Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mini-gaiden, fokus på NAV Pensjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mini-gaiden, fokus på NAV Pensjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mini-gaiden, fokus på NAV Pensjon
Fra NTL NAV Nr. 1 Uke Informasjon fra MBA NAV Pensjon Fagnettverk/fagkoordinator Det er igangsatt et arbeid hvor en arbeidsgruppe skal lage utkast til en modell for fagnettverk i Nav Pensjon. Gruppen vil ha fokus på samspill mellom de 4 saksbehandlende pensjonsenhetene og spesielt på fagkoordinatorens rolle. Det er videre besluttet at alle faghenvendelser fra Pensjonsenhetene skal gå om styringsenheten og videre til fagavdelingen i direktoratet. Innbemanning av enhetene Innbemanningen av enhetene er stort sett i rute, med noen utfordringer i Oslo og til dels i Harstad. Porsgrunn og Ålesund er fullt innbemannet. Formelle utvalg/råd i NAV Pensjon ( medbestemmelsesapparat (MBA), arbeidsmiljøutvalg(AMU) og tilsettingsråd)opprettes fra og med Organisasjonene ble bedt om at de startet arbeidet med å velge representanter til AMU(sentralt) og MBA(sentralt og lokalt) snarest mulig med frist for tilbakemelding fra organisasjonene 1. november 2008. Nav Pensjon ønsker å opprette et midlertidig tilsettingsråd for å avlaste det sentrale tilsettingsrådet, her ble fristen satt til 20 september 2008. Oppgaver/Policydokumenter Organisasjonene fikk videre en kort orientering om de forestående arbeidsoppgaver og policy dokumenter som skal utarbeides for Nav Pensjon i 2009 herunder: Helse, Miljø og Sikkerhet(HMS) med fokus på IA-arbeidet, Personal- og Lønnspolicy samt personalplan for NAV Pensjon. ”Frys perioden” flyttes, ny overføringsdato Pga. endringer iht. Kjempen er ”Frys perioden” flyttet til 1. – 15 desember 08. Ny overføringsdato for medarbeiderne i Nav Pensjon er satt til 1. desember 08. redaktør: Knut Johansson Et produkt fra NTL NAV

2 mini-gaiden, fokus på NAV Pensjon side 2
Nr. 1 Uke Opplæring/oppgaveløsning NTL NAV tok opp bekymringen blant våre medlemmer i Harstad om at man samtidig som opplæringen skal pågå i november også må ivareta forvaltningsoppgavene for forvaltning. Vi ble da orientert om at avdelingsdirektør i Nav Pensjon Harstad v/ Gunnar Sørensen, Hans-Petter Nygård v/ Pensjonsprogrammet og leder av forvaltning er i dialog for å løse dette. Det ble også gitt en kort orientering om den pågående fylkesturneen der de setter fokus på restansenedbygging og datavask. Grensesnitt telefoni NAV lokal/NAV Pensjon NTL NAV stilte spørsmål vedr. grensesnitt telefoni Nav lokal/Nav Pensjon da det er bekymring ifht.om brukere kan benytte direkte nummer til Nav Pensjon, (jfr. siste etableringsnytt). Vi ble orientert om at det vil bli åpnet opp for at brukere kan settes over til Nav Pensjon fra Nav lokalt. Men Nav lokal skal ikke oppgi telefon nummer til saksbehandler i Nav Pensjon! Det er kun hvis bruker har fått en fast saksbehandler at bruker kan ringe direkte. Dette skal saksbehandler selv kunne styre alt etter hvor avhengig saksbehandler vil være av å få tilleggsinformasjon direkte fra bruker.   Det ble videre opplyst at det vil bli inngått samhandlingsavtaler mellom Nav Pensjon og fylkesleddet. Møtet 23 september i MBA NAV Pensjon er avlyst, neste møte er 7 oktober. Verdal/Oslo 15 september 08   Knut Johansson Mette Aa. Bjørge redaktør: Knut Johansson Et produkt fra NTL NAV


Laste ned ppt "Mini-gaiden, fokus på NAV Pensjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google