Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den vanskelige samtalen Utdanningsforbundet, avdeling Steinkjer Fredag 5. mars 2010 Psykolog Erik Jullumstrø TotalConsult.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den vanskelige samtalen Utdanningsforbundet, avdeling Steinkjer Fredag 5. mars 2010 Psykolog Erik Jullumstrø TotalConsult."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den vanskelige samtalen Utdanningsforbundet, avdeling Steinkjer Fredag 5. mars 2010 Psykolog Erik Jullumstrø TotalConsult

2 Den gode prestasjon Hva skal vi bruke tida på? Den vanskelige samtalen - "hva det er og hvordan gjøre det". Ulike persontyper og kommunikasjon: ”En må behandle folk forskjellig for å behandle dem likt!” –Håndtering av "overraskelser" som sinneutbrudd, følelsesmessige reaksjoner osv. Åpent for spørsmål, diskusjoner og demonstrasjoner.

3 Den gode prestasjon En firedelt (femdelt) samtale med siktemål å korrigere en vanske eller et problem: 1.Åpning 2.Felles forståelse av problemet 3.Felles forståelse av løsning 4.Avslutning med avtale om oppfølging 5.(Debrief) Den vanskelige samtalen

4 Den gode prestasjon En vanske… Egenskaper ved en person som tar ressurser i ”det daglige”: Samspill/kommunikasjon Verdier, etikk, moral Tøyning av regler, normer, standarder Kvalitet i arbeidet Personlige særtrekk

5 Den gode prestasjon Korreks Refs Advarsel Påtale Korrigering: Den vanskelige samtalen Oppsigelse Kjeft Klage Bebreidelse

6 Den gode prestasjon Kjennetegn: Korrigering/problemløsning Ett problem Leder/ansatt Kunnskap som utgangspunkt Ved behov Respekt og positiv innstilling Vinne - vinne

7 Den gode prestasjon Men først: Hele verktøykassa… Utvikling Involvering i utvikling av mål og planer Avdelingsmøter Fagmøter Kurs og opplæring Medarbeidersamtaler Mål- og utviklingssamtale (MU) Veiledning Trening ”Dagligpraten” Utfordringer: Den vanskelige samtalen ”Daglig korrigering” Konfliktløsning Personalsak Muntlig advarsel Skriftlig advarsel Andre prosedyrer Oppsigelse med mer... Ønsket nivå for organisasjonen Gap

8 Den vanskelige samtalen: Steg for steg.

9 Den gode prestasjon Forberedelser Sett av nok tid. Vurder ”hvem” personen er. Hva er problemet? Definer målet. Finn konkrete eksempler som illustrerer problemet. Eventuelt: Hva du må sjekke ut med andre? Tenk gjennom noen realistiske tiltak. Planlegg/skriv åpningen. Eventuelt; drøft/rollespill deler av samtalen med en kollega. Innkall til samtalen, gi rom for forberedelser.

10 Den gode prestasjon Presenter problemet Sett ”overskriften” for samtalen. Presenter problemet så konkret som mulig slik du ser det. Illustrer om mulig budskapet med eksempler. Åpning

11 Den gode prestasjon Få fram den andres synspunkter om problemet. Be den andre komme med eksempler/være konkret. Påpek forhold dere er enige om underveis i samtalen. Fastslå eventuelt at det er et problem for deg. Prøv å forstå den andres logikk i forklaringen. Sjekk om du har forstått den andre riktig. Men husk; det å forstå er ikke det samme som å akseptere… Felles forståelse av problemet

12 Den gode prestasjon … noe som filtreres Felles forståelse av problemet AvsenderMottakerFilter Bud- skapet når mottak ers filter… Filter Med et ønske om å si… … som hører det en vil høre Avsender må forsøke å tilpasse budskapet til mottakers filter. Mottaker må være ydmyk for avsenders filter.

13 Den gode prestasjon Få fram idéer til hvordan problemet kan løses Eventuelt: Vær konkret på hva du mener må til for å løse problemet. Si eventuelt også hva du vil gjøre selv for å løse problemet. Informer om hva du eventuelt gjør som en konsekvens av problemet. Felles forståelse av løsning

14 Den gode prestasjon Avslutning med avtale om oppfølging Oppsummer samtalen ledd for ledd. Si hva dere er blitt enige om – tiltak. Vær konkret! Avtal oppfølging.

15 Den gode prestasjon Debrief Debrief handler om å nullstille. Sjekk den andres synspunkter på samtalen. Sjekk den andres reaksjoner på samtalen.

16 Alle mennesker er rare, unntatt du og jeg, og selv du er litt merkelig…

17 Den gode prestasjon … noe som filtreres Husker du denne? AvsenderMottakerFilter Bud- skapet når mottak ers filter… Filter Med et ønske om å si… … som hører det en vil høre Avsender må forsøke å tilpasse budskapet til mottakers filter. Mottaker må være ydmyk for avsenders filter. Hva menes med ”filter”?

18 Den gode prestasjon Relasjonsorientert Saksorientert ForsiktigForsiktig Utradisjonelle Impulsive Optimistiske Reagerende Stimulerende Dramatiske Støttende Respektfulle Intuitive Tilpasningsdyktige Dempende Hyggelige Effektive Kraftfulle Viljesterke Pragmatiske Drivende Analytiske Ordentlige Utholdende Alvorlige Skikkelige Vennlig Entusiastisk Energisk Grundig DristigDristig

19 Den gode prestasjon Relasjonsorientert Saksorientert ForsiktigForsiktig Overfladisk Upålitelig Mange baller i luften Sier aldri nei Alt skal være gøy Ironiske Trege Tilskuere Likegyldige Usikker ved konfrontasjoner Harde Dårlige lyttere Intense Innrømmer ikke feil Dominerende “Kyniske” Moralistiske Kritiske Pessimistiske Lett såret Uforsonlige Vennlig Entusiastisk Energisk Grundig DristigDristig Obs!…

20 Den gode prestasjon Relasjonsorientert Saksorientert ForsiktigForsiktig I et stimulerende arbeidsmiljø med små grupper. Kjapt tempo I et vennlig og informativt arbeidsmiljø med personlige og avslappede forhold. Relativt rolig tempo I et travelt arbeidsmiljø som han/hun har kontroll over Det skal være effektivt I et strukturert, og formelt arbeidsmiljø I et rolig og stabilt tempo Vennlig Entusiastisk Energisk Grundig DristigDristig Presterer best…

21 Den gode prestasjon Relasjonsorientert Saksorientert ForsiktigForsiktig Gi positiv feed- back Støtte opp om ideer Fortelle om statusmessige konsekvenser Lytte Gi oppmerk- somhet Akseptere følelser Ha fokus på verdier Være rett på sak Vise tillit Ha fokus på personlig gevinst Gi tid til forberedelse Vise ro Være korrekt og systematisk Vennlig Entusiastisk Energisk Grundig DristigDristig Vil at leder skal…

22 Den gode prestasjon Relasjonsorientert Saksorientert ForsiktigForsiktig Bli hissig. Skryter av seg selv. ”Tar” person og skylder på andre: ”Du er ikke noe bedre selv” Blir utbrent Kan bli passiv og stille Verdifokusert Føle seg personlig angrepet. Tenker/truer med å finne på noe annet Bli aggressiv Detaljfokusert: ”Har du ett bevis!” Styrende og kranglete Bli fysisk syk Bli passiv Bebreider seg selv: ”Jeg duger vel ikke” Anspent Forklarende Bli deprimert Vennlig Entusiastisk Energisk Grundig DristigDristig Under press…

23 Den gode prestasjon Relasjonsorientert Saksorientert ForsiktigForsiktig Trekker ut i langdrag Ufølsomhet og utålmodighet Ineffektivitet og ubesluttsomhet Uforutsigbarhet og spontanitet Vennlig Entusiastisk Energisk Grundig DristigDristig Irriteres av…

24 Den gode prestasjon Diskuter: Hva mener du er din personprofil? Med utgangspunkt i din profil: Hva er dine styrker og svakheter i kommunikasjon med andre? Suksessfaktorer i samtalen med de ulike persontypene?

25 Den gode prestasjon Korrigering og endring: Vennlige Inviter til dialog Vær hyggelig Skill tydelig sak og person Vær tydelig på hva du ønske annerledes Be om konkrete tanker om tiltak Motiver for endring Synliggjør konsekvensene Søk vinn/vinn

26 Den gode prestasjon Korrigering og endring: Entusiastiske Sett tydelig dagsorden Avklar roller Hold fokus Skap aksept for å snakke ut Utfordre løsningene Få bekreftelse på hva som er oppfattet Still konkrete krav Oppsummer Inngå konkret avtale om oppfølging Overhør noen giftpiler

27 Den gode prestasjon Korrigering og endring: Energiske Vær godt forberedt Sett effektiv dagsorden Isoler ”saken” – vær tålmodig Vær direkte og tydelig Vær nøyaktig og korrekt på detaljer Be om løsningsforslag – utfordre på konsekvenser Felles aksept av løsning Avtal fremdriftsplan

28 Den gode prestasjon Korrigering og endring: Grundige Inviter til dialog i betydningen analysér Gi anledning til forklaring Sett av ekstra god tid Opptre korrekt Vær rolig Vær nøyaktig i beskrivelser Be om forslag til endring Synliggjør positive konsekvenser ved endring

29 Den gode prestasjon Håndtering av overraskelser Bruk av pauser Siste ords teknikk Gjentakelse av budskap/hakk i plata Kommentere på situasjonen Kommentere på egne følelser Be om konkretisering Inviter til å se konsekvensen av problemet Speiling Unngå: ”Ja, men…” Med andre ord: Bruk dine normale konversasjons-ferdigheter!


Laste ned ppt "Den vanskelige samtalen Utdanningsforbundet, avdeling Steinkjer Fredag 5. mars 2010 Psykolog Erik Jullumstrø TotalConsult."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google