Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsmøte i NTL Riksrevisjonen 7. september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsmøte i NTL Riksrevisjonen 7. september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsmøte i NTL Riksrevisjonen 7. september 2010

2 Saksliste 1.Årets lokale lønnsforhandlinger 2.Retningslinjer for lønnssamtaler 3.Eventuelt

3 Det sentrale oppgjøret: 3,3 prosent 1.Generelle tillegg pr 1. mai: 1,4 prosent  Stigende fra kr 7100,- på ltr 1 til kr 9600,- på ltr 29  Ltr 30 til 59: kr 9700,-  Ltr 60 til 98: 2,1% 2.Justeringsoppgjøret pr 1. juli: 585 millioner kr  300 millioner avsettes til stillingskoder med mer enn 60% kvinner og hvor flertallet har en 3 årig utdanning el. mer.  Resten av potten hadde en føring på at kvinner får minst 60%

4 Det sentrale oppgjøret forts: 3. Lokale forhandlinger pr 1. september. 0,9 prosent  Riksrevisjonens andel er på 2 222 249 kr  I tillegg har Riksrevisjonen vedtatt å øke potten med ca 1,7 millioner kroner slik at potten totalt er på 3,9 millioner kroner

5 Sentrale føringer for de lokale forhandlingene: Kvinner skal få en større andel av avsetningen til lokale forhandlinger enn fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. Det skal legges spesiell vekt på å vurdere forholdet mellom kvinners og menns innplassering i stillingskoder ut fra kvalifikasjoner, oppgaver og ansvar. Målene i den omforente lokale lønnspolitikken skal prioriteres

6 Sentrale føringer for de lokale forhandlingene forts: Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes også av forhandlingene, og skal vurderes lønnsmessig. Arbeidstakere som før virkningsdato har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn, skal også vurderes lønnsmessig.

7 Lokale føringer: Dyktighet og resultater Rådgiver med minimum 6 års solid og relevant praksis skal bli vurdert omgjort til seniorrådgiver Rådgiver med mer enn 4 års relevant praksis skal vurderes for opprykk til ltr. 56 eller høyere Etterlevelse av samspillverdier

8 Lokale føringer forts: Ubegrunnede skjevheter Stillingsinnehavere som møter stilte krav i stillingsbeskrivelsen og som ikke har hatt lokal lønnsutvikling på nåværende stillingsnivå de siste tre år, skal vurderes spesielt Stillingsmarked og ansiennitet kan gi grunnlag for lønnsutvikling

9 Lokale føringer: Mål for den lokale lønnspolitikken: Riksrevisjonen har som målsetning å kunne konkurrere lønnsmessig med andre offentlige virksomheter med sammenlignbare stillinger og departementene. Riksrevisjonen skal ha et lønnsnivå som minimum tilsvarer gjennomsnitt i departementene

10 Statistikk: Ekstern statistikk: Det er gruppene seniorrådgivere og underdirektører som kommer dårligere ut her enn de vi sammenlikner oss med. Intern statistikk: Kvinner og menn i saksbehandler- og lederstillinger har tilnærmet lik avlønning. Kvinner er overrepresentert i alle saksbehandlerstillingene, mens de er underrepresentert i avdelingsdirektørgruppen

11 Lønnssamtaler Alle har krav på lønnssamtale, og NTL anbefaler alle våre medlemmer å ha det! Lønnssamtalen er frivillig, men alle skal av sin leder oppfordres til å ha en lønnssamtale

12 Lønnssamtale- Innhold Leder informerer om de sentrale og lokale føringene for årets lønnsoppgjør Leder informerer om hva medarbeideren evt. har fått i det sentrale oppgjøret og evt. i karriereplanen/den lokale lønnspolitikken Leder gir sin vurdering av medarbeideren ift sentrale og lokale føringer Leder begrunner sin (foreløpige) vurdering av om medarbeideren vil bli prioritert/ikke prioritert i egen seksjon i de lokale lønnsforhandlingene (2.3.3).

13 Lønnssamtale- Innhold Medarbeider har mulighet til å komme med innspill til leder om forhold av betydning for lønnsdannelsen, Hvis medarbeider har sendt/gitt leder eget utfylt kravskjema på forhånd, diskuteres det i samtalen. Leder kan eventuelt påføre sine kommentarer. Leder informerer om den videre prosessen i de lokale lønnsforhandlingene.

14 Tidsplan: 6. septemberKravskjema er lagt ut på Forum 13. september Frist for medlemmene å sende inn 2.3.3 krav 28. oktoberTjenestemannsorganisasjonene overleverer krav til Rr 27/28. oktoberForhandlinger

15 Fra NTL’s prinsipp-program om lønns- og tariffpolitikk: lik lønn for likt og likeverdig arbeid den solidariske lønnspolitikken ligger fast alle må sikres en lønn de kan leve av kunne forlate yrkeslivet på en verdig måte. imot å ta grupper av arbeidstakere ut av tariffavtalen arbeide for at kun organiserte arbeidstakere kan få lønnsopprykk gjennom lokale lønnsforhandlinger utgangspunktet for avlønning først og fremst skal være arbeidsoppgaver og ansvar formell og reell kompetanse må verdsettes

16 Forslag til NTLs prioriteringer i årets oppgjør: 1.Gruppene renholder/renholdsleder, førstesekretær, konsulent, driftstekniker, driftsleder 2.Erfarne medarbeidere i alle stillingskategorier som ikke har hatt lokal lønnsutvikling de siste tre årene

17 Hvor finner du hva på Forum? Lønnspolitikken, ekstern og intern lønnsstatistikk, og kravskjema ligger på Medarbeider - Lønn


Laste ned ppt "Medlemsmøte i NTL Riksrevisjonen 7. september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google