Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 05 Abstrakte datastrukturer. Arv - Implementering Interface / Abstrakte klasser / Konkrete klasser Concrete classAbstract class Interface extends.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 05 Abstrakte datastrukturer. Arv - Implementering Interface / Abstrakte klasser / Konkrete klasser Concrete classAbstract class Interface extends."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap 05 Abstrakte datastrukturer

2 Arv - Implementering Interface / Abstrakte klasser / Konkrete klasser Concrete classAbstract class Interface extends Interface extends Interface implements Interface implements Concrete class Abstract class Concrete class extends Concrete class

3 A_Object I_Comparable Klassehierarki I_Container A_Container I_Stack I_Queue I_Graph I_Tree I_SearchableContainer I_OrderedList I_SortedList I_HashTable I_Set A_Graph A_Tree A_SearchableContainer I_SearchTree A_HashTable A_Set StackAsArrayStackAsLinkedList QueueAsArrayQueueAsLinkedList GraphAsMatrixGraphAsLists SetAsArray ChainedHashTable GeneralTree BinaryTreeBinarySearchTree OrderedListAsArrayOrderedListAsLinkedList SortedListAsArraySortedListAsLinkedList Wrappers

4 Klassehierarki - Abstrakte datastrukturer IntA_Object I_Comparable Dbl Chr Str I_Container A_Container I_SearchableContainer I_Visitor I_Enumeration A_Visitor A_SearchableContainer InterfaceAbstract classWrapper class I_Iterator

5 Arv-Klassehierarki Object X X Enhver Java-klasse X (inkludert array’er) vil alltid være arvet (direkte eller indirekte) fra en klasse kalt Object. Object A A X X

6 Klassen Object Litt av innholdet i klassen Object: public class Object { public Object( );// creates a default object protected Object clone( ); // object cloning protected void finalize( );// destroying object public boolean equals (Object obj);// equal if ref to the same object public final Class getClass ( );// runtime class descript for the object public int hashCode ( );// calculates a hash code for the obj public void notify( );//wakes up a single waiting thread public void noifyAll( );// wakes up all waiting threads public String toString ( );//string representation of the object public final void wait( );//causes the current thread to wait public final void wait(long timeout);//waiting in milliseconds public final void wait(long timeout, int nanos)//waiting for nanoseconds }

7 Interface I_Comparable Interface I_Comparable som inneholder sammenligningsmetoder:

8 Abstract (1/4) A_Object Abstract A_Object som implementerer I_Comparable

9 Abstract (2/4) A_Object Abstract A_Object som implementerer I_Comparable

10 Abstract A_Object (3/4) Implementering av compare og innføring av abstract compareTo

11 Implementering av clone Abstract A_Object (4/4)

12 Wrapper classes Wrapper classes: W_Chr:Character W_Str:String W_Int:Integer W_Dbl:Double Original class Wrapper class

13 IntA_Object I_Comparable Wrappers Dbl Chr Str

14 W_Chr

15 W_Str

16 W_Int

17 W_Dbl

18 Interface I_Container Interface I_Container som inneholder andre objekter:

19 Abstract A_Container (1/2) Abstract class A_Container som implementerer I_Container:

20 Abstract A_Container (2/2) Abstract class A_Container som implementerer I_Container:

21 Interface I_Visitor Interface I_Visitor som benyttes til traversering av objekter:

22 Abstrakt klasse A_Visitor Abstrakt klasse A_Visitor som implementerer I_Visotor:

23 Interface I_Enumeration Interface I_Enumeration som benyttes til traversering av objekter:

24 Interface I_Iterator Interface I_Iterator som benyttes til traversering av objekter:

25 Interface I_SearchableContainer Interface I_SearchableContainer som gir søkemuligheter:

26 ENDEND


Laste ned ppt "Kap 05 Abstrakte datastrukturer. Arv - Implementering Interface / Abstrakte klasser / Konkrete klasser Concrete classAbstract class Interface extends."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google