Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 10 Uke 26 - 2008 Ansvarlig redaktør: Erling Mathisen Redaktør: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 10 Uke 26 - 2008 Ansvarlig redaktør: Erling Mathisen Redaktør: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 10 Uke 26 - 2008 Ansvarlig redaktør: Erling Mathisen Redaktør: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget i NTL NAV INFORMASJON FRA DE SENTRALE JUSTERINGSFORHANDLINGENE Onsdag kveld ble partene enige om fordelingen av midler som ble avsatt til sentrale justeringer i staten. Resultatet av dette er delvis i tråd med krav som tidligere er fremmet av NTL NAV. Her følger en utdrag av resultatet, ut fra hva som i større eller mindre grad berører våre medlemmer. Lederstillinger (lønnsplan 90.100) Ved hovedtariffoppgjøret ble alle stillinger i spenn justert med to lønnstrinn i bunn og to lønnstrinn i topp. Etter justeringsoppgjøret er toppen av spennet justert enda et lønnstrinn opp. Ellers gis det ett lønnstrinn til alle i følgende stillingskode: 1072 Arkivleder 1407 Avdelingsleder 1059 Underdirektør 1060 Avdelingsdirektør 1064 Konsulent (lønnsramme 13) Rammen er justert, slik at alle får ett lønnstrinn, samt at det gis ett lønnstrinn etter 28 års ansiennitet. 1065 Konsulent (lønnsramme 17) Rammen er justert, slik at det ved fire og seks års ansiennitet gis ett lønnstrinn. Det gis dessuten ett lønnstrinn etter 24 års ansiennitet. 1408 Førstekonsulent (lønnsramme 22) Rammen er justert, slik at det gis ett ekstra lønnstrinn ved 28 års ansiennitet. 1363 Seniorkonsulent Spennet er justert med ett lønnstrinn i topp. Dessuten gis alle seniorkonsulentene ett lønnstrinn. 1434 Rådgiver Spennet er justert med ett lønnstrinn i topp. Rådgivere mellom ltr 41 og 55 gis ett lønnstrinn.

2 mini gaiden side 2 Nr. 9 Uke 26 - 2008 1364 Seniorrådgiver Spennet er justert med ett lønnstrinn i topp. Administrative stillinger i arbeids- og velferdsetaten Dette gjelder for eksempel 0134 Distriktsarbeidssjef og 0721 Trygdesjef. Det gis ikke lønnsmessig uttelling, men spennet er justert med ett lønnstrinn i topp. Litt om godskrivningsreglene For saksbehandlerstillinger het det seg tidligere at all offentlig tjeneste godskrives ved tilsetting, likeså privat saksbehandlerarbeid. Denne særlige godskrivningsreglen utgår nå. Generell godskrivningsregel (pkt. A) vil gjelde: 1.All militærtjeneste, polititjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste godskrives fullt ut. 2.Omsorgsarbeid godskrives med inntil 3 år. 3.All yrkespraksis av mer enn 3 måneders sammenhengende varighet godskrives fullt ut. Tidligere relevant yrkespraksis skal likevel medregnes når yrkespraksisen er opparbeidet i et yrke hvor kortere arbeidsoppdrag er vanlig. Etter hovedtariffoppgjøret fikk vi følgende nye spesielle godskrivningsregler: 1.Ved tilsetting innplasseres arbeidstaker med høyere akademisk utdanning i ltr. 42 og gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Den tjenesteansiennitet arbeidstakeren har krav på etter de generelle godskrivningsregler i pkt. A kommer i tillegg. Ved direkte overgang til annen stilling i det statlige tariffområdet beholdes inntil 6 år av den fiktive tjenesteansienniteten dersom ikke annet blir avtalt. 2.Ved tilsetting godskrives 2 år (ved tilsetting etter 1. januar 2009 godskrives 3 år) av utdanningstiden som bachelor eller tilsvarende i tjenesteansienniteten. Spesiell godskrivningsregel nr 2 får nå anvendelse for 1064 og 1065 Konsulent, samt 1411 Avdelingsingeniør, 1275 Ingeniør og 1084 Avdelingsingeniør. Spesiell godskrivningsregel nr 1 eller 2 får anvendelse for 1408 Førstekonsulent og 1085 Avdelingsingeniør. Uravstemningen er avsluttet Vi vil avslutningsvis gjøre oppmerksom på at stemmene etter uravstemningen er talt opp. 48 % av NTLs medlemmene avga stemme og av disse sa 81,5 % ja til resultatet fra hovedtariffoppgjøret. For NTL NAV Erling Mathisen Terje Evensen


Laste ned ppt "Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 10 Uke 26 - 2008 Ansvarlig redaktør: Erling Mathisen Redaktør: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google