Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av Roald Oen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av Roald Oen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av Roald Oen

2 Europas (Verdens?) ledende markedsplass
for 1.håndsomsetning av pelagisk fisk Både utenlandske og norske fiskere 24 timer i døgnet Elektronisk auksjon Sildelagets formålsparagraf

3 Hvorfor salgslag ? Organisert førstehåndsomsetning historisk betinget
eid og styrt av norske fiskere Råfiskloven - gir salgsorganisasjonene fullmakt til å fastsette priser, salgsvilkår og til å regulere fisket aktiv deltaker i avviklingen av fiskeriet overordnet koordinering Markedsplassen - åpen – gjennomsiktig og kontrollerbar - aktiv deltaker i debatten om rammevilkår

4 Førstehåndsomsetning av pelagisk fisk
Målsetninger Førstehåndsomsetning av pelagisk fisk Ha fokus på effektivitet i omsetningen Dessuten: alltid være kostnadsbevisst holde et høyt etisk nivå både i fiske og handel holde miljøspørsmål oppe på sin dagsorden sørge for god informasjonsflyt ut til næringen

5 Den organisatoriske utviklingen av Salgslagene i Sildesektoren
Historie Den organisatoriske utviklingen av Salgslagene i Sildesektoren 1928 Stor og Vårsildlaget (Sør for Stad) 1927 Storsildlaget (Nord for Stad) 1934 Notfiskar- samskipnaden 1941 Notfiskar- samskipnadens Sildesalgslag 1939 Norges Makrellag 1938 Islandssild- fiskernes Forening 1936 Noregs Silde- salslag 1937 Brislingfiskernes Landslag 1948 Feitsildfiskerens Salgslag 1948 Sild- og Brisling- Fiskerners Salslag 1966 Noregs Sildesalslag 1989

6 Styrende organer

7 Historisk utvikling: Omsetningstall

8 Pelagiske ressurser micromesistius poutassou Scomber scombrus -Makrell
- Kolmule Scomber scombrus -Makrell Clupea harengus - Sild Mallottus villosus - Lodde Trachurus trachurus - Hestmakrell Trisopterus esmarki Øyepål ammodytes tobianus - Tobis Sprattus sprattus - Brisling

9 Flåten Kyst 500-600 stk Ringnotfartøy 85 stk Trålere 60 stk
Gunnar K H.Østervold Trålere 60 stk Utenlandske fartøy Traal

10 Omsetning pr. fartøygruppe 2006 (verdi)

11 Omsetningsverdi pr art 2006. I NOK 1000.

12 Råstoffanvendelse 2006. Kvantum og verdi. I tonn og NOK 1000.

13 Prosessen Før sesongstart: Samle markedsinformasjon
Forhandle minstepris Garantiopprettelse Oppdatere omsetningsbestemmelser Leveringsordning Informasjon til fiskerne og kjøperne

14 Prosessen i sesongen: Auksjoner Motta sluttseddler Sjekke sluttseddler
Innmeldingsrapporter Auksjoner Motta sluttseddler Sjekke sluttseddler Faktuerer kjøper Oppgjør til fisker Kvotekontroll Statistikker Informasjon

15 Fangstinnmelding Auksjons- Fangst- katalog innmelding
Fangstinnmeldingsdata: Posisjon Fiskeslag Kvantum Størrelse Konserveringsmetode Utbudsområde/ETA Auksjonskatalog: Fangstinnmelding

16 Etter auksjonen Levering Vilkår fisker: Vilkår kjøper: Oppgjørsgaranti
Sluttseddel Rapportering til myndigheter Gjeld Fordring Avregning Faktura Vilkår fisker: Oppgjørsgaranti Oppgjør 14 dager etter levering Vilkår kjøper: Krav til full betalingssikkerhet, men Inntil 15% egenrisiko Betalingsbetingelser pr. 14 dager

17 Auksjonssystemet skaper :
like konkurransevilkår dynamikk i flåteleddet dynamikk på industrisiden en mer lønnsom fiskerinæring større verdiskapning økt bevissthet på kvalitet

18 Ressurskontroll Norges Sildesalgslags kontrollplikt i henhold til lov om Saltvannsfiske og Råfiskloven utøves ved: Kontroll ved innmelding Fysisk kontroll ved landing Dokumentkontroll, sluttsedler Rapportering til offentlige myndigheter

19 De største markedene for
pelagisk fisk i sammenlignet med 2005 i 1000 NOK

20 Fangst av NVG-sild pr. 31.05.07 (i 1000 tonn)

21 Oppnådde gj. snittpris NVG-sild til norske konsumanlegg pr
Oppnådde gj.snittpris NVG-sild til norske konsumanlegg pr. gruppe i årene – 2007 (pr 31. mai 2007). Fartøygruppe 2003 2004 2005 2006 2007 Kyst 2,49 3,11 3,85 3,12 2,33 Kyst 70 – 90 2,73 3,08 4,08 3,26 2,34 Ringnot 2,97 4,13 4,44 3,51 2,55 Trål 2,87 3,25 4,17 3,70 2,37 Norske fartøyer 2,78 3,62 4,22 3,39 2,45 Utenlandske fartøyer 2,54 3,94 - 3,46 2,21

22 Realiserte NVG-sildpriser
i årene 1998 – 2007*: År 1. H 2. H Totalt • ,59 1,96 1,80 • ,61 1,47 1,52 • ,43 2,09 1,88 • ,10 4,44 3,94 • ,85 3,12 3,85 • ,94 2,71 2,78 • ,76 4,22 3,62 • ,26 4,18 4,22 • ,47 3,27 3,39 • , ,45 * Norske fartøyer levert Norge – 2007-tallene er foreløpig

23

24 Sildepriser

25 Kvoter/Fangst pr. fartøygruppe for makrell i 2007 (i tonn). Pr. 31
Kvoter/Fangst pr. fartøygruppe for makrell i (i tonn). Pr.31. mai * I tillegg kommer 750 t til agn og t til forskning/undervisning. Kvoter 2007* (2006) Fisket pr Rest pr Ringnot (79.682) - 90.985 Trål (3.696) 1.900 3.900 SUK (7.117) 8.127 Kyst (25.000) 200 24.800 SUM ( ) 2.100

26 Oppnådde gj. snittspris makrell til konsum pr
Oppnådde gj.snittspris makrell til konsum pr. gruppe levert Norge i årene 2003 – 2007 (pr 31. mai 2007). Priser er oppgitt i NOK pr. kg: Fartøygruppe 2003 2004 2005 2006 2007 Kyst 5,29 6,36 11,27 8,10 - Kyst 70 – 90 6,03 9,37 13,50 7,58 Ringnot 6,83 9,79 13,94 8,80 Trål 5,23 6,97 10,45 7,97 Norske fartøyer 6,45 9,00 13,19 8,52 Utenlandske fartøyer 6,28 7,27 11,15 10,22 8,41

27

28

29 Ekstranett Detaljert informasjon til fisker og kjøper
Informasjon om Auksjon, auksjonsresultat, Sluttseddel, E-faktura, Garanti, Rapporter, Omsetning

30 Kvoter og Fangst Auksjon og Informasjon

31 www.sildelaget.no Oppdatert informasjon om fisket
Fangst – pris og markedsinformasjon


Laste ned ppt "Presentasjon av Roald Oen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google