Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Abeo AS, 2006 – Side 1abeo.no BizTalk som integrasjonsplattform hos Innovasjon Norge - bakgrunn og erfaringer Jarle Nilsen, Avdelingsleder integrasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Abeo AS, 2006 – Side 1abeo.no BizTalk som integrasjonsplattform hos Innovasjon Norge - bakgrunn og erfaringer Jarle Nilsen, Avdelingsleder integrasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Abeo AS, 2006 – Side 1abeo.no BizTalk som integrasjonsplattform hos Innovasjon Norge - bakgrunn og erfaringer Jarle Nilsen, Avdelingsleder integrasjon Lars Christian Hegde, Seniorkonsulent.Net / BizTalk Kontaktinfo: jarle.nilsen@abeo.nojarle.nilsen@abeo.no 930 23 690

2 © Abeo AS, 2007 – Side 2www.abeo.no Innhold Prosjektbakgrunn og erfaringer så langt –Om kunden - Innovasjon Norge –Tidslinje – fra arkitektur til utvikling –Utfordringer / lessons learnt SOA og BizTalk –Rammeverk og utviklingsmiljøer –Publisering og konsumering av WS

3 © Abeo AS, 2007 – Side 3www.abeo.no Abeo AS Spesialister på arkitektur og integrasjon 82 ansatte, 50+.Net utviklere Høy fokus på kompetanseutvikling Solid økonomi. Ca 100 mill i omsetning i 2007 HVOR ER VI? Trondheim 39 ansatte Oslo 43 ansatte ØKONOMISK UTVIKLING Health-carePublic sectorCorporatesUtility and telecomHelseSentral forvaltningStore kunderEnergi og Telekom 83 94 101 73 86 98 13 8 4 0 20 40 60 80 100 120 200520062007 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % Omsetning Brutto Fortjeneste Resultat f. skatt Resultatgrad

4 © Abeo AS, 2007 – Side 4www.abeo.no Innovasjon Norge Mål –IT tjenester som bedre understøtter arbeidsprosessene –Tilrettelegge for utvikling av nettbaserte tjenester (for eksempel elektroniske søknader) –Økt datakvalitet og effektivitet gjennom samordning og gjenbruk av informasjonskilder Tidligere 4 offentlige virksomheter –Kombinasjon av Bank/Finansiering og tjenesteyting –Global virksomhet –Ulike teknologivalg –Mix av standardsystemer og skreddersøm

5 © Abeo AS, 2007 – Side 5www.abeo.no Hva er gjennomført – hvor står vi i dag? 2004 Gjennomføring av prosjekter for ny enterprisearkitektur 2005 Beslutter å etablere integrasjonsplattform Anbudskonkurranse Abeo vinner med løsning basert på BizTalk 2006 Utvikling av tjenestearkitektur Modell som danner målbilde av tjenester relatert til behov i forretningsprosess Felles informasjonsmodell Prioritering Fremdriftsplan Proof Of Concept Utviklingsprosessen Teknologi/grensesnitt Sikkerhet 2007 Utviklingsfase - flere iterasjoner Tjenester i henhold til prioritering – kost/nytte Tilpasning av grensesnitt i fagsystemer

6 © Abeo AS, 2007 – Side 6www.abeo.no Utfordringer – prosjektets omgivelser endrer seg Parallelle pågående prosesser for å tilpasse forretningsprosessene i forhold til rammebetingelser og marked er stoppsignal! Parallelt prosjekt med anskaffelse / bytting av fagsystemer – Trå varsomt! –Kniver om de samme ressursene i organisasjonen –Arbeidsprosesser kan endre seg Pågående initiativ for nye tjenester på web (selvbetjening, e-søknad, etc) –Fokuser på kravhåndtering og analyse før du kjører videre

7 © Abeo AS, 2007 – Side 7www.abeo.no Utfordringer – integrasjon krever ny organisering Porteføljestyring! –Realisering av en ny virksomhetsarkitektur krever koordinering av flere aktører i ulike delprosjekter –Benytt en erfaren prosjektleder! Forvaltning - hvem eier integrasjonene? –Endring av en tjeneste medfører behov for å utvikle/tilpasse nye grensesnitt i flere fagsystemer –Tidligere roller for systemeiere er ikke tilstrekkelige –Samle kompetanse og styring/eierskap i integrasjons-senter

8 © Abeo AS, 2007 – Side 8www.abeo.no Målbilde inneværende utviklingsfase

9 © Abeo AS, 2007 – Side 9www.abeo.no Innhold Prosjektbakgrunn og erfaringer så langt –Om kunden - Innovasjon Norge –Tidslinje – fra arkitektur til utvikling –Utfordringer / lessons learnt SOA og BizTalk –Rammeverk og utviklingsmiljøer –Publisering og konsumering av WS

10 © Abeo AS, 2006 – Side 10abeo.no Erfaringer med SOA på MS BizTalk Lars Christian Hegde – Abeo AS 5 års erfaring med.Net utvikling 2 års erfaring med BizTalk

11 © Abeo AS, 2007 – Side 11www.abeo.no Scope, denne fasen Informasjonsentiteter – XSD schemaer –Kunde –Kontaktperson –Arkivsak –Finansieringssak Tjenester, realiseres i BT –Vis/Vedlikehold kunde og kontaktperson –Vedlikehold Finansieringssak –Vis/Vedlikehold Arkivsak –SøkEksterneRegistre – Enhetsregisteret og folkeregisteret –Prosess for eSøknad

12 © Abeo AS, 2007 – Side 12www.abeo.no Overordnet arkitekturskisse

13 © Abeo AS, 2007 – Side 13www.abeo.no Rammeverk for BizTalk-prosjekter www.traceofthought.net Nant-basert –Konfigurasjon for forskjellige miljøer –Deploy av assemblies –Oppsett av applikasjoner Port bindings Virtual Directories –NUnit –Log4net Debugverktøy Ruting av feil Varsling Deployment utenfor VS2005 –MSI pakker –Wizards for konfigurasjon

14 © Abeo AS, 2007 – Side 14www.abeo.no Byggemiljø Prinsipp: Continous Integration Egen byggeserver med Cruise Control NUnit tester i Biztalkprosjekter –Tjenestebasert – veldig nyttig –Fil/meldingsbasert - krever mer vedlikehold

15 © Abeo AS, 2007 – Side 15www.abeo.no Publisering av WS Struktur –RequestInfo og ResponseStatus noder –Returner aldri SOAPException –Versjonering Utfordinger med Publish Wizard –Fungerer ikke helt etter planen –WSDL schemaer, replace Utfordringer rundt konsumenter –Soap 1.1 Soap 1.2 –Namespace casing (Java-pakker) –XSD strukturer

16 © Abeo AS, 2007 – Side 16www.abeo.no Hvordan håndtere meldinger Utfordring: Opprette meldingsinstanser on-the-fly Verktøy fra MS: XSDObjectGen C#-klasser kodet med informasjon for xml-serialisering Gjør det enkelt å –generere meldinger fra scratch –komplettere meldinger

17 © Abeo AS, 2007 – Side 17www.abeo.no Konsumering av tjenester Test/hjelpeverktøy WebServiceStudio og SoapUI Lokale systemer –Noark4 Arkiv –CRM Eksterne tjenester –BRReg –Folkeregisteret Interne tjenester –Benyttes kallbare orkestreringer –Wrappere utenpå for WS-publisering

18 © Abeo AS, 2007 – Side 18www.abeo.no Eksempel på wrapper for WS-publisering

19 © Abeo AS, 2007 – Side 19www.abeo.no Hjelpeverktøy Arkivpipeline –Alle meldinger arkiveres –For debugging, test og feilsøk MoveArchivedFiles XMLPeek

20 © Abeo AS, 2007 – Side 20www.abeo.no Oppsummering Rammeverk og byggemiljø –Gir Struktur på utvikling og deployment Meldingshåndtering og objekter –Enkelt å opprette meldinger on-the-fly –Komplekse maps, komplettere meldinger Publisering av WS –Unngå soapexceptions –Kompatibilitet er ikke rett frem, test mest mulig/tidligst mulig Konsumering av WS –Trenger gode testverktøy –Pakk inn logikk, publiser skall som WS


Laste ned ppt "© Abeo AS, 2006 – Side 1abeo.no BizTalk som integrasjonsplattform hos Innovasjon Norge - bakgrunn og erfaringer Jarle Nilsen, Avdelingsleder integrasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google