Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Spillemidler og programsatsing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Spillemidler og programsatsing."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Spillemidler og programsatsing i årene som kommer Avdelingsdirektør Ole Fredriksen Friidrettshallforum 28. april 2014 - Haugesund 1Friidrettshallforum 2014 - Haugesund

2 Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder Meld. st. 26 (2011 – 2012) Melding til Stortinget: - Den norske idrettsmodellen Lagt fram 8. juni 2012 Innst. 211 s (2012 – 2013) fra familie og kulturkomiteen 21. februar 2013. Debatt i stortinget 7. mars 2013. 2Friidrettshallforum 2014 - Haugesund

3 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Økonomisk grunnlag Overskuddet fra Norsk Tipping Spillemidler til idrettsformål Endring i tippenøkkelen 3Friidrettshallforum 2014 - Haugesund

4 En ny tippenøkkel 64 prosent til idrettsformål 18 prosent til kulturformål 18 prosent til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner Innføres gradvis etter beslutninger i det enkelte budsjettår 56 prosent til idrettsformål i 2014 4Friidrettshallforum 2014 - Haugesund

5 Hovedfordelingen 2014 – post 1 til 3 Friidrettshallforum 2014 - Haugesund5 Post 1 Idrettsanlegg928 725 000 Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene860 725 000 Post 1.2 Anleggspolitisk program40 000 000 Post 1.3 Anlegg for friluftsliv i fjellet13 000 000 Post 1.4 Utstyr15 000 000 Post 2 Nasjonalanlegg/Spesielle anlegg43 625 000 Post 2.1 Nasjonalanlegg42 500 000 Post 2.2 Spesielle anlegg1 125 000 Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid23 250 000 Post 3.1 Idrettsforskning16 000 000 Post 3.2 Idrettsfaglig1 000 000 Post 3.3 Anleggsfaglig utvikling2 300 000 Post 3.4 Idrettsanleggsregisteret3 000 000 Post 3.5 Utviklingsarbeid i fylkeskommunene950 000

6 Hovedfordelingen 2014 – post 4 til 6 Post 4 Spesielle aktiviteter62 104 000 Post 4.1 Antidopingarbeid32 950 000 Post 4.2 Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag 13 250 000 Post 4.3 Friluftstiltak for barn og ungdom15 904 000 Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité593 000 000 Post 5.1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt122 000 000 Post 5.2 Grunnstøtte særforbund215 000 000 Post 5.3 Barn, ungdom og bredde139 000 000 Post 5.4 Toppidrett117 000 000 Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger209 000 000 Til sammen1 859 704 000 Friidrettshallforum 2014 - Haugesund6

7 Hovedfordeling 2014, Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene Kulturdepartementet har fordelt kr 860 725 000 slik: Østfold 38 984 000 Akershus 77 938 000 Oslo 31 661 000 Hedmark 32 873 000 Oppland 36 787 000 Buskerud 47 347 000 Vestfold 35 771 000 Telemark 31 562 000 Aust-Agder 28 892 000 Vest-Agder 35 894 000 Rogaland 74 874 000 Hordaland 83 873 000 Sogn og Fjordane 28 210 000 Møre og Romsdal 57 902 000 Sør-Trøndelag 60 474 000 Nord-Trøndelag 43 354 000 Nordland 60 324 000 Troms 31 972 000 Finnmark 22 033 000 Sum: 860 725 000 Friidrettshallforum 2014 - Haugesund7

8 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Anlegg Anlegg og tilrettelagte områder – viktig forutsetning for idrett og fysisk aktivitet Tilskudd til idrettsanlegg – fortsatt statens viktigste virkemiddel på idrettsområdet Programsatsinger videreføres og utvikles Universell utforming vektlegges 8Friidrettshallforum 2014 - Haugesund

9 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Friidrettshaller Stange Trondheim Sandnes Steinkjer Haugesund Bergen Bærum Ulsteinvik Tilsagn Nes Søknad Grimstad 9Friidrettshallforum 2014 - Haugesund

10 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Skisse til fordeling av midlene 2014 – 2017 (Beløp er oppgitt i mill. kroner) AnleggstypeAntall anlegg i perioden Kostn. per anlegg om lag Ord. Tilskudd per anlegg om lag Program satsingsmidler per anlegg Totalt 2014 - 2017 Større helårs langrenns- og skiskytteranlegg med asfalterte rulleskiløyper 10205440 Kampsportanlegg63065 Turnanlegg, basishaller5407630 Svømmeanlegg, idrettsbasseng 108015660 Sum i perioden (måltall)31160 Friidrettshallforum 2014 - Haugesund10


Laste ned ppt "Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Spillemidler og programsatsing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google