Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STEVNELEDERS OPPGAVER Dommerseminaret 2011. Stevneleder er nevnt 8 ganger i Friidrettens håndbok (revidert utgave 2010): Autorisasjon av dommere og startere:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STEVNELEDERS OPPGAVER Dommerseminaret 2011. Stevneleder er nevnt 8 ganger i Friidrettens håndbok (revidert utgave 2010): Autorisasjon av dommere og startere:"— Utskrift av presentasjonen:

1 STEVNELEDERS OPPGAVER Dommerseminaret 2011

2 Stevneleder er nevnt 8 ganger i Friidrettens håndbok (revidert utgave 2010): Autorisasjon av dommere og startere: Side 28: Dommere og funksjonærer: Ved approberte stevner skal det benyttes autoriserte dommere i følgende posisjoner: Stevneleder, overdommer, dommer og tidtakersjef. Stevneleder og overdommere ved landskamper, norske mesterskap, internasjonale stevner, nasjonale elitestevner og landsdelmesterskap skal være forbundsdommere. Side 29: Kurs og prøver En forbundsdommeraspirant skal gjennomgå forbundsdommerkurs, bestå teoretisk prøve og bestå praktisk prøve som stevneleder under et større nasjonalt stevne.

3 Internasjonale konkurranseregler Regel 120 Stevnefunksjonærer: Stevnearrangøren skal oppnevne alle funksjonærer. Følgende liste omfatter de funksjonærer som anses å være nødvendige ved arrangement av større internasjonale stevner. Det står arrangøren fritt å gjøre de endringer som lokale hensyn krever Arrangørfunksjonærer:Stevnefunksjonærer ArrangementslederOverdommere Stevneleder (Meeting Manager)Øvelsesledere En teknisk lederØvrige dommere

4 Regel 121 Arrangementsleder Arrangementsleder skal planlegge arrangementets organisasjon i samarbeid med Tekniske delegater, der slike måtte være utpekt, og være ansvarlig for at stevnet kan gjennomføres og skal også løse ethvert teknisk problem sammen med de Tekniske delegerte/stevneleder

5 Regel 122 Stevneleder skal forberede og forestå avviklingen. I samarbeid med den tekniske delegat (hvis sådan er oppnevnt) skal de i fellesskap løse eventuelle problemer som måtte oppstå av teknisk art. Stevneleder skal til enhver tid ha tilgjengelig kommunikasjon med overdommere og øvingsledere for om nødvendig å kunne gripe inn i avviklingen. Merknad: For stevner av lengre varighet enn 4 timer eller som går over mer enn en dag, anbefales det at det også oppnevnes en assistent for stevneleder.

6 Regel 123 Teknisk leder Den tekniske leder, er ansvarlig for at løpebaner, tilløpsfelt, kastringer, buer, sektorer og hoppegroper/matter er korrekte og at alt utstyr er i samsvar med internasjonale regler.

7 The Referee Meeting Manager Rule 122 The Meeting Manager shall be responsible for the correct conduct of the Meeting. He shall check that all officials have reported for duty, appoint substitutes when necessary and have authority to remove from duty any official who is not abiding by the Rules. In cooperation with the appointed Marshal, he shall arrange that only authorised persons are allowed in the centre of the arena. Note: For competitions of longer than four hours or over more than one day, it is recommended that the Meeting Manager has an adequate number of Assistant Meeting Managers.

8 The Referee IAAF Rules are rather vague and, in reality, hide very heavy responsibilities if we consider the duty of the Meeting Manager at the Olympic Games or the World Championships. In fact, the Meeting Manager must be responsible, under the authority of the Competition Director, and in accordance with the Technical Delegates´ guidelines and decisions, for everything happening on the field of competition, under the eyes of the spectators and the journalist. In the stadium, he must place himself so as to be able to see everything that is happening and give the necessary orders.

9 The Referee He must have in his possession the complete list of all officials and of the different Referees. The Chif Judges shall call upon him in case any official needs to be replaced or is absent. In fact, we must not forget that the Olympic Games or the World Championships take place over nine days and that, especially in particular weather conditions, it is possible that some judges may not be able to officiate during the whole competition. The Meeting Manager shall have at his disposal a reserve of officials from which he can draw any replacement if necessary. Even if all the officials for an event are present, the Meeting Manager shall ensure that the officials fulfil their duties correctly. He shall ensure, directly or with the help of a Marshall, that the Judges leave the arena as soon as their event is finished.

10 Dansk Atletik Forbund 5.3.5 STÆVNELEDEREN 5.3.5.1 Stævnelederen har ledelsen af stævnet og ansvaret for, at alle øvelser foregår efter programmet. Han skal opmærksomt følge igangværende øvelser og bestemme, hvornår en ny øvelse skal påbegyndes, og han underretter i god tid vedkommende leder. 5.3.5.2 Stævnelederen kan alene meddele tilladelse til, at en ikke anmeldt idrætsudøver deltager i en konkurrence. 5.3.5.3 Efter hver øvelses afslutning modtager han resultaterne fra stævnesekretæren og kontrollerer, at fornødne meddelelser til publikum, presse o.s.v. gives af speakeren, respektive pressesekretæren. 5.3.5.4 Stævnelederen kontrollerer sine medhjælpere og tildeler dem sådanne hverv, som han finder passende. Han kan i påkommende tilfælde, såsom når en stævnefunktionær udviser upassende opførsel eller fornærmer eller forulemper nogen af stævnets funktionærer, deltagere eller tilskuere, fratage den pågældende hans hverv og eventuelt bortvise ham fra idrætspladsen.

11 Domarens ABC (Sverige) Tävlingsledaren På en tävling finns det en person som har huvudansvaret. Det er tävlingsledaren. Ofta fungerar denne också som tävlingsjury när man inte utsett en särskild sådann. Tävlingsledaren har ansvaret för att tävlingen går rätt till, men ansvarar också för att säkerheten är tillfredsställande m.m.

12 STEVNELEDERS OPPGAVER Stevneleder skal forberede og forestå avviklingen. Stevneleder skal til enhver tid ha tilgjengelig kommunikasjon med overdommere og øvingsledere for om nødvendig å kunne gripe inn i avviklingen.

13 STEVNELEDERS OPPGAVER før konkurransen Tidsskjema ( sette opp / kontrollere ) Passe på at det blir minst mulig kollisjon for utøvere som deltar i flere øvelser Heatoppsett ( antall heat/antall runder) Hopphøyder i høyde og stav Ta hensyn til mesterskapsrekorder, aldersrekorder, banerekorder og mesterskapskrav når høydene fastsettes.

14 STEVNELEDERS OPPGAVER under konkurransen Sørge for at det er tilstrekkelig med dommere/funksjonærer i de enkelte øvelsene. Sammen med øvingsledere bestemme tilløpsretning i tekniske øvelser. Holde god kontakt med lederne av de forskjellige øvelsene og speaker. Løse oppdukkende problemer

15


Laste ned ppt "STEVNELEDERS OPPGAVER Dommerseminaret 2011. Stevneleder er nevnt 8 ganger i Friidrettens håndbok (revidert utgave 2010): Autorisasjon av dommere og startere:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google