Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Taushetsplikt Eystein Præsteng Larsen Juridisk rådgiver Nordlandssykehuset HF/

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Taushetsplikt Eystein Præsteng Larsen Juridisk rådgiver Nordlandssykehuset HF/"— Utskrift av presentasjonen:

1 Taushetsplikt Eystein Præsteng Larsen Juridisk rådgiver Nordlandssykehuset HF/

2 Helsepersonelloven § 21 Hovedregel : ” Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.”

3 Helsepersonelloven § 22 - Samtykke - Utg pkt : 16 år er helserettslig ”myndighetsalder” - Presumert (antatt) samtykke

4 Journal - døde pasienter Prl§ 5-1 : Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients død, om ikke særlige grunner taler mot dette. Hva med kopi? Journalopplysninger før 2001

5 Helsepersonelloven § 23 -Oppregning av situasjoner hvor taushetsplikten ikke gjelder -Særlig § 23 nr 4: ”at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre”

6 Opplysningsplikt - Helsepersonelloven § 31 – opplysninger til nødetater - Helsepersonelloven § 32 – opplysninger til barneverntjenesten -lege/ psykolog/ optiker hpl § 34 -Smittevernloven -Straffeloven § 139 -Straffeloven § 172 - Opplysningsplikt til politi ifm etterforskning? - Illegale rusmidler funnet under opphold

7 Diverse saker Klage Fylkesmannen på at helsepersonell har brutt taushetsplikten Bruk av sosiale medier Erstatningssaker Straffesaker

8 Forbud mot snoking -Helsepersonelloven § 21a: ”Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift”

9 Pasientrettighetsloven -Rett til vern mot spredning av opplysninger -Innsyn i egen logg -Retting/ sletting av journal -Sperring av journal


Laste ned ppt "Taushetsplikt Eystein Præsteng Larsen Juridisk rådgiver Nordlandssykehuset HF/"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google