Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til samling om rådgiving 23. – 24. oktober 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til samling om rådgiving 23. – 24. oktober 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til samling om rådgiving 23. – 24. oktober 2013

2

3 Mål for samlinga: Vi ønsker innspill til hvordan vi skal videreutvikle rådgivningen i skolen i samarbeid med flere instanser – hvordan ser vi for oss at rådgivningen kan bli i 2020? Viktig å tenke ut over skole – prøv å også se tverretatlig innsats med NAV, opplæringskontor, arbeidsliv og næringsliv

4

5 La oss skape en arena for nytenking

6 Hvor gode er vi?

7 «Nord-Trøndelags gode resultater i grunnopplæringa skyldes i hovedsak karriereveiledning satt i system og godt og gjennomsiktig samarbeid mellom instansene som berører elevens hverdag». 2020

8 I dag

9 Hva er karriereveiledning?

10 Professor Gunnel Lindh Et bredt og et smalt perspektiv i karriereveiledning Det brede: Alle karriereveiledningsaktiviteter Det smale: Selve karriereveiledningssamtalen

11 OECDs definisjon av karriereveiledning Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere. Tjenestene kan finnes i skoler, på universiteter og høgskoler, i opplæringsinstitusjoner og i arbeidsmarkedstjenester, på arbeidsplassen, i frivillig eller i privat sektor.

12 OECDs definisjon forts. Aktivitetene kan foregå på individuell basis eller i grupper, og i samme rom eller over avstand (inkludert telefon og nettbaserte tjenester). Disse kan inkludere informasjon (i trykket form, på nett eller annet), tester, veiledningssamtaler, karriereutviklingskurs og -programmer (for å hjelpe personer til å utvikle selvbevissthet, bevissthet om muligheter og karrierehåndteringsferdigheter), smakebitkurs (for å sammenligne alternativer før valg), jobbsøkerkurs og hjelp i overgangsfaser.

13 «Alle er karriereveiledere» (Konsekvensen av den brede definisjonen) Kontaktlærere Miljøarbeidere Helsesøster OT Spesped.-koordinatorer Prester Psykologer Miljøterapeuter PPT NAV Sos.ped.-rådgivere Karriereveiledere Lærere Karrieresenteret

14 Vi er ikke på rådgiversamling… …vi er på samling om rådgiving

15 Gode eksempler på samordning

16 Samordning av funksjoner Brua

17 Samordning av funksjoner Trappa

18 Samordning av funksjoner Fot

19 Samordning av funksjoner Utvidet skolehelsetjeneste

20 Har den digitale verden nådd oss?

21 Digital karriereveiledning

22

23

24 Noen bruker Facebook… Andre bruker Fronter eller It’s Learning Noen bruker blogg Enkelte benytter egenproduserte nettsider Noen få bruker Lync eller Skype Vi har ikke noe system!

25 Vi trenger dataverktøy som… …er godt egnet til kommunikasjon, både synkront og diakront …ansvarliggjør en del av brukerne/elevene …lager digitale brukerprofiler og gir oss mer informasjon om elevene/brukerne våre …gjør elevene/brukerne bedre kjent med seg selv …legger til rette for ulike behov - noen trenger mye, andre trenger lite …er satt i system

26 Hvorfor er det så mange jenter på helse- og oppvekstfag?

27 Sintefrapport for Udir, 2011 «Kjønn er nærmest å betrakte som et ikke- tema blant dagens rådgivere, i følge våre informanter og breddedata. Rådgiverne har ikke fokus på det, politikerne har ikke fokus på det og skolen har ikke fokus på det. Vi kan på mange måter se dette som at vi har gått i ”likestillingsfella”».

28 Hvorfor gjøre noe med det? «Først og fremst begrenser det individene som får et mindre utvalg å velge mellom enn de ellers ville hatt. Dernest begrenser det bedriftene, som får er smalere rekrutteringsgrunnlag enn de ellers ville hatt og mister tilgangen til god arbeidskraft og et merdynamisk arbeidsmiljø. Til slutt begrenser det samfunnet og dets utvikling på en slik måte at vi får et fattigere samfunn»

29 Hva kan vi gjøre? For det første har opplevelser av yrker og møter med rollemodeller og forbilder som har gjort utradisjonelle valg hatt positive effekter. For det andre er det viktig å ta vare på de som har gjort utradisjonelle valg. De må samles i klasser og på skoler slik at minoritetsfølelsen blir mindre pressende. De må følges opp og oppleve en anerkjennelse For det tredje kan vi gjennom å åpne opp for utradisjonelle valg, hjelpe de som gjør disse valgene til å gjennomføre dem og å arbeide med bransjene slik at disse personene har mulighet til å få jobber de trives i og kan leve med

30 Nå skal vi jobbe!

31 Problemstillinger Hvordan er karriereveiledning / rådgivning satt i system i 2020 slik at alle ungdommer har god tilgang til veiledning/rådgivning? Hvordan bidrar karriereveiledning / rådgivning til å utvikle den enkeltes ferdigheter i 2020?

32 Fokusområder Kjønn Minoritetsspråklige Elever med behov for tilpassa opplæring og/eller spesialundervisning Samarbeidet mellom instansene/aktørene som berører ungdommens hverdag? Digitale løsninger Overgangsfaser

33 Gruppe ProblemstillingFokusområde: Hvordan kommer rådgivningen/ karriereveiledningen til uttrykk i 2020 sett i forhold til: Hvordan er karriereveiledning / rådgivning satt i system i 2020 slik at alle ungdommer har god tilgang til veiledning/rådgivning? Kjønn (muligheter for kjønnsutradisjonelle valg) Hvordan bidrar karriereveiledning/rådgivning til å utvikle den enkeltes ferdigheter i 2020? Kjønn (muligheter for kjønnsutradisjonelle valg) Hvordan er karriereveiledning / rådgivning satt i system i 2020 slik at alle ungdommer har god tilgang til veiledning/rådgivning? Minoritetsspråklige Hvordan bidrar karriereveiledning/rådgivning til å utvikle den enkeltes ferdigheter i 2020? Minoritetsspråklige Hvordan er karriereveiledning / rådgivning satt i system i 2020 slik at alle ungdommer har god tilgang til veiledning/rådgivning? Elever med behov for tilpassa opplæring og / eller spesialundervisning Hvordan bidrar karriereveiledning/rådgivning til å utvikle den enkeltes ferdigheter i 2020? Elever med behov for tilpassa opplæring og / eller spesialundervisning Hvordan er karriereveiledning / rådgivning satt i system i 2020 slik at alle ungdommer har god tilgang til veiledning/rådgivning? Samarbeidet mellom instansene/aktørene som berører ungdommens hverdag?  Hvordan spille på hverandres kompetanse?  Hvordan få kompetanse om arbeidsliv / næringsliv satt i system? Hvordan bidrar karriereveiledning/rådgivning til å utvikle den enkeltes ferdigheter i 2020? Samarbeidet mellom instansene/aktørene som berører ungdommens hverdag?  Hvordan spille på hverandres kompetanse?  Hvordan få kompetanse om arbeidsliv / næringsliv satt i system ? Hvordan er karriereveiledning / rådgivning satt i system i 2020 slik at alle ungdommer har god tilgang til veiledning/rådgivning? Overgangsfaser Hvordan bidrar karriereveiledning/rådgivning til å utvikle den enkeltes ferdigheter i 2020? Overgangsfaser Hvordan er karriereveiledning / rådgivning satt i system i 2020 slik at voksne har god tilgang til veiledning/rådgivning? Digitale løsninger Hvordan bidrar karriereveiledning/rådgivning til å utvikle den enkeltes ferdigheter i 2020? Digitale løsninger


Laste ned ppt "Velkommen til samling om rådgiving 23. – 24. oktober 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google