kulturmiljø og landskap … er kunnskap, identitet, trivsel, tilhørighet, forankring i samfunn og historie, opplevelser, bruk, verdiskaping, materiell verdi, undring og nysgjerrighet… Riksantikvaren arbeider for at kulturminneverdiene blir best mulig ivaretatt og nyttiggjort, langsiktig og representativt vern, god forvaltning, synliggjøring av samiske kulturminner. Nasjonale mål om kulturminner og kulturmiljø: Forvalte og ivareta mangfoldet som bruksressurs, og som grunnlag for opplevelse og videreutvikling. Et represententativt utvalg skal tas vare på Minske tapet Fjerne etterslepet på istandsetting og vedlikehold å fysisk komme fram – noen steder må alle kunne komme til; Briksdalsbreen? Akershus festning? Vega? Andre steder: maksimal tilgjengelighet kunnskap/læring deltakelse modell, tegning, kopi m.m. et valg tatt på individuelt grunnlag

3 2 eksempler Honnhammer, Møre og Romsdal Drammen, Buskerud

4 Honnhammer Tingvoll kommune
Honnhammer Tingvoll kommune bergmalerier dateres til 4000 – ca 2000 f.Kr. (yngre steinalder) to områder med kort avstand mellom blindvei i variabel forfatning delvis risikofyllt gangatkomst Bergkunstseminaret Arkeologene arbeider mye med skjøtsel og tilgjengelighet

5 Aktsomhetsmomenter på Honnhammer:
malerienes skjørhet og behov for vern og skjøtsel risikoen man utsetter folk for ved å lede dem inn i terrenget

6 Atkomst etter parkering

7 7 ideer!

8 2/7 Jevnlige arrangementer med et helhetlig tilbud
1/7 Besøkssenter 2/7 Jevnlige arrangementer med et helhetlig tilbud 3/7 Bestilt guiding

9 4/7 Skreddersydd guiding
tegnspråk mobil teleslynge formidling og tolkning til personer med nedsatt syn for barn ”sterke armer” ”forteller-tur” med presentasjon, foto, samtale Skreddersydd guiding kan være for alle!

10 ved individuell befaring utlån av utstyr bruk av egen mobiltelefon
5/ Audioguide ved individuell befaring utlån av utstyr bruk av egen mobiltelefon ”Styringsmuligheter”: personer ledes inn i utvalgte områder og utenfor områder hvor bergkunst må skånes eller personsikkerhet ivaretas rutevalgene kan graderes fra noe til svært ulendt terreng Legg merke til at ytre sjikt har falt av

11 6/7 Informasjon på internett multimodalt
6/7 Informasjon på internett multimodalt virtuelt besøk (”klikk på kartet”) auditiv og skriftlig beskrivelse av de enkelte malerier beskrivelse av atkomst, parkering, toalettmuligheter, terreng, sikkerhet m.m. som kan bidra til den enkeltes valg når besøk vurderes

12 informasjon i storskrift og braille
7/7 Båt båt med rullestolatkomst, sitteplasser, teleslynge, sikkerhetstiltak for barn/personer med nedsatt syn eller kognisjon guiding i båten kikkert nattbelysning informasjon i storskrift og braille

13 Båt forts. foto, tegninger av motivene mulighet for å gå i land der landskapet og bergmaleriene tillater det fortellinger om bergkunst i landskap, datidens havnivå og ferdsel i båt, bosetning i området kan settes inn i større kulturminnefaglig sammenheng, for eksempel med kulturlandskap, Tingvoll kirke og bosetting

14 Skogerveien 8, Drammen eldre steinalder, 4000 -6000 f.Kr. 04.04.2017
Figurene i Skogerveien og på Åskollen ble sannsynligvis hugget i eldre steinalder, for omkring 6000 år siden. Den gang sto havet helt opp til helleristningene som i dag ligger 60 meter over havet. De ble laget av mennesker som levde av jakt, fiske og sanking. Bergkunst av denne typen kalles gjerne veideristninger fordi de knyttes til en levevei hvor jakt – veide – var en viktig del. Skogerveien og Åskollen er 2 av 11 steder på Østlandet med veideristninger. I Buskerud er det også veideristninger ved Geithus i Modum kommune. Skogerveien er det eneste stedet på Østlandet hvor det både er figurer av sjødyr og landdyr. eldre steinalder, f.Kr.

15 Involverte parter Buskerud fylkeskommune
Involverte parter Buskerud fylkeskommune Drammens museum, fylkesmuseet i Buskerud Drammen kommune Riksantikvaren Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Siv.ark. Peder M. Blindheim Landskapsark. Tor B. Nilsen Lyskonsulent Kåre A. Skallerud Rambøll AS

16 før etter

17

18

19 Fiberlyspunkt Betjeningsknapp for auditiv informasjon

20 Fresing av helleristningsmotiv

21 Helleristningsmotivet kan leses taktilt

22 ”Tilgjengelighet til kulturminner”
Fotokonkurranse 2008 ”Tilgjengelighet til kulturminner” Fotoene skal vise … løsninger som bidrar til at alle uansett funksjonsevne kan oppleve og nyte kulturminner. Krav til fotokvalitet og billedtekst

23 god løsning for personer med nedsatt syn
Juryens uttalelse: god løsning for personer med nedsatt syn godt plassert i direkte tilknytning til objektet gjenstanden kan berøres av alle god høyde over golv godt komponert med hånden som leder blikket bedre forståelse av bildet dersom hele gjenstanden var synlig skarpt og klart fram bedre fotokvalitet med noe bedre belysning og litt mindre uro i bakgrunnen De skotske riksregaliene oppbevares i Stuartenes gamle maktsentrum Edinburgh Castle. Ved hjelp av punktskrift og avstøpninger i bronse kan blinde og svaksynte oppleve og lære om regaliene. Juryens uttalelse: Tavlen med punktskrift er en god løsning for personer med nedsatt syn, og er godt plassert i direkte tilknytning til objektet som skal formidles. Det er positivt at gjenstanden kan berøres av alle for å få en optimal opplevelse, og utstillingen har en god høyde over golv. Bildet er godt komponert med hånden som leder blikket inn i bildet og peker direkte mot skiltet med punktskrift. For å få en bedre forståelse av bildet kunne man ønsket seg at hele gjenstanden var synlig. Gjenstandene som utgjør bildets hovedmotiv trer skarpt og klart fram. Fotokvaliteten ville vært hevet med noe bedre belysning og litt mindre uro i bakgrunnen. Bronseavstøpninger av riksregaliene i Edinburgh Fotograf: Jan Lindh

24 stor betydning og symbolverdi - betydelige men diskret inngrep
Juryens uttalelse: stor betydning og symbolverdi - betydelige men diskret inngrep godt integrert, spesialbygd heis et spennende eksempel på innovasjon sentrert hovedmotiv skaper ro og tyngde ikke veldig spennende bildekomposisjon utsnittet skaper litt ubalanse og skyggene kunne vært beskåret bort skarpt, klart, jevnt belyst Ejer Bavnehøj ligger på Ejer Bjerge som er Danmarks høyeste område. Tårnet som er fredet ble reist til minne i 1924 om gjenforeningen av Sønderjylland. Ejer Bavnehøje ble tilgjengelig for alle i 2002 da det ble montert en spesialbygget heis i et av tårnbeina som er synlig bare når den står i øverste posisjon. Da åpnes to luker, og selve heisen dukker opp. Ejer Bavnehøjs venner mente det var en symbolsak å gjøre tårnet tilgjengelig: Kan en nå Danmarks høyeste punkt, er det heller ikke noe i veien for å nå til topps i samfunnet for øvrig. Juryens uttalelse: Monumentet har stor betydning og symbolverdi for befolkningen, og man har tillatt betydelige men diskret inngrep for å tilgjengeliggjøre kulturminnet. Den spesialbygde heisen er godt integrert i kulturminnet og er et spennende eksempel på innovasjon. . Hovedmotivet er sentrert i bildet, noe som skaper ro og tyngde. Likevel gir ikke dette den helt store spenningen i bildekomposisjonen. Utsnittet skaper litt ubalanse i bildet og skyggene i forgrunnen kunne vært beskåret bort. Bildet er skarpt og klart, og motivet er jevnt belyst. Ejer Bavnehøj på Danmarks høyeste område Fotograf: Roger Pihl

25 tilrettelagt for atkomst enkle midler og løsninger stedstilpasset
Juryens uttalelse: tilrettelagt for atkomst enkle midler og løsninger stedstilpasset medfører ikke inngrep er reversibelt fremstår estetisk vellykket usikkert om stigningsgrad og nivåforskjeller er tilfredsstillende, men tiltaket er interessant god, balansert komposisjon blikket ledes selvforklarende skarpt, spenning god belysning, men litt blast og fargeløst pga motlys Krigsherren - shogunen - Kato Yoshiyaki bygget borgen på berget over byen i En kurvende vei opp langs åssiden, til fots eller i kjøretøy, fører en inn i borgen. Kun eseltrapper leder inn i de indre borggårder. Trinnene er mange, porter befinner seg innenfor porter og veien gjør stadige vendinger før innerste gård nås. Alt var her lagt til rette for å hindre inntrengere. I dag ønskes turistene velkommen og veien inn i borgen er tilrettelagt med enkle lemmer. Presist snekkerarbeid møter de grove steinene som danner trinn og avrenningskanaler. Teknologien er stort sett holdt i en stil tilpasset 1600-tallets trearbeid, og forstyrrer ikke helheten i anlegget. Når man beveger seg over steinene får alle en fysisk opplevelse av eseltrappene. Juryens uttalelse: Ved bruk av enkle midler og løsninger er det tilrettelagt for atkomst. Tiltaket er stedstilpasset, medfører ikke inngrep i kulturminnet, er reversibelt og fremstår estetisk vellykket. Juryen er usikker på om stigningsgrad og nivåforskjeller er tilfredsstillende, men vurderer likevel tiltaket som interessant. Bildet har en god og balansert komposisjon. Blikket ledes fra nedre kant og opp adkomstveien til menneskene og bygningen på toppen. Motivet er selvforklarende med atkomsten plassert sentralt i bildet. Bildet fremstår skarpt og utsnittet skaper en spenning. Belysningen er god, men motlys gjør bildet litt blast og fargeløst. Matsuyama Castle i Japan Fotograf: Cornelis Horn Evensen

26 TILGJENGELIGHET TIL KULTURMINNER - balanse mellom vern og tilgjengelighet - TAKK FOR MEG! Kristin Notø, koordinator for Riksantikvarens arbeid med tilgjengelighet til kulturminner


Laste ned ppt "04.04.2017 TILGJENGELIGHET TIL KULTURMINNER - balanse mellom vern og tilgjengelighet - Universell utforming – pilotkommunesatsingen Sjette samling Stiklestad,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google