Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Svømmekrets Velkommen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Svømmekrets Velkommen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Svømmekrets Velkommen!
Presenterer deg (hvem er du?)– og deltakerne presenterer seg. Prosessen; Litt teori, gruppeoppgaver. Ikke kurs, men en prosess som forutsetter at dere som deltakere er aktivt med hele veien. Det er dere som skal gjøre jobben, det er dere som skal ha utbytte. 2-3 pauser

2 Det man presterte i går holder ikke til gull i morgen!
Verden forandrer seg. Kretsen har fått stadig mindre ”krav”, oppgavene har blitt sentralisert inn til forbundet.

3 Agenda Velkommen Forventninger
Statusrapport for Nord Trøndelag svømmekrets Hvilke ”krav” er det til svømmekretser? Hvilke muligheter er det for svømmekretsen? Hvilke rolle skal kretsen ha? Konklusjon om fremtiden til N-T svømmekrets Veien videre Dette er et forslag. Tilpass den til klubben

4 Hvilke forventninger har du til kretsen
Hvilke forventninger har du til kretsen? Til det vi skal bli enige om her i dag? IGP: 2-8 Noter forventningene på flipover. Dette arket tar du vare på til avslutningen av kurset der du avstemmer om kurset sto til forventningene? Ta med det beste fra fortiden inn i fremtiden! Blant deltakere på kurset er det mye nyttige kunnskap og erfaring som de andre lederne kan ha nytte av for å gjøre en god jobb i klubben. Disse erfaringene skal vi dele med hverandre underveis i kurset. Vi vil alle samme vei.

5 Klubbutvikling i NSF Det finnes muligheter gjennom Norges Svømmeforbund for klubbutvikling Svømmekretsen kan også få oppfølging og input Se info på - klubbutvikling Ikveld står DIN klubb i sentrum!!

6 Svømmekretsen i sentrum

7 Svømmekretsen Status idag
Per Kristian presentere status i kretsen i dag. Presenteres av leder

8 Dette er ”Kravene” til kretsen
Basis –kretsnorm Representere svømmekretsen v/kretsting og ledermøter i idrettskretsen. Sende protokoll til NSF! Koordinere stevner internt i kretsen Godkjenne kretsens stevner på etter at klubbene har meldt inn Bistå med utdanning og kurs for instruktører og dommere Hvilke andre ”krav?” Kretsene er pliktige til å bølge basislovnormen for særkretser, som blant annet ligger på Der ligger det og informasjon om kretsens oppbygging, altså hvor mange tillitsvalgte man minimum skal ha. Basislovnormens §3 Arbeidsoppgaver, dekker de viktigste oppgavene som svømmekretsen skal jobbe med. Enkelte idrettskretser stiller krav om oppmøte på Idrettskretsting og ledermøter for at særkretsene skal motta tilskudd fra idrettskretsen. Kretsen skal godkjenne stevner som blir meldt inn til NSF av kretsens klubber. Deri ligger et ansvar for å koordinere stevnene slik at naboklubber ikke har arrangement på samme helg, og at man får en god spredning av arrangement i kretsen med et godt tilbud til utøvere i alle aldre. Basislov norm:

9 Input fra andre kretser

10 Starte opp/følge opp nye klubber
Ingen andre som har dette ansvaret. Superviktig oppgave for svømme- Norge, NSF, kretsen, de lokale klubbene og ikke minst ungene i området. Hjelpe til med kontaktinfo, arrangementsinfo, kanskje det er lokale kapasiteter som den nye klubben kan ta kontakt med? Agder arbeider aktivt for å starte opp nye klubber, og følge opp svært små klubber. Bistå med integreringsarbeid Troms og Agder jobber meget bra med dette!

11 Svømmeanlegg Være aktiv på banen ved rehabilitering og bygging av svømmehaller/basseng i kretsen. Dette for å ivareta svømmeidrettens behov med tanke på svømmeopplæring og konkurranser. Samarbeide med anleggsutvalget

12 Organisere turer/leirer/samlinger
Kretsen booker og organiserer spennende nasjonale/ internasjonale stevner for visse aldersgrupper/nivåer, med deltakere fra flest mulig klubber i kretsen. Eksempel kretstur til Thisted Cup? Lettere for klubbene? Flere på tur Sosialt Samarbeid mellom klubbene Spre kompetanse Motivasjon Billigere ved å dele på utgifter til f. eks buss De fleste klubbene ute i distriktene er ganske små, og det er både kostbart og krevende på andre måter å arrangere leirer, reiser med mer på egen hånd. Økt samarbeid kan gjøre at klubbene og utøverne gis muligheter som de ellers ikke ville hatt.

13 Kretskamp/andre arrangement
Kretser konkurrere mot hverandre Samarbeid mellom de aktive innad i kretsen Samarbeid mellom klubbene Motivasjon for aktive Gulrot for yngre – gjøre det attraktivt Morsomt – spesielle øvelser Sosialt Eller hva med landskamp???? Ideen er hentet fra Agder Agder mot Rogaland Agder er også i kontakt med Dansk region for landskamp

14 Kretslag Nord-Trøndelag har kretslag
Alle klubber bør være representert Gir også muligheter for samarbeid mellom trenere, og da gjerne gjennom et trenerforum Konkurrere mot andre kretser? Trene med andre kretser? Trenerforum Reise sammen på stevner

15 Morgendagens svømmere
Organisere treningssamlinger for alle klubber i kretsen, med fokus på spesielle aldersgrupper (for eksempel: 13-14). Svært motiverende for utøverne Samarbeid mellom klubbene Andre muligheter: - Jentebølgen Morgendagens utøvere Buskerud: Kretsen har gleden av å kunne invitere til Morgendagens Svømmere, også denne sesongen. 2 helgesamlinger på Gol. Vi er så heldig at vi også i år fikk med oss Camilla Larsen Rønning, Silje Røysi og Kristian Fagelund som trenere. Svømmerne må ha med seg saker til overnatting(inkl. sovepose, madrasser finnes på klubbhuset). Mat/drikke ordner vi. Påmelding til første helg innen 1. november; Maks. 4 svømmere per klubb fra årgang 1997 og/eller 1998, fortrinnsvis 2 gutter og 2 jenter. Hver klubb sender med minst 1 voksen som deltar i det praktiske arbeidet på samlingen(matlaging, vask og rydding). Deltagerne bør ha grunnleggende tekniske ferdigheter i de aktuelle svømmeartene. Spesielt aktuelt for frafallsgrupper

16 Trenerforum Hele Nord Norge har gått sammen i et trenerforum. Formålet er samarbeid og utvikling av trenere i hele landsdelen. Gjøres under konkurransen hvor flest mulig trenere/klubber er tilstede. Se link:

17 Konkurranseopplæring
Troms Svømmekrets arrangerte treningssamling og konkurranseopplæring for utøvere (9-12år). Dommer instruerte på regler i konkurranse for individuelle og staffetter (så ikke blir disket) Utøvere fra 8 klubber representert. Bli fortrolige med å delta på stevne. Praktiske øvelser i bassenget vekselvis med videopresentasjon i klasserom var oppskriften på å gi barna best mulig forståelse og trygghet i forhold til deltakelse på approberte stevner. Hva er det dommerne ser når man blir disket, hvordan skal vekslingene gjennomføres i en stafett, er det viktigst å følge med på konkurrentenes plassering i øvelse eller skal man ha fokus på egen teknikk ?

18 Fadderordning Finnmark har en person fadderordning i styret Hver person har ansvaret for 1-2 klubber.

19 Rekruttkonkurranser Koordinere/overse organisering og gjennomføring av rekruttkonkurranser i kretsen. Øke antall medlemmer som blir med inn i konkurranser. Alle klubber bør prioritere deltakelse blant sine medlemmer. Det roteres om hvem som konkurrerer Eks: Irene Dalby Cup (Hedmark) Sonesvøm (Tromsø) 1 rekruttstevne i måneden (Rogaland) I Tromsø arrangeres Sonesvøm. Innbyrdes rekruttkonkurranse mellom klubber i lite nærområde, hvor flest mulig av klubbene deltar. Klubbene roterer med å arrangere. Gir stevne erfaring for de aktive Det er viktig at man også tar med klubbene på råd i forhold til å koordinere rekruttstevner. Det er viktig at de yngste svømmerne har et bredt tilbud godt spredd utover hele året. Kretsen i Rogaland koordinerer rekrutt stevnene, klubbene må søke samtidig som de søker om åpne stevner

20 Samarbeid om utdanning
Kretsene kan bistå med å koordinere utdanningstilbudet innen kretsen, og samarbeide med nabokretser. Kretsdommerkurs Forbundsdommerkurs Instruktørkurs Trenerkurs Gir flere deltakere, og utvidet tilbud Det er ofte vanskelig å få til dommerkurs og trenerkurs kurs med nok deltakere. Flere kretser har ikke egne kurslærere eller dommerinstruktører. Ved å samarbeide bedre så vil man kunne øke tilbudet og kvaliteten, samt at det er motivasjon for å møte flere. Kretsen kan ta initiativ til instruktørkurs.

21 Koordiner klubbutvikling
Samarbeide med NSF ang klubbutvikling Følge opp klubbene Prosjekt for kretsen? Muligheter: klubbens utviklingsprogram, org.plan, tryggivann.no, Virksomhetsplan etc

22 Dommere Dommerterminliste: Kretsen setter opp terminliste for dommerne i kretsen. Dommerkurs Oppfølging av dommere Dommersamling Eksempler: Per kalenderår (Sør trøndelag) Akershus (kaller inn 2mnd i forkant av stevnet) Pr, Halvår (Rogaland) Forslag: Dommeransvarlig i kretsen. Rogaland setter opp dommere på stevnen hvert halvår. Dette er dommeransvarlig sin oppgave.

23 Arrangere Temasamlinger
Kunnskap og innspill er viktig ute i klubbene. Kretsen kan arrangere samlinger for alle klubbene i kretsen. Samlingene kan være rettet på: - Foreldre - Aktive - Trenere/instruktører - Styret Eks: Kretsen skal holde 2 samlinger i året.

24 Sammenslåing av krets Aust og Vest -Agder svømmekrets er sammenslått
Og dette fungerer veldig bra. Aktuelt??

25 Hva skal være N-T svømmekrets sin rolle?

26 I grupper Navn på gruppa Hvilke rolle bør i så fall kretsen ha?
KONKRET 3. Hvordan skal styret organiseres/rekrutteres? IGP: 5min – 20min – 15min Viktig at det blir konkrete oppgaver!!

27 Oppfølging Hvordan skal kretsen angripe saken videre?
Hvordan skal klubbene følge opp? Hvordan kan NSF følge opp?

28 Takk for i nå…… Lykke til!


Laste ned ppt "Svømmekrets Velkommen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google