Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Den nye brukeren - krevende kunde og statlig styringsverktøy Asle Rolland, Statistisk sentralbyrå 12K Strategiseminar 2008, Langesund 12. mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Den nye brukeren - krevende kunde og statlig styringsverktøy Asle Rolland, Statistisk sentralbyrå 12K Strategiseminar 2008, Langesund 12. mars."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Den nye brukeren - krevende kunde og statlig styringsverktøy Asle Rolland, Statistisk sentralbyrå 12K Strategiseminar 2008, Langesund 12. mars

2 rol, 12K Langesund 12.03.08 2 Mottakerne av offentlige tjenester (kilde: Colbjørnsen 2003) KlienterBrukereKunder Kan formulere og uttrykke egne behov NeiJa Betaler pris som svarer til tjenestens verdi Nei Ja

3 rol, 12K Langesund 12.03.08 3 Innbyggerperspektivet: Alle er meningsberettiget Offentlige goder Livsfasebestemte tjenestebehov Flere kan defineres som brukere Grader av erfaring

4 rol, 12K Langesund 12.03.08 4 Det grenseløse oppdraget Tilfredsstille klientene, brukerne, kundene – alle innbyggerne

5 rol, 12K Langesund 12.03.08 5 Den nye brukeren som krevende kunde Utdanningseksplosjonen En ny middelklasse Antiautoritær Individualistisk Kreativ Opplevelsesorientert Kompetent Selvtillit

6 rol, 12K Langesund 12.03.08 6 Organisasjonssamfunnet i endring Fra brede folkebevegelser og langsiktig nasjonsbygging Til organisering her og nå for øyeblikkelig behovstilfredsstillelse

7 rol, 12K Langesund 12.03.08 7 Likhet under press Det inntekstmessige likhetsidealet Det velferdsmessige likhetsidealet

8 rol, 12K Langesund 12.03.08 8 Den nye brukeren som statlig styringsverktøy Velferdsstaten som ideologisk slagmark Den sosialdemokratiske velferdsmodellen mot: Nyliberalisme (form) og nyutilitarisme (innhold) Monopol mot konkurranse Offentlig mot privat Likhet mot valgfrihet

9 rol, 12K Langesund 12.03.08 9 Velferdspolitisk konsensus Fra kollektiv standardisering til individuell tilpasning Fra kvantitet (alle får) til kvalitet (kun det beste er godt nok) Fra ensidig produsentmakt til økt konsumentmakt over kvalitetsbegrepet Men også: En tøffere velferdsstat er nødvendig Den krevende brukeren møter en mer krevende stat

10 rol, 12K Langesund 12.03.08 10 Det grenseløse oppdraget til velferdskommunen (1) Skape tilfredshet med demokratiet Utfordring: lokaldemokrati mot velferdsstat

11 rol, 12K Langesund 12.03.08 11 Det grenseløse oppdraget til velferdskommunen (2) Skape tilfredshet med velferdsstaten Utfordring: kvalitet mot effektivitet Utfordring: tilfredshet mot ulikhet


Laste ned ppt "1 Den nye brukeren - krevende kunde og statlig styringsverktøy Asle Rolland, Statistisk sentralbyrå 12K Strategiseminar 2008, Langesund 12. mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google