Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesialsamlingene og resten av biblioteklandskapet Spesialsamlinger er del av biblioteklandskapet. Spesialsamlingene er likevel annerledes enn resten av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesialsamlingene og resten av biblioteklandskapet Spesialsamlinger er del av biblioteklandskapet. Spesialsamlingene er likevel annerledes enn resten av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesialsamlingene og resten av biblioteklandskapet Spesialsamlinger er del av biblioteklandskapet. Spesialsamlingene er likevel annerledes enn resten av biblioteket. Det er et velholdt og bevaringsverdig lite hus, med lenge etterlengtet rehabilitering. Fagreferentene er arkitektene som skal tilse at husets egenart bevares og moderniseres, og at det fremstår som et populært og gjestfritt hus i ”UB-gaten” Solveig Greve

2 Fagreferentrollen i spesialsamlinger, eller: ”Hva gjør vi med de gjenstridige dokumentene?” Solveig Greve Universitetsbiblioteket i Bergen, Spesialsamlingene

3 Fagreferentrollen og de gjenstridige dokumerntene Spesialsamlinger karakteriseres av ”gjenstridige” dokumenter. Gjenstridige dokumenter er ofte sjeldne, gamle eller enestående, dvs. de har bevaringsstatus. De er gjenstridige fordi de ikke føyer seg under vanlige rammer og system for bibliotek- verktøy. => De blir forbikjørt i bibliotekenes moderniseringsprosess Modernisering betyr utvikling av samlingsegnet bibliotekverktøy og digitalisering. Gjenstridige dokumenter finnes bare ett sted, = bundet til det fysiske bibliotek. Spesialsamlinger har ofte stor ubehandlet backlog. Gjenstridig og uføyelig Solveig Greve

4 Fagreferentens rolle: Samlingspleie og samlingsformidling Faglig samlingspleie: Fagreferentoppgaven er generelt mer samlingsrettet enn fagmiljørettet. Fysisk samlingspleie: Gamle, unike samlinger brytes ned over tid og må fysisk bevares. Riktig oppbevaring og digitalisering beskytter samlingene. Backlog nødvendiggjør inngående arkivkunnskap og forskning i uferdig behandlede samlinger. Samlingsformidling: Bibliotekideologien sier at alle dokumenter skal være tilgjengelige = stor backlog er uforenlig med dette. Formidlingspotensialet ligger i digitalisering og tjenlig database. Fagreferenten skal ha den nødvendige kompetansen til å styre denne faglige utviklingen. Forutsetningen for profesjonell bevaring, tilgjengeliggjøring og bruk ligger i fagreferentens faglige prioriteringer på grunnlag av arkivkunnskap. Streng men rettferdig Solveig Greve

5 Fagreferentens rolle overfor brukerne: For forskere: øke kildetilfang og tilrettelegge for bruk. For studenter: ressursveiledning og undervisning i metode /teori. For den interesserte allmennhet: Tilgjengeliggjøre historiens kilder. Arkivrettet forskning og popularisering = Kontekstualisere samlingsdokumenter. Demokratisering av kunnskap. For fremtidens brukere: Bevare kulturhistorien. Hvem er primærbrukere og hva betyr det? Solveig Greve

6 Fagreferentrollen og mengdeproblemet De ”gjenstridige dokumentene” er ressurskrevende i seg selv, pga bevaringskravene. De representerer i tillegg en stor backlog De krever en stor grad av manuell behandling. En eventuell modernisering går inn i backlog-behandling, ikke til ressursrasjonalisering. Spesialsamlinger er dyre i drift. Mengdeproblem og ressursforhold er fagpolitikk ”Millioner af fiskehoveder” Solveig Greve

7 Fremtidens prisprognoser Stigende priser på elektroniske ressurser + Samme budsjettramme = Svekkede ressurser til driften av de fysiske samlingene Fiskepriser på Fisketorget i Bergen 1934 Solveig Greve

8 Fagreferentene i spesialsamlingene som pressgruppe for det fysiske bibliotek Spesialsamlingenes vanlige brukere er ikke bibliotekets ”primærbrukere”. Fagreferentene i spesialsamlinger er i en minoritetsposisjon, også budsjettmessig. Fagreferentene må være pressgruppe for spesialsamlingens brukere. Fagreferenter i spesialsamlinger må bli kulturbevaringsaktivister. Bank-kø ved depresjonen 1931 Solveig Greve


Laste ned ppt "Spesialsamlingene og resten av biblioteklandskapet Spesialsamlinger er del av biblioteklandskapet. Spesialsamlingene er likevel annerledes enn resten av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google