Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Den nye brukeren - krevende kunde og statlig styringsverktøy Asle Rolland, Statistisk sentralbyrå 12K Strategiseminar 2008, Langesund 12. mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Den nye brukeren - krevende kunde og statlig styringsverktøy Asle Rolland, Statistisk sentralbyrå 12K Strategiseminar 2008, Langesund 12. mars."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Den nye brukeren - krevende kunde og statlig styringsverktøy Asle Rolland, Statistisk sentralbyrå 12K Strategiseminar 2008, Langesund 12. mars

2 rol, 12K Langesund Mottakerne av offentlige tjenester (kilde: Colbjørnsen 2003) KlienterBrukereKunder Kan formulere og uttrykke egne behov NeiJa Betaler pris som svarer til tjenestens verdi Nei Ja

3 rol, 12K Langesund Innbyggerperspektivet: Alle er meningsberettiget Offentlige goder Livsfasebestemte tjenestebehov Flere kan defineres som brukere Grader av erfaring

4 rol, 12K Langesund Det grenseløse oppdraget Tilfredsstille klientene, brukerne, kundene – alle innbyggerne

5 rol, 12K Langesund Den nye brukeren som krevende kunde Utdanningseksplosjonen En ny middelklasse Antiautoritær Individualistisk Kreativ Opplevelsesorientert Kompetent Selvtillit

6 rol, 12K Langesund Organisasjonssamfunnet i endring Fra brede folkebevegelser og langsiktig nasjonsbygging Til organisering her og nå for øyeblikkelig behovstilfredsstillelse

7 rol, 12K Langesund Likhet under press Det inntekstmessige likhetsidealet Det velferdsmessige likhetsidealet

8 rol, 12K Langesund Den nye brukeren som statlig styringsverktøy Velferdsstaten som ideologisk slagmark Den sosialdemokratiske velferdsmodellen mot: Nyliberalisme (form) og nyutilitarisme (innhold) Monopol mot konkurranse Offentlig mot privat Likhet mot valgfrihet

9 rol, 12K Langesund Velferdspolitisk konsensus Fra kollektiv standardisering til individuell tilpasning Fra kvantitet (alle får) til kvalitet (kun det beste er godt nok) Fra ensidig produsentmakt til økt konsumentmakt over kvalitetsbegrepet Men også: En tøffere velferdsstat er nødvendig Den krevende brukeren møter en mer krevende stat

10 rol, 12K Langesund Det grenseløse oppdraget til velferdskommunen (1) Skape tilfredshet med demokratiet Utfordring: lokaldemokrati mot velferdsstat

11 rol, 12K Langesund Det grenseløse oppdraget til velferdskommunen (2) Skape tilfredshet med velferdsstaten Utfordring: kvalitet mot effektivitet Utfordring: tilfredshet mot ulikhet


Laste ned ppt "1 Den nye brukeren - krevende kunde og statlig styringsverktøy Asle Rolland, Statistisk sentralbyrå 12K Strategiseminar 2008, Langesund 12. mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google