Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av Roald Oen. Europas (Verdens?) ledende markedsplass for 1.håndsomsetning av pelagisk fisk Både utenlandske og norske fiskere 24 timer i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av Roald Oen. Europas (Verdens?) ledende markedsplass for 1.håndsomsetning av pelagisk fisk Både utenlandske og norske fiskere 24 timer i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av Roald Oen

2 Europas (Verdens?) ledende markedsplass for 1.håndsomsetning av pelagisk fisk Både utenlandske og norske fiskere 24 timer i døgnet Elektronisk auksjon Sildelagets formålsparagraf

3 Organisert førstehåndsomsetning -historisk betinget -eid og styrt av norske fiskere Råfiskloven - gir salgsorganisasjonene fullmakt til å fastsette priser, salgsvilkår og til å regulere fisket -aktiv deltaker i avviklingen av fiskeriet -overordnet koordinering Markedsplassen - åpen – gjennomsiktig og kontrollerbar - aktiv deltaker i debatten om rammevilkår Hvorfor salgslag ?

4 Målsetninger Dessuten: alltid være kostnadsbevisst holde et høyt etisk nivå både i fiske og handel holde miljøspørsmål oppe på sin dagsorden sørge for god informasjonsflyt ut til næringen Førstehåndsomsetning av pelagisk fisk Ha fokus på effektivitet i omsetningen

5 Historie 1927 Storsildlaget (Nord for Stad) 1928 Stor og Vårsildlaget (Sør for Stad) 1939 Norges Makrellag 1936 Noregs Silde- salslag 1938 Islandssild- fiskernes Forening 1934 Notfiskar- samskipnaden 1937 Brislingfiskernes Landslag 1948 Sild- og Brisling- Fiskerners Salslag 1948 Feitsildfiskerens Salgslag 1966 Noregs Sildesalslag 1941 Notfiskar- samskipnadens Sildesalgslag Den organisatoriske utviklingen av Salgslagene i Sildesektoren 1989

6 Styrende organer

7 Omsetningstall Historisk utvikling:

8 Scomber scombrus -Makrell Mallottus villosus - Lodde Clupea harengus - Sild Trachurus trachurus - Hestmakrell Sprattus sprattus - Brisling Pelagiske ressurser micromesistius poutassou - Kolmule ammodytes tobianus - Tobis Trisopterus esmarki Øyepål

9 Flåten Flåten Kyst stk Trålere 60 stk Utenlandske fartøy H.Østervold Traal Gunnar K Ringnotfartøy 85 stk

10 Omsetning pr. fartøygruppe 2006 (verdi)

11 Omsetningsverdi pr art I NOK 1000.

12 Råstoffanvendelse Kvantum og verdi. I tonn og NOK 1000.

13 Prosessen Før sesongstart: Samle markedsinformasjon Forhandle minstepris Garantiopprettelse Oppdatere omsetningsbestemmelser Leveringsordning Informasjon til fiskerne og kjøperne

14 Prosessen i sesongen: Innmeldingsrapporter Auksjoner Motta sluttseddler Sjekke sluttseddler Faktuerer kjøper Oppgjør til fisker Kvotekontroll Statistikker Informasjon

15 Fangst- innmelding Auksjons- katalog Fangstinnmeldingsdata: Posisjon Fiskeslag Kvantum Størrelse Konserveringsmetode Utbudsområde/ETA Auksjonskatalog: Fangstinnmelding Fangstinnmelding

16 Avregning Faktura Vilkår fisker: Oppgjørsgaranti Oppgjør 14 dager etter levering Vilkår kjøper: Krav til full betalingssikkerhet, men Inntil 15% egenrisiko Betalingsbetingelser pr. 14 dager Etter auksjonen Levering Sluttseddel Gjeld Fordring Rapportering til myndigheter

17 Auksjonssystemet skaper : like konkurransevilkår dynamikk i flåteleddet dynamikk på industrisiden en mer lønnsom fiskerinæring større verdiskapning økt bevissthet på kvalitet

18 Ressurskontroll Kontroll ved innmelding Fysisk kontroll ved landing Dokumentkontroll, sluttsedler Rapportering til offentlige myndigheter Norges Sildesalgslags kontrollplikt i henhold til lov om Saltvannsfiske og Råfiskloven utøves ved:

19 De største markedene for pelagisk fisk i 2006 pelagisk fisk i 2006 sammenlignet med 2005 i 1000 NOK

20 Fangst av NVG-sild Fangst av NVG-sild pr (i 1000 tonn)

21 Oppnådde gj.snittpris NVG-sild Oppnådde gj.snittpris NVG-sild til norske konsumanlegg pr. gruppe i årene 2003 – 2007 (pr 31. mai 2007). Fartøygruppe Kyst2,493,113,853,122,33 Kyst 70 – 902,733,084,083,262,34 Ringnot2,974,134,443,512,55 Trål2,873,254,173,702,37 Norske fartøyer2,783,624,223,392,45 Utenlandske fartøyer2,543,94-3,462,21

22 År1. H2. HTotalt 19981,591,961, ,611,471, ,432,091, ,104,443, ,853,123, ,942,712, ,764,223, ,264,184, ,473,273, ,452,45 * Norske fartøyer levert Norge – 2007-tallene er foreløpig Realiserte NVG-sildpriser i årene 1998 – 2007*:

23

24 Sildepriser Sildepriser

25 Kvoter/Fangst Kvoter/Fangst pr. fartøygruppe for makrell i 2007 (i tonn). Pr.31. mai * I tillegg kommer 750 t til agn og t til forskning/undervisning. Kvoter 2007* (2006)Fisket pr Rest pr Ringnot (79.682) Trål4.103 (3.696) SUK8.127 (7.117) Kyst (25.000) SUM ( )

26 Oppnådde gj.snittspris makrell til konsum pr. gruppe levert Norge i årene 2003 – 2007 (pr 31. mai 2007). Priser er oppgitt i NOK pr. kg: Fartøygruppe Kyst5,296,3611,278,10- Kyst 70 – 906,039,3713,507,58- Ringnot6,839,7913,948,80- Trål5,236,9710,457,97- Norske fartøyer6,459,0013,198,52- Utenlandske fartøyer6,287,2711,1510,228,41

27

28

29 Ekstranett Detaljert informasjon til fisker og kjøper Informasjon om Auksjon, auksjonsresultat, Sluttseddel, E- faktura, Garanti, Rapporter, Omsetning

30 Kvoter og Fangst Auksjon og Informasjon

31 Oppdatert informasjon om fisket Fangst – pris og markedsinformasjon


Laste ned ppt "Presentasjon av Roald Oen. Europas (Verdens?) ledende markedsplass for 1.håndsomsetning av pelagisk fisk Både utenlandske og norske fiskere 24 timer i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google