Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILGJENGELIGHET TIL KULTURMINNER - balanse mellom vern og tilgjengelighet - Universell utforming – pilotkommunesatsingen Sjette samling Stiklestad, Verdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILGJENGELIGHET TIL KULTURMINNER - balanse mellom vern og tilgjengelighet - Universell utforming – pilotkommunesatsingen Sjette samling Stiklestad, Verdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILGJENGELIGHET TIL KULTURMINNER - balanse mellom vern og tilgjengelighet - Universell utforming – pilotkommunesatsingen Sjette samling Stiklestad, Verdal 04.12.2008 Kristin Notø, koordinator rådgiver, Riksantikvaren

2 2 Kulturminner, kulturmiljø og landskap … er kunnskap, identitet, trivsel, tilhørighet, forankring i samfunn og historie, opplevelser, bruk, verdiskaping, materiell verdi, undring og nysgjerrighet… Riksantikvaren arbeider for at kulturminneverdiene blir best mulig ivaretatt og nyttiggjort, langsiktig og representativt vern, god forvaltning, synliggjøring av samiske kulturminner. Nasjonale mål om kulturminner og kulturmiljø: Forvalte og ivareta mangfoldet som bruksressurs, og som grunnlag for opplevelse og videreutvikling. Et represententativt utvalg skal tas vare på Minske tapet Fjerne etterslepet på istandsetting og vedlikehold

3 3 2 eksempler Honnhammer, Møre og Romsdal Drammen, Buskerud

4 4 Honnhammer Tingvoll kommune bergmalerier dateres til 4000 – ca 2000 f.Kr. (yngre steinalder) to områder med kort avstand mellom blindvei i variabel forfatning delvis risikofyllt gangatkomst

5 5 Aktsomhetsmomenter på Honnhammer: malerienes skjørhet og behov for vern og skjøtsel risikoen man utsetter folk for ved å lede dem inn i terrenget

6 6 Atkomst etter parkering

7 7 7 ideer!

8 8 1/7 Besøkssenter 2/7 Jevnlige arrangementer med et helhetlig tilbud 3/7 Bestilt guiding

9 9 4/7 Skreddersydd guiding tegnspråk mobil teleslynge formidling og tolkning til personer med nedsatt syn for barn ”sterke armer” ”forteller-tur” med presentasjon, foto, samtale Skreddersydd guiding kan være for alle!

10 10 5/ Audioguide ved individuell befaring utlån av utstyr bruk av egen mobiltelefon Legg merke til at ytre sjikt har falt av

11 11 6/7 Informasjon på internett multimodalt virtuelt besøk (”klikk på kartet”) auditiv og skriftlig beskrivelse av de enkelte malerier beskrivelse av atkomst, parkering, toalettmuligheter, terreng, sikkerhet m.m. som kan bidra til den enkeltes valg når besøk vurderes

12 12 7/7 Båt båt med rullestolatkomst, sitteplasser, teleslynge, sikkerhetstiltak for barn/personer med nedsatt syn eller kognisjon guiding i båten kikkert nattbelysning informasjon i storskrift og braille

13 13 Båt forts. foto, tegninger av motivene mulighet for å gå i land der landskapet og bergmaleriene tillater det fortellinger om bergkunst i landskap, datidens havnivå og ferdsel i båt, bosetning i området kan settes inn i større kulturminnefaglig sammenheng, for eksempel med kulturlandskap, Tingvoll kirke og bosetting

14 14 Skogerveien 8, Drammen eldre steinalder, 4000 -6000 f.Kr.

15 15 Involverte parter Buskerud fylkeskommune Drammens museum, fylkesmuseet i Buskerud Drammen kommune Riksantikvaren Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Siv.ark. Peder M. Blindheim Landskapsark. Tor B. Nilsen Lyskonsulent Kåre A. Skallerud Rambøll AS 2002 - 2007

16 16 før etter

17 17

18 18

19 19 Betjeningsknapp for auditiv informasjon Fiberlyspunkt

20 20 Fresing av helleristningsmotiv

21 21 Helleristningsmotivet kan leses taktilt

22 22 Fotokonkurranse 2008 ”Tilgjengelighet til kulturminner” Fotoene skal vise … løsninger som bidrar til at alle uansett funksjonsevne kan oppleve og nyte kulturminner. Krav til fotokvalitet og billedtekst

23 23 Bronseavstøpninger av riksregaliene i Edinburgh Fotograf: Jan Lindh Juryens uttalelse: god løsning for personer med nedsatt syn godt plassert i direkte tilknytning til objektet gjenstanden kan berøres av alle god høyde over golv godt komponert med hånden som leder blikket bedre forståelse av bildet dersom hele gjenstanden var synlig skarpt og klart fram bedre fotokvalitet med noe bedre belysning og litt mindre uro i bakgrunnen

24 24 Ejer Bavnehøj på Danmarks høyeste område Fotograf: Roger Pihl Juryens uttalelse: stor betydning og symbolverdi - betydelige men diskret inngrep godt integrert, spesialbygd heis et spennende eksempel på innovasjon sentrert hovedmotiv skaper ro og tyngde ikke veldig spennende bildekomposisjon utsnittet skaper litt ubalanse og skyggene kunne vært beskåret bort skarpt, klart, jevnt belyst

25 25 Matsuyama Castle i Japan Fotograf: Cornelis Horn Evensen Juryens uttalelse: tilrettelagt for atkomst enkle midler og løsninger stedstilpasset medfører ikke inngrep er reversibelt fremstår estetisk vellykket usikkert om stigningsgrad og nivåforskjeller er tilfredsstillende, men tiltaket er interessant god, balansert komposisjon blikket ledes selvforklarende skarpt, spenning god belysning, men litt blast og fargeløst pga motlys

26 26 TAKK FOR MEG! Kristin Notø, koordinator for Riksantikvarens arbeid med tilgjengelighet til kulturminner TILGJENGELIGHET TIL KULTURMINNER - balanse mellom vern og tilgjengelighet -


Laste ned ppt "TILGJENGELIGHET TIL KULTURMINNER - balanse mellom vern og tilgjengelighet - Universell utforming – pilotkommunesatsingen Sjette samling Stiklestad, Verdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google