Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan leser ungdom nettaviser?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan leser ungdom nettaviser?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan leser ungdom nettaviser?
Kristin Eriksen master i lesevitenskap

2 Bakgrunn Kunnskapsløftet bringer avisen inn i skolen
Ungdoms lesing og skriving i stor grad digital Nettavis er en arena som ikke er tilpasset skolen Ingen forskning på ungdoms lesing av nettaviser Egen pilot

3 Målsetting og forventninger
Målet er å finne ut mer om hvordan ungdom leser og navigerer i nettaviser, gjennom å registrere øyebevegelsene til ungdommer mens de leser.

4 Fri lesing: Hva skjer når ungdom blir presentert for forsiden av en nettavis? Hvor lang tid bruker de på å orientere seg på siden, før de eventuelt klikker på et element? Hvordan er lesemønsteret fram til de klikker på noe?

5 Lesing med et formål: Hvordan vil elevene lese en gitt tekst, dersom de på forhånd vet at de skal skrive et debattinnlegg om den etterpå? Leser de teksten sammenhengende, eller flytter de blikket til andre element på siden? Vil de gå tilbake til teksten mens de skriver sitt innlegg?

6 debatt Bildeserie skrivefelt Brødtekst Faktaboks

7 Begrunnelse av oppgavevalg
Frilesing : tilnærmet slik de leser nettavis til vanlig interessant å se hvordan de manøvrerer på siden, hvilke element de velger. Lesing med et formål: nettavis kan være interaktiv typisk for skolesituasjonen

8 Metode Testpersoner: Spørreskjema: Eye-tracking:
og 15 - åringer fra en lokal ungdomsskole Spørreskjema: Testpersonene evaluerer selv i hvilken grad de deltar på ulike aktiviteter knyttet til nettet, blant annet nettavis. Kartlegge tidligere erfaring med arenaen Eye-tracking: Øyebevegelsene til testpersonene blir registrert mens de leser Retrospektivt intervju: Testpersonene blir intervjuet i etterkant

9 Metode: Registrering av øyebevegelser
Fiksering - øyet står stille og vi ser Sakkade - øyet hopper og vi ser ingenting Hva er registrering av øyebevegelser? Når vi leser beveger øynene seg i små hopp over teksten. Vi ser teksten mens øyet står stille. Dette kalles en fiksering. Når øyet hopper fra ord til ord ser vi ingenting. Hoppene kalles sakkader. Disse bevegelsene kan spilles inn, og vi får en oversikt i virkelig tid over hvor øyet har fiksert, hvor lenge det har fiksert og hvor det har beveget seg. Denne inspillingen kan gjøres via en pc med spesielt utstyr. Jeg vil ikke gå inn på de tekniske detaljene her.

10 Utfordringer Utfordring å få test-situasjonen til å bli tilnærmet lik en vanlig situasjon Nettavisene endrer forsiden hele tiden

11

12

13 Nye spørsmål Leser ungdom www.aftenbladet.no
på en annen måte enn Hvorfor foretrekker de fleste ungdommene ? Blir ungdommene forstyrret av reklamen i avisen?

14 Teori Literacy-teorier: David Barton :
Sosiokulturelt perspektiv på lesing og skriving: David Barton : økologisk metafor for literacy ser literacy i nær sammenheng med praksiser og hendelser i individenes liv

15 Teori basert på studier av øyebevegelser
finnes liknende studier av voksne som leser aviser i ulike format Teori om multimodale tekster: Kress og van Leeuwen viser i sin grammatikk for visuelt design hvordan man kan lese det visuelle.


Laste ned ppt "Hvordan leser ungdom nettaviser?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google